<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Hvordan lykkes med skatt og avgift i den digitale verden?

Av Trine Agathe Lorentzen , 9. mars 2018

seminar-cropped-2.png

Tirsdag 20. mars holder PwC heldagsseminar om skatt og avgift i den digitale økonomien. Passer dagens skattesystem med nye digitale økosystemer? Og er det mulig å balansere rettferdighet og forenkling når regelverket skal tilpasses? Dagen avsluttes med en panelsamtale med spennende deltakere fra Finanskomiteen, Finansdepartementet, Virke og privat næringsliv. 

 Meld deg på her

Dagens regelverk er utarbeidet med mer tradisjonelle forretningsmodeller for øye og er derfor i liten grad tilpasset nye modeller. Utviklingen av teknologi og forretningsmodeller skjer raskt, og raskere enn endringene fanges opp i politikk og regelverk.

Vi ønsker å sette disse temaene på dagsorden og har samlet bidragsytere med ulike perspektiver for å belyse de utfordringene og mulighetene vi står overfor.

Delingsøkonomi

Det er ikke lett å gjøre rett når du skal rapportere inntekter fra delingsøkonomienSkattedirektoratet kommer for å gi oss en oppdatering om regelverksutviklingen på området. Hva kan vi vente oss av tiltak fra myndighetene? Blir det skatteplikt for plattformselskapene? Og hva bør dere passe på mens vi venter på nye og tilpassede regler?

Nye skatter og avgifter

Den digitale økonomien byr på en rekke muligheter, men også utfordringer for å søke og sikre like konkurransevilkår og proveny. EU planlegger en egen skatt for teknologigiganter hvor de ønsker å skattlegge store, digitale selskapers inntekter, basert på hvor brukerne er lokalisert og ikke hvor selskapet har hovedkvarter. Enkelte land har allerede innført slike skatter og avgifter, og innføring av en såkal “Google-skatt” diskuteres også i Norge. Finansdepartementet kommer for å gi oss siste nytt fra OECD og hva som gjøres nasjonalt.

Motstridende hensyn?

Forenkling og rettferdighet? Konkurranse på like vilkår? Det er mange hensyn som må tas når regelverket skal utformes. Er det mulig å forenkle dagens skattesystem og samtidig opprettholde en rettferdig beskatning og overholde våre internasjonale forpliktelser?

Det påhviler både skattyterne, rådgiverne og staten å sikre det tillitsforholdet som er nødvendig for at skattesystemet vårt skal fungere. Noen viktige stikkord i denne sammenhengen er:

  • Legalitetsprinsippet (skattlegging av privatpersoner og selskaper må ha hjemmel i lov)
  • Rettssikkerhet (forutsigbarhet, rettferdighet, likhet og upartiskhet i saksbehandlingen)
  • Forutberegnelighet (mulighet for å forutse sine skattemessige forpliktelser på forhånd og kunne innrette seg etter dette)

Du kan lese mer om forutberegnelighet og rettsikkerhet i vårt tidligere blogginnlegg. I en spennende panelsamtale hvor blant annet finanspolitikere, VIRKE og Nabobil deltar vil vi utfordre på disse temaene og forsøke å belyse hva fremtiden vil bringe

Lite tilpasset regelverk

Formidling av varer og tjenester via digitale kanaler reiser en lang rekke juridiske spørsmål, og det mangler et helhetlig regelverk for å ivareta de nye forretningsmodellene som har poppet opp. Aktører med nye digitale produkter og salgsformer møter utfordringer med hvilke regulatoriske krav som gjelder, og uklarhetene vil kunne føre til tvister i fremtiden. Vi vil peke på en del mulige problemstillinger her, blant annet knyttet til ansvarsforholdet mellom internettplattform, tjenesteyter og kunde. I tillegg vil vi peke på andre aktuelle regulatoriske spørsmål, for eksempel knyttet til arbeidsrett, personvern og betalingsformidling.

Har du spørsmål til paneldeltakerne?

Dersom du har spørsmål til våre paneldeltakere den 20. mars - legg igjen en kommentar i feltet nedenfor eller send oss en e-postVi gleder oss til 20. mars og håper vi ser deg der!

Interesseområder: Næringsbeskatning, Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Trine Agathe Lorentzen

Trine Agathe Lorentzen

Jeg heter Trine Agathe Lorentzen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med skattespørsmål for næringslivet og har mer enn 16 års erfaring innenfor skatterett, selskapsrett og skatteforvaltning. Før jeg startet i PwC i 2005 jobbet jeg i Skatteetaten.

Skattereglene er i stadig endring og er en viktig rammebetingelse for virksomheter i Norge. Jeg er redaktør for Norges skatteblogg og ønsker å dele nyheter, analyser og refleksjoner med deg. Hvis du har kommentarer, spørsmål eller innspill til noe du ser eller leser her på Norges Skatteblogg håper jeg å høre fra deg.

God fornøyelse!

My name is Trine Agathe Lorentzen and I work as a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I work with corporate tax issues and have more then 16 years of experience with tax law, company law and tax assessment law.

The tax rules are constantly changing and are an important framework condition for businesses in Norway. I look forward to sharing news, analyses and reflections with you. If you have any comments, questions or input to something you see or read here on Norway’s Tax blog I hope to hear from you.

Enjoy!


trine.agathe.lorentzen@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter