<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Importmoms - omvendt avgiftsberegning

‹ Tilbake til artikler

per-kirknes

Samtidig med gårsdagens fremleggelse av reviderte nasjonalbudsjett ble det også sendt et forslag på høring som er av stor interesse for norske import-bedrifter. Som et ledd i omorganiseringen av toll- og skatteetaten, foreslår regjeringen en ny modell for fastsettelse av import-moms og særavgift på importerte produkter.

Reverse charge - modell

I den foreslåtte modellen vil all innkreving av avgifter som i dag gjøres av tollmyndighetene overlates til skatteetaten. Den viktigste konsekvensen av dette er at importmomsen ikke skal innbetales i forbindelse med fortolling, men i stedet føres som både utgående og inngående avgift i omsetningsoppgaven.

En slik modell er ofte omtalt som «omvendt avgiftsberegning», eller «reverse charge». Det er et system som de av oss som jobber med moms utenfor Norge vil nikke gjenkjennende til, da det er noe mange av våre nærmeste og viktigste handelspartnere allerede har implementert, herunder Sverige, Danmark, Nederland og Polen. Modellene som praktiseres i disse landene er forskjellige, og hvilken modell Norge til slutt faller ned på, avhenger nok av høringsinnspillene.

Forslaget innebærer uansett en betydelig økonomisk og administrativ fordel for norske importbedrifter, og er noe næringslivet har kjempet for lenge. Daglig leder i Stålgrossisten AS trillet i 2005 flere millioner kr i trillebår gjennom Ålesunds gater for å protestere mot den unødvendige innbetalingen av moms til tollmyndighetene, og har etter 10 år altså blitt bønnhørt.

Flyttingen av import-momsen gjør at behovet for tollkreditt fjernes for de aller fleste importører. Den gjør sannsynligvis at det også blir slutt på å ilegge store beløp i tilleggsavgift ved feildeklarering der Staten i realiteten ikke har lidt tap.

Den nye modellen er planlagt implementert fra 1. januar 2017.

Utfordringer

Det vil ikke være uproblematisk med en så omfattende omlegging som den foreslåtte, og høringsnotatet peker på flere områder der grenseganger må gås opp mellom toll og skatt. Importørene vil fortsatt måtte forholde seg til begge etatene, og det er ikke krystallklart hvem som skal bestemme hva. Man har også spørsmål om faglig kompetanse, blant annet når det gjelder tollverdi. I høringsrunden vil nok derfor diverse utfordringer for både myndigheter og næringsliv bli påpekt.

Et aspekt som ikke er vektlagt så tungt i høringsnotatet er at importører av produkter vil komme gunstigere ut enn bedrifter som kjøper eller lager produkter i Norge, ved at importørene som eneste gruppe vil slippe å legge ut for inngående moms. Det vil bli spennende å se hvilken betydning dette vil få i de videre vurderingene som skal gjøres.

Alt i alt er nok likevel forslaget en betydelig forenkling for næringslivet, samtidig som det er en nødvendig effektivisering av Statens skatteforvaltning.

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Denne bloggartikkelen gir en oversikt over Finansdepartementets forslag til endring av dagens regler for tidfesting av merverdiavgift ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenklet ordning for betalingsutsettelse

En forenklet søknadsordning om betalingsutsettelser av de fleste skatte- og avgiftskrav er nå vedtatt, slik at næringsdrivende som blant ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen