<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ja til spleiselag for syriske flyktninger gjennom skattesystemet!

‹ Tilbake til artikler

Toppbanner_hovedside_980x220_1

Prinsipper må vike... Ekstraordinære situasjoner krever ekstraordinære tiltak!

Vi er av de som egentlig mener at skattesystemet bør rendyrkes, og at man ikke bør la politikk og ønske om subsidier styre utformingen av reglene. Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner hører strengt tatt ikke hjemme i skattelovens systematikk. Men; ekstraordinære situasjoner krever ekstraordinære tiltak. Vi og flere opplever å bli utfordret på prinsipper vi tidligere har vært kategoriske på.

Verden står overfor en av tidenes største humanitære katastrofer i forbindelse med krigen i Syria og de tusenvis av flyktningene som er på flukt gjennom Europa.

Det er mange frivillige og humanitære organisasjoner som jobber på spreng for å hjelpe, men de er avhengige av penger. Spørsmålet vi stiller oss er om skattesystemet i større grad kan bidra til giverglede? Svaret er ja og løsningen for et spleiselag mellom det offentlige og private er enkel. Egentlig bør det ikke være slik at folks evne og vilje til å gi avhenger av skattereglene, men i så utfordrende situasjoner som denne bør man kanskje legge prinsipper litt til side og forsøke å legge til rette der man kan. Det er nok et faktum at mange tenker på fradragsrammer og -muligheter når de vurderer å gi.

Skattelovens regler gir en begrenset mulighet for fradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Organisasjonen må finnes på skatteetatens forhåndsgodkjente liste, det gis ikke fradrag for gaver under 500 kroner, og det maksimale fradragsbeløpet er 20.000 kroner (2015). Se nærmere om dette her: http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Gaver-til-frivillige-organisasjoner/

Hva kan og bør gjøres med skattereglene?

Vi foreslår ikke å endre systematikk eller å gjøre vesentlig inngripen i reglenes oppbygging og sammensetning, men bekker små som alene eller sammen kan gjøre mye. Reglene kan eventuelt endres midlertidig eller spesielt i en periode, for gaver til organisasjoners arbeid for flyktningene fra Syria (øremerking). Vi har følgende konkrete forslag:

  • Fjerne 500 kroners-grensen for fradrag. Må vi ha noen nedre grense i det hele tatt?
  • Fjerne kravet til innberetning. Det bør holde å vedlegge kvittering eller en annen bekreftelse fra organisasjonen til selvangivelsen. Dette vil også frigjøre tid for organisasjonene til å bruke sine ressurser der de bør brukes.
  • Øke maksimalt fradragsbeløp så det monner - evt. fjerne maksbeløpet helt for en periode eller for øremerkede gaver.

Forslag til statsbudsjettet for 2016 legges frem om en snau måned. Toget for å gjøre noe har ikke gått og vi oppfordrer Regjeringen og Finansdepartementet til å inkludere dette i budsjettet! 

I PwC samler vi inn penger til Røde Kors. PwC bidrar med et beløp tilsvarende det vi ansatte og partnere betaler inn, så for hver krone vi gir, gir PwC også en krone. Vi har mange ansatte! Potensialet er stort. I tillegg prøver vi å verve så mange som mulig til å delta på andre initiativer - der den enkelte kan bidra personlig. I helgen skal vi sammen med familiene våre finne frem klær og leker vi kan avse for organisert innsamling neste uke. 

Uavhengig av skattemessige fradragsregler oppfordrer vi alle til å bidra - enten om det er med penger, gaver eller som medhjelper i noen av de andre initiativene som tas. 

Hilsen Therese, Lene, Marit og Trine fra Norges Skatteblogg

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon.Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen