<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ikke moms på aviser og annen digital nyhetsformidling

‹ Tilbake til artikler

marit-barth-moms

Allerede på mediedagene i Bergen forrige uke ble det lekket at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett går bort fra forslaget om å legge 8 % mva på aviser. Jeg må innrømme at jeg ble skikkelig glad og håpet at regjeringen hadde tatt våre og andres innspill om null mva på aviser til etterretning.

(se tidligere bloggartikkel om aviser)

Dagens situasjon

I dag er det slik at det har vært et krav om at mediehusene må oppkreve 25 % mva på digitale utgaver, mens papirutgaven er uten mva. Denne forskjellen har ført til en rekke avgrensningsproblemer når abonnementet gir tilgang til både digital og papirutgave.

Utvidelse av fritaket

Regjeringen foreslår nå at det ikke skal være mva på hverken digitale eller papirbaserte utgaver av aviser. Samtidig får avisene fremdeles fullt fradrag for mva ved kjøp av varer og tjenester. Bakgrunnen for avisfritaket har vært å beskytte det norske trykte språket og jeg er glad for at regjeringen ser at det er det samme språket som beskyttes i digitale utgaver av en avis.

Det foreslås også å utvide fritaket til å inkludere all nyhets- og aktualitetsinnhold med tekst, lyd og bilde. Nullmomsen vil etter forslaget også omfatte nyhetsbaserte tv-kanaler som TV2 nyhetskanalen, VG-tv og CNN. For en god del år siden forsøkte Se&Hør å definere seg som avis og sluttet å oppkreve mva på sine utgivelser. Etter en lang runde med skatteetaten så falt de tilbake på at de var et avgiftspliktig ukeblad. Grensen mellom aviser og ukeblader kan være vanskelig å trekke og det blir spennende å se om vi får tilsvarende problemstillinger om hva som er nyhets- og aktualitetsinnhold på tv/nett-tv.

Når blir endringen innført?

Regjeringen har sendt forslaget til ESA så endringene vil ikke tre i kraft med det første. Personlig så synes jeg at presiseringen som ble lagt inn i den nye merverdiavgiftsloven om at det kun er omsetning av aviser på papir som omfattes av fritaket var uheldig og at det hadde vært langt enklere å få digitale utgaver fritatt dersom denne presiseringen ikke hadde blitt innarbeidet.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen