<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Klar over konsekvensene ved utkjøp av ansatt med bindingstid?

‹ Tilbake til artikler

Utdanning i arbeidsforhold er en av de absolutt mest lukrative frynsegodene vi har i Norge. Har man vært ansatt og arbeidet hos arbeidsgiver i minst ett år ved studiestart, kan arbeidsgiver skattefritt dekke skolepenger, utstyr og relaterte kostnader for studier med varighet på inntil 20 måneder.

Det er veldig vanlig at arbeidsgivere som tilbyr slik utdanning krever en viss bindingstid av den ansatte. Konsekvensene dersom den ansatte likevel velger å bytte jobb før bindingstiden er over, er gjerne at deler av den skattefrie studiestøtten må betales tilbake.

I noen tilfeller ønsker ny arbeidsgiver å dekke denne kostnaden. Spørsmålet er hvilke skattemessige konsekvenser dette får?

Det som egentlig skjer er at den nye arbeidsgiveren påtar seg å dekke en personlig forpliktelse som den nyansatte har overfor sin tidligere arbeidsgiver. I realiteten er dekningen ikke annerledes enn om ny arbeidsgiver påtar seg å dekke noe av huslånet til den ansatte, eller at det gis en sign-on-bonus. Dekningen vil altså være en skattepliktig lønnsinntekt for den ansatte, og skal innberettes av ny arbeidsgiver som lønn.

Her er det med andre ord viktig å ha et bevisst forhold til hva som avtales – for hvis ny arbeidsgiver skal dekke 100 % av kostnaden, så må man ta høyde for skatten i det avtalte beløpet. Skal kr 100.000 tilbakebetales, så må avtalt beløp være kr 189.394 (marginalskatt på 47,2 %) for at nettobeløpet skal dekke hele kostnaden. Avtales det at ny arbeidsgiver skal betale kr 100.000 direkte til den gamle arbeidsgiveren, så gjøres fordringen opp, men utbetalingen skal like fullt innberettes som lønn av ny arbeidsgiver, og skatten vil da måtte betales av den ansatte (ordinær skatt av kr 100.000). Den ansatte vil da rent faktisk ha dekket omtrent halve kostnaden selv fordi beløpet ikke er stort nok netto til å dekke hele betalingsforpliktelsen.

Det gjør ingen forskjell om ny arbeidsgiver krever bindingstid av den nyansatte for å dekke kostnaden – beløpet som dekkes blir uansett skattepliktig. Grunnen til det er at vilkårene for skattefri dekning av ny arbeidsgiver ikke er oppfylt.

Det er altså viktig for begge parter å tenke skatt når slike klausuler skal inn i en nyansettelseskontrakt. Det er jo veldig synd om misforståelse av regler gjør at utgangspunktet blir et annet enn man hadde tenkt seg.

                                                                       ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Therese Karoline Larsen. 

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen