<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ikke gå i gründerskattefella!

Lorentzen_2-1 ‹ Tilbake til artikler

Skatt og avgift er en viktig rammebetingelse for norske gründervirksomheter. Kjedelig å tenke på synes du? Nja…, det kan fort bli enda kjedeligere hvis skattemyndighetene banker på døra, og du ikke har gjort jobben din.

Tenk deg om før du velger selskapsform

Valg av selskapsform er ikke uvesentlig og med valget følger en rekke ulike krav. Hva du velger  har også betydning for skattleggingen og hvem som er “skattesubjektet”. Hvis du driver personlig virksomhet er det du selv som er skattesubjektet. Driver du virksomhet sammen med noen for “felles regning og risiko”, er det gjerne det vi kaller  et ansvarlig selskap. I dette tilfellet er er selskapet “beregningssubjektet”, men det er dere som deltakere som får tilordnet inntekt og formue. Velger du å etablere et aksjeselskap er det selskapet som skal betale skatten. Du får først skatteplikt når overskudd tas ut av virksomheten. Du bør også ta stilling til om du skal eie aksjene direkte eller via et holdingselskap.

Ha kontroll på hvor du har skatteplikt eller rapporteringsforpliktelser

Planlegger eller har du aktiviteter utenfor Norge? Da må du være bevisst på at f eks varelager, eller bruk av agenter kan utløse både rapporteringsforpliktelser, toll-, merverdiavgift- og skatteforpliktelser i utlandet. Det kan lønne seg å tenke på hvordan du er organisert. Har du egne juridiske selskaper i utlandet eller er det den norske virksomheten som har aktiviteter der? Dersom du flytter aktiviteter og virksomhet ut av Norge kan det fort bli dyrt. Her er det viktig å følge med i timen!

Skill jobb og privat

Ha en bevisst holdning til skillet mellom din private økonomi og selskapets økonomi. Både aksjeloven og skatteloven har regler om transaksjoner mellom nærstående og uttak av midler fra selskapet. Det er ikke greit å bruke selskapets midler som sin egen “lommebok”.

Sørg for dokumentasjon i “sanntid”

Sørg for å ha skriftlig dokumentasjon av f eks arbeidsavtaler, konkurranseklausuler, opsjonsavtaler og regulering av eierskap til det som skapes i selskapet av de ansatte. Det samme gjelder verdivurderinger, f eks hvis ansatte får gjøre investeringer i virksomheten. Dokumentasjon som er utarbeidet nært i tid til faktiske avtaler og hendelsesforløp er alltid mer verdt enn beskrivelser som må rekonstrueres i ettertid.

Tenk konsekvenser

Aksjeprogram eller opsjoner for ansatte må vedtas på riktig måte av styret eller generalforsamlingen i selskapet. I tillegg må det foreligge skriftlige avtaler med de ansatte, hvor det gis tydelige regler om hva som skal skje med aksjer og opsjoner hvis den ansatte slutter. Vær oppmerksom på at valg av struktur for ordningen kan ha skattemessige konsekvenser både for selskapet og de ansatte.

Ta vare på aksjonærene

Pass på at dere har en god aksjonæravtale. Og sørg for at nye investorer må tiltre avtalen eller i det minste tilpassede vilkår. Hvis du får bindingstid i selskapet når det kommer nye investorer på banen eller du selger deg ut, kan det få skattemessige konsekvenser.

Tenk på hvordan du beskriver faktum

Du har plikt til å gi alle relevante opplysninger om faktum til skattemyndighetene. Hvis du feks “skryter” av hvor langt et prosjekt har kommet i søknaden om SkatteFUNN, men krever direkte fradrag for alle kostnadene i skattemeldingen, kan du få en utfordring.

Vær et rutinemenneske

Løpende bokføring er viktig. Bokføringsplikten omfatter dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Selv om du ikke er bokføringspliktig, må du dokumentere alle inntekter og kostnader, og oppbevare all dokumentasjon. Har du kontroll på bokføringen din, er det også letter å ha kontroll på skatt og moms.

Lykke til!

                                                                         ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Trine Agathe Lorentzen. 

Artikkelen ble først publisert på Analyse Norge 19.06.2018.

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fast driftssted, et overblikk

Når grenseoverskridende handel øker, blir fast driftssted et nøkkelbegrep i internasjonal skatterett. I denne artikkelen tar vi en titt på ...

Les artikkelen