<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jaaaaaa, til forenklinger av firmabilreglene!

‹ Tilbake til artikler

Noen vil si at det går med "babysteps", men det går hvertfall i riktig retning. Jeg applauderer forslag til forenklinger i skattereglene om firmabilbeskatning for ansatte.

Vårt nyhetsbrev oppsummerer de forslagene til endringer i reglene for bilbeskatning som ble sendt ut på høring i mai. Kort fortalt går forslagene ut på:

• Å lage klarere regler for hvilke biler som omfattes av spesialskattereglene om biler som er lite egnet til privat bruk, samt innføre to mulige måter å gjennomføre fordelsbeskatningen på. Dagens regler innebærer at ansatte som disponerer biler som defineres som lite egnet til privat bruk, og som faktisk ikke benyttes til annen privat kjøring enn hjem-arbeid, kun skal fordelsbeskattes for kjøring på denne strekningen. Ordinære sjablonregler gjelder da ikke.

• Å definere hva som menes med sporadisk bruk. Etter gjeldende rett skal biler som kun benyttes «sporadisk» privat av ansatte ikke være gjenstand for sjablonbeskatning.

• Å fjerne 40.000-kilometers-regelen som gir en lavere skattepliktig fordel for de som disponerer biler som benyttes mye til yrkeskjøring

Biler som er lite egnet til privat bruk

Forslaget om å definere hvilke biler som er lite egnet til privat bruk er fornuftig. Etter gjeldende regler må man ved en skjønnsmessig helhetsvurdering avgjøre om bilen tilfredsstiller vilkårene. En slik vurdering er i mange tilfeller vanskelig å gjøre. Jeg oppfatter også skatteetatens praksis som relativt streng. Jeg mener skattelovgivningen bør få færre slike skjønnsmessige vurderinger. At dette har vært vanskelig for arbeidsgivere å vurdere, og også har vært hyppige temaer i bokettersyn, vet jeg av erfaring. Jeg vet om tilfeller der skattytere har dratt til skattekontorene for å vise frem bilene sine i et desperat forsøk på å vise at de er lite egnet.

Forslaget om å definere disse bilene som klasse 2-biler er soleklart en forenkling. I tillegg må de som disponerer bilene ha et «tjenestlig behov» for å disponere bilen. Helst skulle jeg ønske at man ikke introduserte dette tilleggsvilkåret "tjenestlig behov" som igjen krever skjønnsmessige vurderinger. Men jeg ser også at det på en eller annen måte må inn en sikkerhetsventil inn slik at vi ikke får presset på klasse 2-biler som ordinære firmabiler for å oppnå en gunstigere sjablonmodell. Det er ikke hensikten. Et alternativ til "tjenestlig behov" som kriterium er heller ikke så lett å komme opp med.

Valgfri beskatningsmodell for disse bilene

Det foreslås to alternative modeller å velge mellom for beskatning – en individuell verdsettelsesmodell med en kilometersats for all privat kjøring, inkludert kjøring hjem-arbeid, og en ordinær sjablonmodell med 100.000 kroner i bunnfradrag på listeprisen.

Ved å innføre et valg mellom to beskatningsmodeller for disse bilene vil man også gi muligheten for de som ønsker det til å helt unngå fordelsbeskatning. Det krever dog god dokumentasjon og kunnskap om skattereglene om reiser. Dette blir omtrent det samme som i dag. For ett år siden lagde jeg et videoblogginnlegg som fortsatt er aktuelt - poenget var å illustrere hvor vanskelige reglene om reiser er skattemessig. Disse reglene må man kunne om man skal kunne klare å etterleve skattereglene om bilbeskatning til det fulle. Selv om jeg applauderer skattetetatens forenklingsinitiativ, så er det ennå et stykke å gå.

Det er derfor bra at man har gitt et alternativ - en sjablonmodell med 100.000 kroner i bunnfradrag på listeprisen! Dette synes jeg var et glimrende forslag! Her trenger man ikke den samme kunnskapen om reisereglene.

Sporadisk bruk

Forslaget om å definere sporadisk bruk er jeg kjempetilhenger av. Nok et eksempel på en skjønnsmessig regel som det er håpløst å vite om man er innenfor eller ei. Jeg tipper at det finnes en intern praksis i skatteetaten på hvor tersklene går, men denne vet i tilfelle ingen om. Det er supert at vi nå forhåpentligvis får klarhet. - Og forslaget er mer liberalt enn jeg har oppfattet praksis i mange tilfeller i dag. Jeg har f. eks, ikke turt å si at man kan bruke arbeidsgivers bil til hytta og kalle det sporadisk bruk, men etter forslaget er det nå mulig. Om enn i begrenset omfang.

Så, veldig bra Skattedirektoratet! Men, vær så snill å ikke stoppe her. Fortsett med reisereglene. Jeg blir gjerne med på diskusjon!

                                                                             ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Therese Karoline Larsen. 

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen