<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Justeringsbeløp i mva-meldingen - egen spesifikasjonslinje

‹ Tilbake til artikler

I mva-meldingen for 6. termin 2022, med innleveringsfrist 10. februar 2023, skal årlig justeringsbeløp for første gang rapporteres på egen spesifikasjonslinje. Det er grunn til å tro at Skatteetaten vil ha et økt fokus på korrekt rapportering av justeringsforpliktelser når dette nå skal fremgå tydelig av mva-meldingen.

Kort om kapitalvarer og justeringsreglene

Med virkning fra 1. januar 2008 ble det innført justeringsregler for inngående merverdiavgift på kapitalvarer. Reglene gjelder for fast eiendom (både eid og leid) hvor inngående mva overstiger
NOK 100 000 og for maskiner hvor inngående mva overstiger NOK 50 000. Infrastruktur kan også være omfattet av justeringsreglene. 

Justeringsreglene innebærer at inngående merverdiavgift som har blitt fradragsført ved anskaffelsen av fast eiendom/maskiner har en bindingstid på 10/5 år. Dersom bruken av lokaler endres fra avgiftspliktig til mva-unntatt i løpet av bindingstiden, må den avgiftspliktige tilbakeføre deler av den tidligere fradragsførte avgiften (tilsvarende gjenværende tid av bindingstiden). Tilsvarende vil den avgiftspliktige ha en justeringsrettighet hvis bruken av den faste eiendommen eller maskinen endres fra avgiftsunntatt til avgiftspliktig aktivitet. 

Ny mva-melding fra 2022

Ny digital mva-melding ble innført fra 1. januar 2022. Rapporteringen er basert på SAF-T koder og SAF-T standarden som ble obligatorisk for alle bokføringspliktige selskaper fra 1. januar 2020.

Den nye mva-meldingen har medført mer detaljert rapportering, herunder spesifikasjon av tap på krav, justering, tilbakeføring og uttak. 

Rapporting av justeringsrett og justeringsplikt

Ved endringer i bruken av en kapitalvare i forhold til fradragsberettigede formål skal det skje en årlig justering av inngående merverdiavgift. Årlig justering skal innberettes i mva-meldingen for sjette termin.

Justeringsbeløpet skal rapporters som en økning eller reduksjon av inngående merverdiavgift. Inngående merverdiavgift rapporteres med SAF-T mva-kode 1, og spesifikasjonslinjene ser ut som følger:
Capture-Jan-16-2023-08-12-31-9118-AM
Dagens SAF-T mva-koder har ikke egne koder for tap på krav, justering, tilbakeføring og uttak. Det krever derfor ekstra god kontroll hos hvert enkelt selskap for å få rapportert disse beløpene korrekt. 

Vår anbefaling

Dersom din virksomhet ikke allerede har full oversikt over løpende justeringsforpliktelser og -rettigheter, er vår anbefaling å sette i gang denne kartleggingen nå for å være i stand til å rapportere korrekt på mva-meldingen for sjette termin 2022. 

Vår erfaring er at mange selskaper ikke har tilstrekkelig kontroll og dokumentasjon på disse punktene, og en mer detaljert rapportering indikerer et økt fokus fra Skatteetaten på nettopp disse områdene. 

Vi har utviklet et verktøy som enkelt regner ut ditt selskap sine justeringsforpliktelser og -rettigheter, så ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat hvis din virksomhet trenger bistand med å identifisere kapitalvarer og justeringsbeløp.

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen