<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Klar for land-for-land rapportering?

eivind-falck-ytter ‹ Tilbake til artikler

eivind-falck-ytter

Internasjonale konsern med norsk morselskap med konsolidert omsetning på mer enn 6,5 milliarder kroner skal levere land-for-land rapport. Fristen for rapportering er 31. desember 2018. Rapporten skal leveres i Altinn i XML.

Norske datterselskap i internasjonale konsern skal notifisere norske myndigheter. I utlandet er det vanlig at notifiseringen er en separat rapportering, men i Norge er notifiseringen inntatt på første side av skattemeldingen. Frist for notifisering følger fristene for levering av skattemelding.

Merk at utenlandske selskap som er begrenset skattepliktig etter norsk internrett ikke plikter å rapportere til Norge dersom Norge har frasagt seg beskatningsrett gjennom skatteavtale (såkalte null-skattemeldinger).

Nytt av året er innføringen av sekundær rapportering. Denne rapporteringen omfatter norske selskap som inngår i konsern der enten utenlandsk konsernspiss ikke leverer rapport i sin hjemstat, eller hjemstaten ikke utveksler rapporter med Norge. I slike tilfeller skal norske selskap også rapportere. Sekundær rapportering i Norge skjer i Altinn i XML. Rapportering på annet format vil bli avvist. Merk at Norge har inngått utvekslingsavtaler med en lang rekke stater. Det er tilstrekkelig at sekundær rapportering skjer i et land som Norge har utvekslingsavtale med. Det vil si at sekundær rapportering i praksis kun er nødvendig i et fåtall tilfeller. Merk at sekundære rapporter kun vil bli utvekslet dersom de er merket CBC 702.

Skatteetaten varsler at de vil sende ut varsler om tvangsmulkt ved fristoversittelser.

Skattytere som ønsker å teste data før innsendelse kan anvende Altinn sitt testmiljø. Ved rapportering i Altinn gjennomføres en tilsvarende test. Nytt av året er blant annet kontroll av norske organisasjonsnummer.

Dataanalyse er anbefalt før endelig innsendelse. Analyse skaper innsikt i de data som rapporteres før utveksling med andre stater. Hvor er effektiv skattesats høyest? Varierer betalt skatt per hode? Hvorfor betaler vi mer skatt i stat A enn i stat B? Hvor er andel internomsetning høyest? Videre er det grunn til å sjekke om de spørsmål som skapes av rapporten er tilstrekkelig besvart i konsernets internprisdokumentasjon.

PwC tilbyr både effektiv og sikker konvertering av data fra Excel til XML, samt utarbeidelse av oversiktlige dataanalyser.

Ta kontakt om du har spørsmål eller vil diskutere.

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Jeg heter Eivind Faafeng Falck-Ytter og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Min jobb er å finne gode løsninger for næringslivet, hovedsakelig knyttet til internasjonal selskapsbeskatning, internprising og grenseoverskridende restruktureringer.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

My name is Eivind Faafeng Falck-Ytter, and I work as a lawyer in PwC Tax & Legal Services. I assist clients in finding solutions mainly within international corporate taxation, transfer pricing and international restructurings.

I hope my contribution to the blog can provide alternative perspectives as a supplement to traditional newsletters.

If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattesmarte aksjer til ansatte

Vi blir ofte spurt om hva som er den mest skatteoptimale insentivordningen i arbeidsforhold. I mangel av en god opsjonsordning er svaret ...

Les artikkelen
Les artikkelen

«Lær litt mer»-podcast 15. juni

Lytt til vår podcast hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatt i den digitale økonomien - Webcast

  Meld deg på vår neste webcast, Onsdag, 19 juni 2019, 15:00-16:00 Denne gang er det fokus på siste utvikling innenfor internasjonal ...

Les artikkelen