<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

JA til ROT-fradrag

‹ Tilbake til artikler

"Typisk skatterådgivere", vil kanskje noen si, "å stemme for flere fradrag". Jeg hadde ønsket at dette fradraget var helt unødvendig, og slik sett er jeg egentlig prinsipielt i mot. Men jeg tror virkelig at dette kan være et godt virkemiddel mot svart arbeid, og da må jeg gi tommel opp.

Det står dessverre ikke så bra til med skattemoralen hos mange når det gjelder bruk av svart arbeidskraft. Alle kjenner nok noen som har brukt svart arbeidskraft. Blant overraskende mange er det også en selvfølgelighet og en åpenhet rundt å bruke svart arbeidskraft fordi det er så mye billigere. Hvordan i all verden skal vi få bukt med det? Dette spørsmålet er så vanskelig på så mange nivåer. Det handler om moral og holdninger hos både kjøper og selger, kontrollrutiner, reaksjonsmuligheter, ressurser osv osv.

Men kan enkle virkemidler også funke? Er det en ting Ola Nordmann liker, så er det fradrag og rabatterte priser, og hvis slike økonomiske virkemidler kan få folk til å handle mer hvitt, så er jeg for ROT-fradraget (fradrag for Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg i hjemmet). Og som også andre er inne på i dagspressen, vil nettoeffekten av et fradrag trolig bli pluss i statskassa.

Et ROT-fradrag har egentlig ikke noe i skatteloven å gjøre. Det passer juridisk sett ikke inn i skattelovens systematikk. Og personlig synes jeg at denne systematikken bør følges i stor grad. Men jeg mener likevel ROT-fradraget bør få en plass fordi det tjener et veldig godt formål.

Utfordringen som regjeringen nå vurderer er hvordan slike regler eventuelt skal se ut i Norge for å treffe best mulig. De ser nok hen til våre naboer i Sverige som har hatt en slik fradragsordning i mange år allerede. Slik jeg ser det kan det være fornuftig å kopiere mye fra den svenske modellen – både ROT- og RUT-fradraget. ROT-fradraget i Sverige gjelder kostnader for arbeid på egen bolig eller fritidsbolig. RUT-fradraget gjelder tjenester i hjemmet som rengjøring, omsorg, barnepass mm. Det er tjenesteyter som søker om fradrag og anmoder om utbetaling på vegne av personene. Endelig beløp fastsettes i forbindelse med ligningen hvert år, og er avhengig av at det er tilstrekkelig skatt å regne fradraget mot – har man ikke det, kan man måtte tilbakebetale noe. Hver person kan søke om inntil halve arbeidskostnaden, maksimalt SEK 50.000 kroner i skattefradrag årlig.

Et motargument i et allerede presset boligmarked kan være at dette fradraget er med på å bidra til at vi sprøyter enda mer penger inn i boligen vår. Jeg ser at det kan være et poeng. Jeg ser også at det kan hevdes at fradraget kan ramme sosialt ulikt i og med at det i tilfelle gis til de som har penger til å bruke på bolig på denne måten, og samtidig har tilstrekkelig skatt å kreve fradraget i. Jeg mener likevel vi bør innføre dette i Norge.

Avslutningsvis vil jeg også si at dette ikke trenger å være et evigvarende fradrag. Jeg tror at et slikt fradrag også om det gis i en periode vil kunne være med på å øke bevisstheten hos folk. Og også øke bevisstheten hos de tjenestetilbyderne som i dag opererer på feil side av loven.

                                                                        ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Therese Karoline Larsen. 

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen