<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Import-mva – hvilke endringer må gjøres i bokføringen?

per-kirknes-2.jpg ‹ Tilbake til artikler

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar skal importørene selv beregne og rapportere import-mva i avgiftsoppgaven. Dette setter krav til bokføringen. Tollmyndighetene har nå for første gang publisert import for den enkelte importør i Altinn, og importørene må ta stilling til hvordan oversikten og import-mva skal implementeres i bokføringen.

Norsk Regnskapsstiftelse publiserte rett før jul en ny uttalelse om god bokføringsskikk knyttet til det nye systemet for rapportering av import-mva. PwC har gjennomgått uttalelsen og det formelle regelverket, og har utarbeidet konkrete anbefalinger til bokføring, oppbevaring av dokumentasjon mv. Våre anbefalinger følger vedlagt.

I korte trekk medfører det nye systemet at grunnlaget for import-mva fra tolldeklarasjonene må bokføres separat, og at både dette grunnlaget og de inngående fakturaene fra utenlandske leverandører må bokføres etter relevant mva-sats (0, 15 eller 25%). Vi anbefaler også at importørene gjør en rimelighetsvurdering av forholdet mellom de inngående fakturaene og den import-mva som blir deklarert.

Import-mva 2017 - PwC's anbefalinger

Alle importører og eksportører har nå fått den første oversikten i Altinn over import og eksport i januar. Vi har vurdert innholdet i et par av disse, og ser at informasjonen i xml-versjonen av oversikten gir mange nye muligheter for bedriftene til å bedre kontrollen både når det gjelder merverdiavgift og toll. Tollmyndighetene har imidlertid ikke anstrengt seg særlig mye for å forklare de forskjellige toll-begrepene, så det kreves en viss forhåndskunnskap for å kunne nyttiggjøre seg informasjonen.

PwC vil avholde et seminar om rapportering og bokføring av import-mva den 9. mars, der vi også vil se nærmere på Altinn-oversikten. Påmelding skjer ved å følge denne lenken

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen