<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Import-mva; korrigering av mva-meldingen

per-kirknes-2.jpg ‹ Tilbake til artikler

per-kirknes-2.jpg

Skattekontoret ber importører korrigere mva-meldingen. Vi ber både importørene og myndighetene om å tenke seg om.

Vi har i det siste sett en del eksempler på brev fra skattekontoret til våre kunder, der kundene blir bedt om å korrigere mva-meldingen på grunn av differanse mellom innrapportert import-mva og tolldeklarert importverdi. Det kan se ut som disse brevene blir generert automatisk når en maskinell kontroll av de to rapporterte tallene ikke stemmer overens.

Råd til importørene

Vår anbefaling til bedriftene som får et slikt brev, er å undersøke hvordan feilen oppsto før man korrigerer. Dette kan for det første avdekke feil i rutinene eller mangel på kunnskap internt, som bør korrigeres slik at man slipper tilsvarende korrigeringer senere.

For det andre kan en nærmere kontroll vise at det er uklarheter i selve Altinn-rapporten. Etter vårt syn er rapporten i en del tilfeller vanskelig å forstå fordi den bruker kategorier og begreper som man må være tollekspert for å se den fulle rekkevidden av. Her kan det oppstå misforståelser både hos de næringsdrivende og hos skattemyndighetene som har “arvet” dette regelverket fra tollmyndighetene. Før man korrigerer, bør man derfor sjekke at feilen ikke skyldes denne typen misforståelser.

Det er også viktig å være klar over at Altinn-rapporten bare gir uttrykk for riktig grunnlag for import-mva dersom de importerte varene er tolldeklarert riktig. Dersom importøren blir bedt om å korrigere mva-oppgaven, bør man samtidig kontrollere at tolldeklareringen er blitt korrekt, blant annet ved å avstemme deklarert importverdi mot varekjøpskonto fra utlandet.

Oppfordring til myndighetene

Vi har tidligere påpekt (se her) at det ville vært mye enklere for de næringsdrivende å rapportere import-mva dersom myndighetene hadde foretatt en foreløpig beregning av riktig mva-beløp basert på de tolldeklarerte opplysningene. Når vi ser hvor mange feil den manuelle utregningen av import-mva hos hver importør medfører, og samtidig vet at myndighetene har opplysningene og datasystemet som skal til for å gjøre dette maskinelt, syns vi det gir lite mening å fastholde fjorårets beslutning på dette området. Vi mener det prinsipielle standpunktet, om at den avgiftspliktige er ansvarlig for opplysningene, fint kan opprettholdes selv om myndighetene hjelper til med beregningen. Det er her nok å vise til utkast til  skattemelding som alle privatpersoner mottar hvert år.

Vi minner om at det for de aller fleste importører (og for Staten) ikke er snakk om moms som en reell kostnad/inntekt. Vi synes også det er et lite paradoks at Staten bruker elektroniske kontroller for å avdekke feil som ville vært unngått dersom de samme elektroniske systemene hadde hjulpet de avgiftspliktige med å beregne riktig avgift.

En del importører er faktisk heller ikke i stand til selv å beregne import-mva på bakgrunn av de opplysningene man får fra det offentlige. Vi tenker her særlig på importører av varer med forskjellig mva-sats. Altinn-rapporten inneholder ikke tilstrekkelig informasjon om varetyper for å gjøre en slik beregning, selv om dette er informasjon som ligger i myndighetenes systemer.

Den sittende Regjeringen uttalte i Sundvollen-erklæringen at de ønsker en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser og at samfunnet må bli mindre byråkratisk.

Dagens ordning for beregning og rapportering av import-mva innebærer etter vårt syn unødvendig bruk av både fellesskapets ressurser og ressursene hos bedriftene. Her er det definitivt mulighet for forenklinger og vi oppfordrer derfor skattemyndighetene til å forenkle rapporteringen av import-mva ved å hjelpe til med utregningen. Det er verken vanskelig eller risikabelt!

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen