<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Ja til spleiselag for syriske flyktninger gjennom skattesystemet!

Av Therese Karoline Larsen , 12. september 2015

Toppbanner_hovedside_980x220_1

Prinsipper må vike... Ekstraordinære situasjoner krever ekstraordinære tiltak!

Vi er av de som egentlig mener at skattesystemet bør rendyrkes, og at man ikke bør la politikk og ønske om subsidier styre utformingen av reglene. Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner hører strengt tatt ikke hjemme i skattelovens systematikk. Men; ekstraordinære situasjoner krever ekstraordinære tiltak. Vi og flere opplever å bli utfordret på prinsipper vi tidligere har vært kategoriske på.

Verden står overfor en av tidenes største humanitære katastrofer i forbindelse med krigen i Syria og de tusenvis av flyktningene som er på flukt gjennom Europa.

Det er mange frivillige og humanitære organisasjoner som jobber på spreng for å hjelpe, men de er avhengige av penger. Spørsmålet vi stiller oss er om skattesystemet i større grad kan bidra til giverglede? Svaret er ja og løsningen for et spleiselag mellom det offentlige og private er enkel. Egentlig bør det ikke være slik at folks evne og vilje til å gi avhenger av skattereglene, men i så utfordrende situasjoner som denne bør man kanskje legge prinsipper litt til side og forsøke å legge til rette der man kan. Det er nok et faktum at mange tenker på fradragsrammer og -muligheter når de vurderer å gi.

Skattelovens regler gir en begrenset mulighet for fradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Organisasjonen må finnes på skatteetatens forhåndsgodkjente liste, det gis ikke fradrag for gaver under 500 kroner, og det maksimale fradragsbeløpet er 20.000 kroner (2015). Se nærmere om dette her: http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Gaver-til-frivillige-organisasjoner/

Hva kan og bør gjøres med skattereglene?

Vi foreslår ikke å endre systematikk eller å gjøre vesentlig inngripen i reglenes oppbygging og sammensetning, men bekker små som alene eller sammen kan gjøre mye. Reglene kan eventuelt endres midlertidig eller spesielt i en periode, for gaver til organisasjoners arbeid for flyktningene fra Syria (øremerking). Vi har følgende konkrete forslag:

  • Fjerne 500 kroners-grensen for fradrag. Må vi ha noen nedre grense i det hele tatt?
  • Fjerne kravet til innberetning. Det bør holde å vedlegge kvittering eller en annen bekreftelse fra organisasjonen til selvangivelsen. Dette vil også frigjøre tid for organisasjonene til å bruke sine ressurser der de bør brukes.
  • Øke maksimalt fradragsbeløp så det monner - evt. fjerne maksbeløpet helt for en periode eller for øremerkede gaver.

Forslag til statsbudsjettet for 2016 legges frem om en snau måned. Toget for å gjøre noe har ikke gått og vi oppfordrer Regjeringen og Finansdepartementet til å inkludere dette i budsjettet! 

I PwC samler vi inn penger til Røde Kors. PwC bidrar med et beløp tilsvarende det vi ansatte og partnere betaler inn, så for hver krone vi gir, gir PwC også en krone. Vi har mange ansatte! Potensialet er stort. I tillegg prøver vi å verve så mange som mulig til å delta på andre initiativer - der den enkelte kan bidra personlig. I helgen skal vi sammen med familiene våre finne frem klær og leker vi kan avse for organisert innsamling neste uke. 

Uavhengig av skattemessige fradragsregler oppfordrer vi alle til å bidra - enten om det er med penger, gaver eller som medhjelper i noen av de andre initiativene som tas. 

Hilsen Therese, Lene, Marit og Trine fra Norges Skatteblogg

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Therese Karoline Larsen

Therese Karoline Larsen

Jeg heter Therese Karoline Larsen og jeg jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Mitt spesialområde er alle de skattespørsmål som kan oppstå i arbeidsgiver-/arbeidtakerforhold og for oss som personer. Eksempler på områder jeg jobber mye med er arbeidsgiverplikter som rapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, beskatning av lønn og fordeler, representasjon/kundepleie, incentiv- og bonusordninger, naturalytelser, reiseregninger, firmabilbeskatning, arbeid/virksomhet over landegrensene og mye, mye mer. Jeg har jobbet med dette området siden 2002, og jeg har erfaring fra både Oslo likningskontor og Skattebetalerforeningen.

Jeg blogger fordi jeg synes at det jeg jobber med er spennende og jeg elsker jobben min! Jeg vil gjerne dele min entusiasme for mitt fagområde med andre og spre kunnskap videre. Skatteregler trenger også et kritisk øye, noe jeg gjerne gir.


therese.karoline.larsen@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter