<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

‹ Tilbake til artikler

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til forenklet momsregistrering i Norge, i stedet for ordinær momsregistrering. Dette betyr at selskapet kan spare ca 45 MNOK i året i tollavgifter, og samtidig spare mye administrasjon. Dommen er også relevant for andre utenlandske selskaper som driver netthandel til Norge.

Dommen fra Oslo tingrett

Den 6. september ble det avsagt dom i Oslo tingrett som gjelder en tvist mellom det svenske selskapet Boozt Fashion AB og Skatteetaten om forenklet registrering for merverdiavgift.

Boozt selger klær og sko over internett til kunder i flere europeiske land, blant annet Norge. Selskapet ønsket å benytte seg av den forenklede registreringsordningen for merverdiavgift (VOEC). Denne ordningen ble innført i 2020 for å lette administrasjonen og innkrevingen av merverdiavgift på varer med verdi under 3000 kroner som selges til norske forbrukere fra utlandet.

Skatteetaten nektet imidlertid Boozt å registrere seg i VOEC-ordningen, og mente at selskapet drev med innenlandsk omsetning i Norge, og derfor måtte registrere seg i det ordinære merverdiavgiftsregisteret. Boozt var uenig i Skatteetatens vurdering, og tok ut stevning for Oslo tingrett. Boozt anførte at de oppfylte vilkårene for forenklet registrering, og at de hadde endret sin forretningsmodell slik at de ikke lenger hadde en norsk filial (NUF), men kun solgte varer til Norge fra Sverige. Boozt hevdet også at de ikke hadde tilpasset sin virksomhet spesielt til det norske markedet.

Tingretten ga Boozt medhold i saken, og opphevet Skatteetatens vedtak om å nekte forenklet registrering. Tingretten la til grunn at det ikke var slik tilknytning mellom Boozt sin omsetning og Norge, at Boozt måtte anses for å drive med innenlandsk norsk omsetning.

Omsetning til eller i Norge?

Tingretten viste til Høyesteretts dom i Ifi OY-saken, som er den viktigste avgjørelsen om hva som utgjør innenlandsk omsetning i Norge i relasjon til merverdiavgiftsloven. I den saken ble det lagt vekt på at det må foretas en konkret helhetsvurdering av om det er salg i Norge eller salg til Norge.

Tingretten fant at Boozt sin sak skilte seg fra Ifi OY-saken på flere punkter. For det første var det synlig for kundene at de handlet med et utenlandsk selskap, da nettsidene var iblandet engelsk tekst, og det var opplyst om svensk organisasjonsnummer og adresse. For det andre var det ikke tale om unndragelse av merverdiavgift, da Boozt var enig i at de skulle betale merverdiavgift, men kun uenig i registreringsformen. For det tredje var det ikke tale om en spesiell tilpasning til det norske markedet, da Boozt fulgte de felles europeiske reglene om forbrukerrettigheter og angrerett, som også gjaldt for norske selskaper. Tingretten mente også at hensynet til konkurransenøytralitet ikke var utslagsgivende i saken, da formålet med den forenklede registreringsordningen var å lette administrasjonen og innkrevingen av merverdiavgift, og ikke å gi utenlandske selskaper en fordel over norske selskaper.

Tingretten konkluderte med at Skatteetatens vedtak bygde på en uriktig lovforståelse av merverdiavgiftsloven, og at vedtaket derfor var ugyldig.

Dommen kan bli anket

Dommen er ikke rettskraftig ennå, og den kan ankes til lagmannsretten. Saken er etter vårt syn prinsipiell, og det er derfor sannsynlig at den blir anket videre i rettssystemet. Spørsmålet om hva som er omsetning til og i Norge, kan derfor forbli uavklart i flere år fremover.

Tollfritak på varer ved forenklet momsregistrering

Dersom dommen blir rettskraftig vil en slik “registreringsendring” fra det ordinære mva-registeret til VOEC gi en stor kostnadsbesparende effekt for Boozt. I VOEC-ordningen er nemlig varer tollavgiftsfrie så lenge verdien er under 3000 kr. Man kan handle så mange varer man vil og få disse tilsendt i samme pakke, så lenge hver vare har en verdi under 3 000 kroner. Den forenklede registreringsordningen har tollavgiftfritak, men man må betale merverdiavgift på 25 % for alle varene, inklusive frakt og andre kostnader.

Ved å være ordinært registrert i mva-registeret har Boozt måttet betale tollavgift på tekstiler fra første krone. Tekstil-tollen ved import til Norge er som regel 10,7 %. Ifølge en pressemelding fra Boozt kan selskapet spare ca 45 MNOK i året i tollavgifter ved å komme inn i den forenklede momsregistreringen.

Hvordan kan aktørene forholde seg nå?

Det blir også spennende å se om dette vil ha en smitteeffekt på andre netthandelselskaper som har innrettet seg likt Boozt, og hvordan eventuelt Skatteetaten vil behandle søknadene i tilsvarende saker fremover.

Siden grensen mellom omsetning til eller i Norge fortsatt er uavklart, og derved spørsmålet om forenklet momsregistrering eller ikke, kan det være hensiktsmessig å søke skriftlige avklaringer med Skatteetaten på dette området. Dette kan bl.a. Gjøres ved å be om en bindende forhåndsuttalelse (BFU), der saksbehandlingstiden normalt skal være 1-3 måneder. 

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Helene Hval

Helene Hval

Hei jeg heter Helene Øien Hval og jobber som tollrådgiver i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med rådgiving til selskaper innenfor toll- og særavgiftsområdet. Et utrolig spennende område hvor vi ser at både norske og utenlandske selskaper trenger bistand i møte med nye tollbarrierer, mer teknisk regelverk og flere dokumentasjonskrav enn tidligere. Jeg har tidligere erfaring fra over 10 år i Tolldirektoratet, og har også undervist på Tolletatens Kompetansesenter i faget "Preferansetoll". Jeg synes toll er utrolig gøy, og har du spørsmål rundt noen av emnene jeg tar opp i bloggen, er det bare å ta kontakt!

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import av bearbeidede landbruksvarer - Utnytter du mulighetene i RÅK-ordningen?

Råvarepriskompensasjon eller RÅK som det forkortes, har til formål å utjevne konkurransevilkårene for produsenter av bearbeidede ...

Les artikkelen
Les artikkelen

CBAM - en oppdatering om karbontoll på import til EU

Som tidligere skrevet om i denne bloggen innfører EU en karbontoll på import av stål, jern, kunstgjødsel, aluminium, hydrogen og strøm ...

Les artikkelen