<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Import-mva – hvilke endringer må gjøres i bokføringen?

per-kirknes-2.jpg ‹ Tilbake til artikler

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar skal importørene selv beregne og rapportere import-mva i avgiftsoppgaven. Dette setter krav til bokføringen. Tollmyndighetene har nå for første gang publisert import for den enkelte importør i Altinn, og importørene må ta stilling til hvordan oversikten og import-mva skal implementeres i bokføringen.

Norsk Regnskapsstiftelse publiserte rett før jul en ny uttalelse om god bokføringsskikk knyttet til det nye systemet for rapportering av import-mva. PwC har gjennomgått uttalelsen og det formelle regelverket, og har utarbeidet konkrete anbefalinger til bokføring, oppbevaring av dokumentasjon mv. Våre anbefalinger følger vedlagt.

I korte trekk medfører det nye systemet at grunnlaget for import-mva fra tolldeklarasjonene må bokføres separat, og at både dette grunnlaget og de inngående fakturaene fra utenlandske leverandører må bokføres etter relevant mva-sats (0, 15 eller 25%). Vi anbefaler også at importørene gjør en rimelighetsvurdering av forholdet mellom de inngående fakturaene og den import-mva som blir deklarert.

Import-mva 2017 - PwC's anbefalinger

Alle importører og eksportører har nå fått den første oversikten i Altinn over import og eksport i januar. Vi har vurdert innholdet i et par av disse, og ser at informasjonen i xml-versjonen av oversikten gir mange nye muligheter for bedriftene til å bedre kontrollen både når det gjelder merverdiavgift og toll. Tollmyndighetene har imidlertid ikke anstrengt seg særlig mye for å forklare de forskjellige toll-begrepene, så det kreves en viss forhåndskunnskap for å kunne nyttiggjøre seg informasjonen.

PwC vil avholde et seminar om rapportering og bokføring av import-mva den 9. mars, der vi også vil se nærmere på Altinn-oversikten. Påmelding skjer ved å følge denne lenken

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provides advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Utsatt søknadsfrist - MVA refusjon for utenlandske virksomheter

Søknadsfristen for refusjon av norsk merverdiavgift pådratt av utenlandske selskaper er utsatt for inntektsåret 2018 til 30. september ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenkling av mva systemet? Høringsfrist 29. august 2019

Som jeg tidligere har blogget om, har et utvalg satt ned av regjeringen fremmet et forslag om forenkling av avgiftssystemet. Forslaget er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Er tomtearbeider en kapitalvare?

Har du hatt utgifter til tomtearbeider og tror du at du dermed har en kapitalvare som kan være grunnlag for justering etter ...

Les artikkelen