<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ja til en smidigere og mer effektiv rekruttering av utenlandsk arbeidskraft!

‹ Tilbake til artikler

christel-reksten-skattebloggen

Mange arbeidsgivere opplever deler av utlendingsregelverket som et reelt hinder på veien i å rekruttere utenlandsk arbeidskraft og vi hilser derfor initiativ til å gjøre regelverket smidigere hjertelig velkommen!  

Arbeids- og sosialdepartementet har gjort endringer i utlendingsforskriften som gjelder fra 15. januar i år. Endringene er knyttet til:

  • oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere som ikke trenger visum
  • utlendinger som jobber på kontinentalsokkelen
  • oppholdstillatelse for selvstendig næringsdrivende og selvstendige oppdragstakere

Endringene er begrunnet med ønsket om å tilrettelegge for en mer smidig og effektiv rekruttering av utenlandsk arbeidskraft idet faglært arbeidskraft fra utlandet anses som særlig ønsket og regelverket bør derfor reflektere dette.

Jeg tror ikke nødvendigvis at alle endringene fremmer det oppgitte formålet.

Frem til 15. januar i år kunne faglærte visumfrie arbeidssøkere oppholde seg i Norge uten oppholdstillatelse. Dette forutsatte at de meldte seg hos politiet innen tre måneder. Med endringen som har trådt i kraft fra 15. januar må denne kategorien utlendinger søke om en 6 måneders oppholdstillatelse for å kunne oppholde seg her som arbeidssøkende. Dette innebærer altså at det må gjøres en registrering av søknaden i UDIs nettportal, betales et søknadsgebyr og medbringes diverse dokumenter til en avtalt time hos politiet eller et service senter for utenlandske arbeidstakere. Slik jeg ser dette vil ikke dette føre til en smidigere prosess verken for arbeidstaker eller potensiell arbeidsgiver - tvert imot. Endringen vil heller kunne føre til at færre arbeidssøkere reiser til Norge fordi de faktisk må søke om en kortvarig tillatelse for å kunne oppholde seg her.

En endring som derimot gjør prosessen mer smidig er endringen i adgangen til å la sokkelarbeidere utføre arbeid også på land. "Sokkelarbeiderbestemmelsen" har frem til nå kun gitt adgang til å utføre arbeid offshore. Med denne endringen så vil utenlandske personer som ikke er bosatt i Norge og som har behov for å utføre arbeide både på faste innretninger offshore og på fastlandet få adgang til dette. Dette gir mer fleksibilitet for arbeidsgiveren.

For selvstendig oppdragstakere utvides maksimal varighet på tillatelsen fra fire år til seks år. Dette samsvarer bra med maksimal varighet på tillatelse for tjenesteytere/utsendte arbeidstakere og er positivt blant annet fordi det åpner opp for mulighet til å inngå kontrakter for en lengre periode og gjennom det forbedrer forutberegneligheten både for oppdragstakerne og klienten i Norge. For selvstendige oppdragstakere som tidvis utfører arbeid som arbeidstakere er søknadsprosessen nå forenklet i den forstand at oppholdstillatelsen også omfatter arbeidet som utføres som arbeidstaker. Dette gjelder ikke for veldig mange personer tror jeg, men for de det gjelder er dette en viktig forenkling.

Kort oppsummert: endringer som bidrar til å forenkle rekruttering og innhenting av utenlandsk arbeidskraft er bra - og noen av endringene vil nok bidra til dette. Så gjenstår det å se om praktiseringen av regelverket følges opp i tråd med intensjonene....

Christel Reksten

Christel Reksten

Mitt navn er Christel Reksten og jeg arbeider som advokatfullmektig i PwC. Jeg jobber med internasjonal mobilitet og da spesielt problemstillinger knyttet til internasjonal personbeskatning og immigrasjon.

Jeg har jobbet i PwC siden 2011, og har bakgrunn blant annet fra Utlendingsnemnda og Norwegian Business Association i Shanghai.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Ny avgjørelse bidrar til avklaring av felles behandlingsansvar

Det er ikke bare bloggere og brukere av sosiale medier som jakter «likes» på innholdet de presenterer for sine besøkende. Flere ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye personvernregler - retten til innsyn

EU’s nye personvernregler ble innført som norsk lov i 2018 og de registrerte skal nå ha fått bedre kontroll over sine personopplysninger og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Personopplysningenes pris

Personopplysninger er det nye gullet. Nesten uavhengig av hvilke varer eller tjenester virksomheten din selger så har personopplysninger en ...

Les artikkelen