<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Installasjonsleveranser i utlandet - suksesskriterier ved skatte- og avgiftsbehandlingen (del 1)

‹ Tilbake til artikler

Den økte etterspørsel i det globale markedet medfører at norske virksomheter i større grad selger varer med installasjon i utlandet. Når egne ansatte eller leverandører sendes til utlandet, vil det normalt oppstå en lokal skatte- og avgiftsplikt. Samtidig er det en global trend at lokale skattemyndigheter stiller høyere krav til skattyteres skatt- og avgiftsrapportering. Vi har derfor sett nærmere på hva du må passe på ved inngåelse av såkalte nøkkelferdige-kontrakter med levering i utlandet. Vi inviterer deg også til å delta på vårt kommende seminar den 8. november, hvor vi vil presentere dette emnet i dybden fra et skatte-, personskatte- og avgiftsperspektiv. Meld deg på via denne linken

Varer med installasjonsleveranser i utlandet - hva må du vite om avgiftsreglene?

Norske selskap som leverer varer med installasjon i utlandet, bør være oppmerksom på hvilke avgiftsregler som gjelder i det landet der installasjonen skjer. Tjenester som utføres utenfor Norge er ikke omfattet av norske merverdiavgiftsregler. Man må se hen til de lokale avgiftsreglene i det landet der tjenestene utføres. Disse reglene bestemmer også hvordan leveransen skal avgiftsbehandles.

Slik er reglene i EU

I EU er det det såkalte merverdiavgiftsrettslige leveringsstedet som bestemmer hvor en transaksjon skal avgiftsbelegges. Dette kalles også regler om "place of supply". Det finnes ulike leveringsstedsregler for salg av varer, salg av tjenester og salg av varer med installasjon.

For leveranser av varer med installasjon, er det merverdiavgiftsrettslige leveringsstedet der installasjonen finner sted. Transaksjonen er dermed underlagt de lokale merverdiavgiftsreglene i det EU-landet der installasjonen skjer. Flere EU-land har innført forenklingsregler for leverandører som ikke er etablert i landet hvor installasjonen skjer. Forenklingen innebærer at plikten til å kreve opp merverdiavgift flyttes fra utenlandsk leverandør til enten avgiftsregistrert eller etablert kunde i landet hvor installasjonen skjer. Følgelig gjelder det et prinsipp om omvendt avgiftsplikt (reverse charge) ved varer med installasjonsleveranser til næringsdrivende (B2B). Om reverse charge regler gjelder, må du sjekke det i hvert enkelt land.

Hvem har fradragsrett for import merverdiavgift på varer med installasjonsleveranser?

Du må også være oppmerksom på at når det gjelder importmerverdiavgift, er det et generelt prinsipp i mange land, blant annet Norge og EU, at bare eieren av varene på importtidspunktet har rett til fradrag for importmerverdiavgift.

Ved leveranser av varer med installasjon, overføres eiendomsretten normalt til kjøperen først når installasjonen er ferdigstilt. For å unngå at importmerverdiavgiften blir en kostnad i prosjektet, er det derfor viktig å undersøke de lokale reglene for import MVA for denne type leveranser, og om du som selger bør være importør av varene inn til det landet der installasjonen skal skje. Selgeren vil i så tilfelle kunne søke om refusjon knyttet til import merverdiavgiften så fremt visse vilkår er oppfylt.

Hva om du bruker en underleverandør?

Å bruke underleverandører til å utføre installasjonen hos kunden, kan  medføre en MVA risiko for deg som selger. Du bør derfor undersøke de lokale reglene for bruk av underleverandør til å utføre arbeidet for deg.

Praktiske problemstillinger som om det er riktig at du blir fakturert med lokal MVA fra underleverandøren, vil også avhenge av de lokale MVA-reglene. I EU for eksempel, vil rene tjenesteleveranser ha merverdiavgiftsrettslig leveringssted i det landet der kunden er etablert. Det vil si at for et norsk selskap som kjøper tjenesteleveranser fra en EU-leverandør, skal de i hovedsak motta faktura uten lokal MVA. Det finnes imidlertid unntak fra denne regelen. Som tommelfingerregel bør du derfor undersøke nærmere hvis du får en faktura med lokal MVA fra en EU tjenesteleverandør.

Avslutningsvis:

Er du interessert i å vite mer om de skattemessige forpliktelsene knyttet til denne typen leveranser for din bedrift? Les vår kommende bloggartikkel med tittelen "Risiko for begrenset skatteplikt ved installasjonsleveranser i utlandet (fast driftssted)," som vil bli publisert den 30. oktober 2023 av vår kollega Erik Granly.

Vi inviterer deg også til å delta på vårt kommende seminar den 8. november, hvor vi vil presentere dette emnet i dybden fra et skatte-, personskatte- og avgiftsperspektiv. Meld deg på via denne linken. 


Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Ragni Wessel

Ragni Wessel

Mitt navn er Ragni Wessel og jeg jobber som advokatfullmektig/associate i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med merverdiavgiftsrettslige forhold generelt, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester i Norge og utlandet. Gjennom bloggen håper jeg å kunne gi gode og nyttige tips og råd, og dele erfaringer knyttet til merverdiavgift. Ta gjerne kontakt om det er temaer du ønsker vi skal blogge om eller om du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat.

Jennifer Wong

Jennifer Wong

Mitt navn er Jennifer Wong og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2018 og til daglig bistår jeg norske og utenlandske virksomheter med blant annen rådgivning, strukturering og spørsmål knyttet til rapportering av merverdiavgift og tilsvarende indirekte skatter i Norge og utlandet.

My name is Jennifer Wong and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with VAT advice on Norwegian and international queries, as well as indirect tax analysis, cross-border planning, merger and acquisition and efficiency improvement from a vat compliance perspective. Please do not hesitate to contact me if you have any questions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Installasjonsleveranser i utlandet - suksesskriterier ved skatte- og avgiftsbehandlingen (del 3)

Hvis ansatte skal utføre installasjonsarbeid i et annet land, må man være oppmerksom på de skatte- og trygdemessige konsekvensene av dette. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Installasjonsleveranser i utlandet - suksesskriterier ved skatte- og avgiftsbehandlingen (del 2)

Globalisering og handelsvekst har økt behov for tilgang til nye markedet for norske leverandører. Norske leverandører som utøver virksomhet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen