<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jaaaaaa, til forenklinger av firmabilreglene!

‹ Tilbake til artikler

blog-bilde-avlane-therese-1

Noen vil si at det går med "babysteps", men det går hvertfall i riktig retning. Jeg applauderer forslag til forenklinger i skattereglene om firmabilbeskatning for ansatte.

Vårt nyhetsbrev oppsummerer de forslagene til endringer i reglene for bilbeskatning som ble sendt ut på høring i mai. Kort fortalt går forslagene ut på:

• Å lage klarere regler for hvilke biler som omfattes av spesialskattereglene om biler som er lite egnet til privat bruk, samt innføre to mulige måter å gjennomføre fordelsbeskatningen på. Dagens regler innebærer at ansatte som disponerer biler som defineres som lite egnet til privat bruk, og som faktisk ikke benyttes til annen privat kjøring enn hjem-arbeid, kun skal fordelsbeskattes for kjøring på denne strekningen. Ordinære sjablonregler gjelder da ikke.

• Å definere hva som menes med sporadisk bruk. Etter gjeldende rett skal biler som kun benyttes «sporadisk» privat av ansatte ikke være gjenstand for sjablonbeskatning.

• Å fjerne 40.000-kilometers-regelen som gir en lavere skattepliktig fordel for de som disponerer biler som benyttes mye til yrkeskjøring

Biler som er lite egnet til privat bruk

Forslaget om å definere hvilke biler som er lite egnet til privat bruk er fornuftig. Etter gjeldende regler må man ved en skjønnsmessig helhetsvurdering avgjøre om bilen tilfredsstiller vilkårene. En slik vurdering er i mange tilfeller vanskelig å gjøre. Jeg oppfatter også skatteetatens praksis som relativt streng. Jeg mener skattelovgivningen bør få færre slike skjønnsmessige vurderinger. At dette har vært vanskelig for arbeidsgivere å vurdere, og også har vært hyppige temaer i bokettersyn, vet jeg av erfaring. Jeg vet om tilfeller der skattytere har dratt til skattekontorene for å vise frem bilene sine i et desperat forsøk på å vise at de er lite egnet.

Forslaget om å definere disse bilene som klasse 2-biler er soleklart en forenkling. I tillegg må de som disponerer bilene ha et «tjenestlig behov» for å disponere bilen. Helst skulle jeg ønske at man ikke introduserte dette tilleggsvilkåret "tjenestlig behov" som igjen krever skjønnsmessige vurderinger. Men jeg ser også at det på en eller annen måte må inn en sikkerhetsventil inn slik at vi ikke får presset på klasse 2-biler som ordinære firmabiler for å oppnå en gunstigere sjablonmodell. Det er ikke hensikten. Et alternativ til "tjenestlig behov" som kriterium er heller ikke så lett å komme opp med.

Valgfri beskatningsmodell for disse bilene

Det foreslås to alternative modeller å velge mellom for beskatning – en individuell verdsettelsesmodell med en kilometersats for all privat kjøring, inkludert kjøring hjem-arbeid, og en ordinær sjablonmodell med 100.000 kroner i bunnfradrag på listeprisen.

Ved å innføre et valg mellom to beskatningsmodeller for disse bilene vil man også gi muligheten for de som ønsker det til å helt unngå fordelsbeskatning. Det krever dog god dokumentasjon og kunnskap om skattereglene om reiser. Dette blir omtrent det samme som i dag. For ett år siden lagde jeg et videoblogginnlegg som fortsatt er aktuelt - poenget var å illustrere hvor vanskelige reglene om reiser er skattemessig. Disse reglene må man kunne om man skal kunne klare å etterleve skattereglene om bilbeskatning til det fulle. Selv om jeg applauderer skattetetatens forenklingsinitiativ, så er det ennå et stykke å gå.

Det er derfor bra at man har gitt et alternativ - en sjablonmodell med 100.000 kroner i bunnfradrag på listeprisen! Dette synes jeg var et glimrende forslag! Her trenger man ikke den samme kunnskapen om reisereglene.

Sporadisk bruk

Forslaget om å definere sporadisk bruk er jeg kjempetilhenger av. Nok et eksempel på en skjønnsmessig regel som det er håpløst å vite om man er innenfor eller ei. Jeg tipper at det finnes en intern praksis i skatteetaten på hvor tersklene går, men denne vet i tilfelle ingen om. Det er supert at vi nå forhåpentligvis får klarhet. - Og forslaget er mer liberalt enn jeg har oppfattet praksis i mange tilfeller i dag. Jeg har f. eks, ikke turt å si at man kan bruke arbeidsgivers bil til hytta og kalle det sporadisk bruk, men etter forslaget er det nå mulig. Om enn i begrenset omfang.

Så, veldig bra Skattedirektoratet! Men, vær så snill å ikke stoppe her. Fortsett med reisereglene. Jeg blir gjerne med på diskusjon!

Therese Karoline Larsen

Therese Karoline Larsen

Jeg heter Therese Karoline Larsen og jeg jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Mitt spesialområde er alle de skattespørsmål som kan oppstå i arbeidsgiver-/arbeidtakerforhold og for oss som personer. Eksempler på områder jeg jobber mye med er arbeidsgiverplikter som rapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, beskatning av lønn og fordeler, representasjon/kundepleie, incentiv- og bonusordninger, naturalytelser, reiseregninger, firmabilbeskatning, arbeid/virksomhet over landegrensene og mye, mye mer. Jeg har jobbet med dette området siden 2002, og jeg har erfaring fra både Oslo likningskontor og Skattebetalerforeningen.

Jeg blogger fordi jeg synes at det jeg jobber med er spennende og jeg elsker jobben min! Jeg vil gjerne dele min entusiasme for mitt fagområde med andre og spre kunnskap videre. Skatteregler trenger også et kritisk øye, noe jeg gjerne gir.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - skatt og avgift

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er ingen store nyheter på skatte- og avgiftsområdet. Hovedbudskapet er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - livestream starter kl 12

Vi dekker forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet når det skjer. Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14. mai kl ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Mens vi venter på revidert nasjonalbudsjett.....

14. mai kommer revidert nasjonalbudsjett 2019. Vi oppdaterer deg i vår livestream klokka 12. Det har skjedd en del på skatte- og ...

Les artikkelen