<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Kommuner kan sparke og spare

Av Lene Sakariassen , 2. februar 2015
trine-lise-fromreide-advokat

En ny dom klarlegger den rettslige situasjonen omkring nedbemanning som sparetiltak i kommuner.

  • Dommen slår fast at nedbemanninger kan gjennomføres selv om det finnes alternative sparetiltak i kommunen.
  • Det er heller ingen forutsetning at kommunen trenger å være i en situasjon hvor den ikke har andre muligheter enn nedbemanning for å sikre forsvarlig drift. 

Sakens bakgrunn

Saken gjelder en innsparingsprosess i Rissa kommune i Sør-Trøndelag, hvor ti arbeidstakere ble sagt opp.

En av de ti oppsagte gikk til sak og krevde at å få vurdert sakligheten i oppsigelsen i tillegg til et krav om erstatning. Oppsigelser i kommunen skal bedømmes ut fra kravene i arbeidsmiljøloven § 15-7, som er den samme bestemmelse som gjelder for private bedrifter.

Det som ble vurdert av domstolen var om oppsigelsen var saklig begrunnet i kommunens økonomiske tilstand. Retten vurderte de økonomiske utsiktene for det nærmeste året og utsiktene fremover i planperioden.

Fagforbundet hevdet at kommunen har en rekke virkemidler til rådighet for å unngå masseoppsigelser, noe som tilsier at domstolen har en vid prøvelsesrett i ethvert henseende.

 

Rettens vurderinger

Retten var klar på at man ikke kan kreve at kommunen som sparetiltak tar strukturelle grep eksempelvis i skoleverket, barnehager eller eldreinstitusjoner istedet for nedbemanning dersom det ikke er politisk flertall for dette.

Retten var også klar på at kommunen, for å kunne foreta nedbemanning, ikke trenger å være i en situasjon hvor den ikke har andre muligheter enn nedbemanning for å sikre forsvarlig drift. Denne tolkningen av regelen er på linje med tolkningen for det private næringsliv og harmonerer godt med den generelle praksis.    

Dommen slår videre fast at kommuneansatte ikke får et særlig vern slik fagforbundet hevder.

Retten gir altså også kommuner en vid anledning til omorganiseringer med nedbemanning dersom de økonomiske forhold tilsier slik nedbemanning.

 

Hva skjer nå?

Det er grunn til å tro at dommen ankes til høyesterett. Dersom dommen står seg vil det nok bli vanligere for kommuner fremover å vurdere oppsigelser som et reelt alternativ ved dårlig økonomi.

At kommunen er et trygt sted å arbeide kan dermed raskt bli en utdatert frase.

 

Dette innlegget er skrevet av Trine Lise Fromreide. 

Interesseområder: Forretningsjus

Dele artikkelen:

Lene Sakariassen

Lene Sakariassen
Jeg heter Lene Sakariassen og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Her leder jeg firmaets avdeling for forretningsjus i Oslo, et tradisjonelt fagområde som på mange måter også er beskrivende for min faglige kompetanse og bakgrunn.

Jeg har mange års erfaring som rådgiver innenfor ulike områder av forretningsjussen, men har opparbeidet meg særlig bred kompetanse innenfor arbeidsretten, selskapsretten og kontraktsretten. Nå kan man kanskje spørre seg om disse temaene er relevante på Norges Skatteblogg, men slik vi ser det er temaene nært tilknyttet hverandre, og dette skal jeg illustrere nærmere i mine kommende blogginnlegg.

Transcript av filmen
lene.sakariassen@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter