<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ikke ødelegg lav formuesverdi for 2019 - Du må vurdere å unngå kapitalendringer i år

damil-gettyimages-1027237872-1600 ‹ Tilbake til artikler

Vi forventer at særreglene for fastsettelse av formuesverdi på aksjer blir endret fra og med 2019. Den viktigste endringen gjelder særreglene for nystiftede selskaper. Dagens regler for nystiftede selskaper innebærer at formuesverdi fastsettes til summen av aksjekapital og overkurs. Dette i motsetning til hovedregelen om at det er de skattemessige formuesverdiene som skal legges til grunn ved formuesfastsettingen. Ofte gir “nystiftetregelen” langt lavere verdier enn ordinær skattemessig formuesverdi. Denne fordelen vil nå bortfalle. MEN: nystiftetregelen får likevel fortsatt virkning for 2019 dersom datterselskap var nystiftet i 2018.

7. oktober fremmet Regjeringen forslag til Statsbudsjett for 2020. Som forventet, er det tatt inn forslag om endring av reglene om formuesfastsettelse på aksjer i nystiftede selskaper. Forslaget er i samsvar med høring sendt ut i vår og blir trolig vedtatt slik dette foreligger.

Hva er effekten i 2019 av nystiftet datterselskap i 2018?

Ved formuesfastsettelsen for den personlige aksjonærens aksjer i ”topp-selskapet” brukes nystiftelsesverdien for datterselskapet for 2018. Toppselskapet skal innberette sin verdi, blant annet basert på nystiftelsesverdien i datterselskapet i 2018, som deretter skal brukes av den personlige aksjeeieren for 2019. Dette innebærer at formuesverdien på aksjene i toppselskapet for 2019 vil reflektere nystiftet datterselskap fra 2018. Her gjør mange feil.

Og en annen “fallgruve”: Reglene om formuesfastsettelse innebærer at enkelte kapitalendringer medfører at man i stedet for å bruke toppselskapets verdier fra fjoråret, skal bruke verdier på samme tidspunkt for selskap og aksjonær. For 2019 innebærer altså kapitalendringer med inn- og utbetalinger til personlig aksjonær i topp-selskapet en flytting av formuesberegningstidspunktet til 1. januar 2020. Dersom man har nystiftede datterselskap i strukturen gjelder det dermed å unngå at noen ødelegger potensielle positive effekter av nystiftet datterselskap 2018 med en fisjon eller lignende på tampen av 2019. For enkelte omorganiseringer som er gjennomført til virkelige verdier som reflekteres i aksjekapital og overkurs, kan derimot endringer i 2019 gi en gunstig effekt.

Dersom du har nystiftede datterselskap i strukturen bør du vurdere å vente med eventuelle planlagte omorganiseringer eller kapitalendringer i topp-selskapet i 2019, ettersom disse kan medføre at en “hopper over” grunnlaget fra 2018 og dermed mister den gunstige effekten av nystiftet regelen.

Har det generelt sett vært nedgang i underliggende formuesverdier i 2019 (utenom nystiftelse), kan en kapitalendring derimot medføre lavere formuesskatt ved at tidspunktet flyttes. Dette tilsvarende for de tilfeller hvor nystiftelsesverdier er høyere enn virkelige verdier pr. utgangen av 2019. Så her gjelder det å holde tungen rett i munnen. Merk at enhver kapitalendring bør ha realitet og være forretningsmessig begrunnet.

                                                                       ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Bodil Marie Myklebust og Magne Hop. 

Magne Hop

Magne Hop

Jeg har jobbet som advokat hos PwC de femten siste årene. Før dette jobbet jeg seks år i Skatteetaten. Jeg arbeider med ulik forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på både nasjonal og internasjonal skatterådgivning, selskapsrett og prosedyre. I finansbransjen fokuserer jeg mest på forsikring, særlig i skjæringspunktet mellom skatt- og regulatoriske forhold.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fast driftssted, et overblikk

Når grenseoverskridende handel øker, blir fast driftssted et nøkkelbegrep i internasjonal skatterett. I denne artikkelen tar vi en titt på ...

Les artikkelen