<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Internasjonal handel – VAT og toll

‹ Tilbake til artikler

per-kirknes-2

For bedrifter som er involvert i internasjonal handel med varer og tjenester, vil det ofte dukke opp spørsmål som gjelder internasjonal MVA (VAT) og toll. På grunn av økende globalisering er det ikke lenger tilstrekkelig å følge norske regler.

Det var lettere før

Tidligere var det relativt greit å drive eksport fra Norge. Man inngikk avtalen med kunden, laget ferdig varene på fabrikk her i landet, sendte dem i vei med en transportør og fakturerte uten moms. I den andre enden tok kunden mot varene og ordnet opp med skattemyndighetene, men dette hadde aldri den norske eksportøren noe med. Det var også sjelden at norske service-virksomheter tok på seg oppdrag som innebar tilstedeværelse utenfor Norge slik at utenlandske avgiftsregler måtte tas i betraktning.

Ny virkelighet

I våre dager er virkeligheten en annen. Svært få produkter lages fysisk i Norge på grunn av lønnsnivået her, og norske bedrifter samarbeider ofte med underleverandører av produksjonstjenester i lavkostland. Man ønsker imidlertid gjerne selv å ha kontroll på innkjøp av råvarene. I et typisk tilfelle vil den norske bedriften også bidra til produksjonsprosessen med design/IP, og kanskje blir det også sendt komponenter fra Norge til utlandet. Sluttproduktet blir solgt og sendt direkte til kunder i mange land.

Likeledes ser vi at det er mange servicebedrifter innenfor næringer som man ikke kunne forutse for noen år siden. De nye tjenestene gjør at norske bedrifter leverer tjenester over landegrensene innenfor et tilnærmet ubegrenset område. Norske servicebedrifter har som følge av den teknologiske utviklingen et globalt og ikke kun et lokalt marked i Norge å forholde seg til.

Forpliktelser i utlandet

Denne nye situasjonen skaper forpliktelser i utlandet for norske bedrifter som det må tas hensyn til, skal man unngå store skatteregninger og massivt bryderi på et senere tidspunkt. Moms og toll følger i hovedsak den fysiske varen. Bedrifter som kjøper inn råvarer og får dem bearbeidet av andre i utlandet må derfor analysere den faktiske vare- og fakturastrømmen for å sikre korrekt overholdelse. Norske servicebedrifter må være seg bevisst hvilke typer tjenester de leverer, hvor de har fotavtrykk i de ulike land og hvilke rapporteringsforpliktelser som oppstår.

I mange tilfeller må man også registrere seg for moms/VAT i utlandet, og rapportere inngående og utgående transaksjoner der. Dette setter igjen krav til bedriftens regnskaps- og logistikksystemer, og det påvirker utformingen av fakturaene.

Har man ansvaret for varer i utlandet, følger det også et ansvar for korrekt fortolling og toll på varene. Det kan være komplisert å fastslå korrekt tollbehandling av produkter som har blitt til ved en kombinasjon av råvarer og produksjonstjenester i forskjellige land. I tillegg er det ofte en overraskelse for norske servicebedrifter at det kun å levere tjenester i et annet land kan innebære ekstra forpliktelser.

Våre anbefalinger

  • Analysér internasjonale innkjøp og leveranser fra et norsk og utenlandsk moms-perspektiv.
  • Vær oppmerksom ved inngåelse av kontrakter som innebærer nye vare- og tjenestestrømmer.
  • Ta konsekvensen av evt. forpliktelser i utlandet – det kan bli veldig dyrt å lukke øynene.
  • Implementér forpliktelsene i regnskapssystemet og sørg for riktig fakturainnhold.
  • Vurdér om supply chain kan justeres for å optimalisere moms-behandlingen i utlandet.

PwC's Internasjonal Produktkatalog

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Ny praksis - Skatteetaten godtar likevel MVA-fradrag i tilfeller der et selskap med et pågående byggeprosjekt tas ut av fellesregistrering

Vi har tidligere skrevet om at utmelding av fellesregistrering kan gi betydelige MVA-tap i utbyggingsprosjekter. Nå har Skatteetaten kommet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjettet for 2023

Det er ingen store overraskelser på skatte- og avgiftsområdet i revidert Nasjonalbudsjett for 2023. Dette er i tråd med praksis de siste ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kompensasjonsretten for rus- og psykiatriboliger - viktige avklaringer i ny dom fra Gulating lagmannsrett

Skattedirektoratet har gjennom flere år hevdet at kommuner ikke har rett til momskompensasjon for såkalte rus- og psykiatriboliger. En ...

Les artikkelen