<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan lykkes med skatt og avgift i den digitale verden?

‹ Tilbake til artikler

Tirsdag 20. mars holder PwC heldagsseminar om skatt og avgift i den digitale økonomien. Passer dagens skattesystem med nye digitale økosystemer? Og er det mulig å balansere rettferdighet og forenkling når regelverket skal tilpasses? Dagen avsluttes med en panelsamtale med spennende deltakere fra Finanskomiteen, Finansdepartementet, Virke og privat næringsliv. 

 Meld deg på her

Dagens regelverk er utarbeidet med mer tradisjonelle forretningsmodeller for øye og er derfor i liten grad tilpasset nye modeller. Utviklingen av teknologi og forretningsmodeller skjer raskt, og raskere enn endringene fanges opp i politikk og regelverk.

Vi ønsker å sette disse temaene på dagsorden og har samlet bidragsytere med ulike perspektiver for å belyse de utfordringene og mulighetene vi står overfor.

Delingsøkonomi

Det er ikke lett å gjøre rett når du skal rapportere inntekter fra delingsøkonomienSkattedirektoratet kommer for å gi oss en oppdatering om regelverksutviklingen på området. Hva kan vi vente oss av tiltak fra myndighetene? Blir det skatteplikt for plattformselskapene? Og hva bør dere passe på mens vi venter på nye og tilpassede regler?

Nye skatter og avgifter

Den digitale økonomien byr på en rekke muligheter, men også utfordringer for å søke og sikre like konkurransevilkår og proveny. EU planlegger en egen skatt for teknologigiganter hvor de ønsker å skattlegge store, digitale selskapers inntekter, basert på hvor brukerne er lokalisert og ikke hvor selskapet har hovedkvarter. Enkelte land har allerede innført slike skatter og avgifter, og innføring av en såkal “Google-skatt” diskuteres også i Norge. Finansdepartementet kommer for å gi oss siste nytt fra OECD og hva som gjøres nasjonalt.

Motstridende hensyn?

Forenkling og rettferdighet? Konkurranse på like vilkår? Det er mange hensyn som må tas når regelverket skal utformes. Er det mulig å forenkle dagens skattesystem og samtidig opprettholde en rettferdig beskatning og overholde våre internasjonale forpliktelser?

Det påhviler både skattyterne, rådgiverne og staten å sikre det tillitsforholdet som er nødvendig for at skattesystemet vårt skal fungere. Noen viktige stikkord i denne sammenhengen er:

  • Legalitetsprinsippet (skattlegging av privatpersoner og selskaper må ha hjemmel i lov)
  • Rettssikkerhet (forutsigbarhet, rettferdighet, likhet og upartiskhet i saksbehandlingen)
  • Forutberegnelighet (mulighet for å forutse sine skattemessige forpliktelser på forhånd og kunne innrette seg etter dette)

Du kan lese mer om forutberegnelighet og rettsikkerhet i vårt tidligere blogginnlegg. I en spennende panelsamtale hvor blant annet finanspolitikere, VIRKE og Nabobil deltar vil vi utfordre på disse temaene og forsøke å belyse hva fremtiden vil bringe

Lite tilpasset regelverk

Formidling av varer og tjenester via digitale kanaler reiser en lang rekke juridiske spørsmål, og det mangler et helhetlig regelverk for å ivareta de nye forretningsmodellene som har poppet opp. Aktører med nye digitale produkter og salgsformer møter utfordringer med hvilke regulatoriske krav som gjelder, og uklarhetene vil kunne føre til tvister i fremtiden. Vi vil peke på en del mulige problemstillinger her, blant annet knyttet til ansvarsforholdet mellom internettplattform, tjenesteyter og kunde. I tillegg vil vi peke på andre aktuelle regulatoriske spørsmål, for eksempel knyttet til arbeidsrett, personvern og betalingsformidling.

Har du spørsmål til paneldeltakerne?

Dersom du har spørsmål til våre paneldeltakere den 20. mars - legg igjen en kommentar i feltet nedenfor eller send oss en e-postVi gleder oss til 20. mars og håper vi ser deg der!

                                                       ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Trine Agathe Lorentzen. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Denne bloggartikkelen gir en oversikt over Finansdepartementets forslag til endring av dagens regler for tidfesting av merverdiavgift ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Lettelser i petroleumsbeskatningen gir forbedret likviditet

Regjeringens kontroversielle forslag om midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen utløste en lang og intens debatt i Stortinget og i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenklet ordning for betalingsutsettelse

En forenklet søknadsordning om betalingsutsettelser av de fleste skatte- og avgiftskrav er nå vedtatt, slik at næringsdrivende som blant ...

Les artikkelen