<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Ikke gå i gründerskattefella!

Av Trine Agathe Lorentzen , 25. juni 2018

Lorentzen_2-1

Skatt og avgift er en viktig rammebetingelse for norske gründervirksomheter. Kjedelig å tenke på synes du? Nja…, det kan fort bli enda kjedeligere hvis skattemyndighetene banker på døra, og du ikke har gjort jobben din.

Tenk deg om før du velger selskapsform

Valg av selskapsform er ikke uvesentlig og med valget følger en rekke ulike krav. Hva du velger  har også betydning for skattleggingen og hvem som er “skattesubjektet”. Hvis du driver personlig virksomhet er det du selv som er skattesubjektet. Driver du virksomhet sammen med noen for “felles regning og risiko”, er det gjerne det vi kaller  et ansvarlig selskap. I dette tilfellet er er selskapet “beregningssubjektet”, men det er dere som deltakere som får tilordnet inntekt og formue. Velger du å etablere et aksjeselskap er det selskapet som skal betale skatten. Du får først skatteplikt når overskudd tas ut av virksomheten. Du bør også ta stilling til om du skal eie aksjene direkte eller via et holdingselskap.

Ha kontroll på hvor du har skatteplikt eller rapporteringsforpliktelser

Planlegger eller har du aktiviteter utenfor Norge? Da må du være bevisst på at f eks varelager, eller bruk av agenter kan utløse både rapporteringsforpliktelser, toll-, merverdiavgift- og skatteforpliktelser i utlandet. Det kan lønne seg å tenke på hvordan du er organisert. Har du egne juridiske selskaper i utlandet eller er det den norske virksomheten som har aktiviteter der? Dersom du flytter aktiviteter og virksomhet ut av Norge kan det fort bli dyrt. Her er det viktig å følge med i timen!

Skill jobb og privat

Ha en bevisst holdning til skillet mellom din private økonomi og selskapets økonomi. Både aksjeloven og skatteloven har regler om transaksjoner mellom nærstående og uttak av midler fra selskapet. Det er ikke greit å bruke selskapets midler som sin egen “lommebok”.

Sørg for dokumentasjon i “sanntid”

Sørg for å ha skriftlig dokumentasjon av f eks arbeidsavtaler, konkurranseklausuler, opsjonsavtaler og regulering av eierskap til det som skapes i selskapet av de ansatte. Det samme gjelder verdivurderinger, f eks hvis ansatte får gjøre investeringer i virksomheten. Dokumentasjon som er utarbeidet nært i tid til faktiske avtaler og hendelsesforløp er alltid mer verdt enn beskrivelser som må rekonstrueres i ettertid.

Tenk konsekvenser

Aksjeprogram eller opsjoner for ansatte må vedtas på riktig måte av styret eller generalforsamlingen i selskapet. I tillegg må det foreligge skriftlige avtaler med de ansatte, hvor det gis tydelige regler om hva som skal skje med aksjer og opsjoner hvis den ansatte slutter. Vær oppmerksom på at valg av struktur for ordningen kan ha skattemessige konsekvenser både for selskapet og de ansatte.

Ta vare på aksjonærene

Pass på at dere har en god aksjonæravtale. Og sørg for at nye investorer må tiltre avtalen eller i det minste tilpassede vilkår. Hvis du får bindingstid i selskapet når det kommer nye investorer på banen eller du selger deg ut, kan det få skattemessige konsekvenser.

Tenk på hvordan du beskriver faktum

Du har plikt til å gi alle relevante opplysninger om faktum til skattemyndighetene. Hvis du feks “skryter” av hvor langt et prosjekt har kommet i søknaden om SkatteFUNN, men krever direkte fradrag for alle kostnadene i skattemeldingen, kan du få en utfordring.

Vær et rutinemenneske

Løpende bokføring er viktig. Bokføringsplikten omfatter dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Selv om du ikke er bokføringspliktig, må du dokumentere alle inntekter og kostnader, og oppbevare all dokumentasjon. Har du kontroll på bokføringen din, er det også letter å ha kontroll på skatt og moms.

Lykke til!

                                                                         ***

Artikkelen ble først publisert på Analyse Norge 19.06.2018.

Interesseområder: Næringsbeskatning, Forretningsjus

Dele artikkelen:

Trine Agathe Lorentzen

Trine Agathe Lorentzen

Jeg heter Trine Agathe Lorentzen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med skattespørsmål for næringslivet og har mer enn 16 års erfaring innenfor skatterett, selskapsrett og skatteforvaltning. Før jeg startet i PwC i 2005 jobbet jeg i Skatteetaten.

Skattereglene er i stadig endring og er en viktig rammebetingelse for virksomheter i Norge. Jeg er redaktør for Norges skatteblogg og ønsker å dele nyheter, analyser og refleksjoner med deg. Hvis du har kommentarer, spørsmål eller innspill til noe du ser eller leser her på Norges Skatteblogg håper jeg å høre fra deg.

God fornøyelse!

My name is Trine Agathe Lorentzen and I work as a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I work with corporate tax issues and have more then 16 years of experience with tax law, company law and tax assessment law.

The tax rules are constantly changing and are an important framework condition for businesses in Norway. I look forward to sharing news, analyses and reflections with you. If you have any comments, questions or input to something you see or read here on Norway’s Tax blog I hope to hear from you.

Enjoy!


trine.agathe.lorentzen@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter