<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kommuner kan sparke og spare

baerekraft-finans ‹ Tilbake til artikler

En ny dom klarlegger den rettslige situasjonen omkring nedbemanning som sparetiltak i kommuner.

  • Dommen slår fast at nedbemanninger kan gjennomføres selv om det finnes alternative sparetiltak i kommunen.
  • Det er heller ingen forutsetning at kommunen trenger å være i en situasjon hvor den ikke har andre muligheter enn nedbemanning for å sikre forsvarlig drift. 

Sakens bakgrunn

Saken gjelder en innsparingsprosess i Rissa kommune i Sør-Trøndelag, hvor ti arbeidstakere ble sagt opp.

En av de ti oppsagte gikk til sak og krevde at å få vurdert sakligheten i oppsigelsen i tillegg til et krav om erstatning. Oppsigelser i kommunen skal bedømmes ut fra kravene i arbeidsmiljøloven § 15-7, som er den samme bestemmelse som gjelder for private bedrifter.

Det som ble vurdert av domstolen var om oppsigelsen var saklig begrunnet i kommunens økonomiske tilstand. Retten vurderte de økonomiske utsiktene for det nærmeste året og utsiktene fremover i planperioden.

Fagforbundet hevdet at kommunen har en rekke virkemidler til rådighet for å unngå masseoppsigelser, noe som tilsier at domstolen har en vid prøvelsesrett i ethvert henseende.

 

Rettens vurderinger

Retten var klar på at man ikke kan kreve at kommunen som sparetiltak tar strukturelle grep eksempelvis i skoleverket, barnehager eller eldreinstitusjoner istedet for nedbemanning dersom det ikke er politisk flertall for dette.

Retten var også klar på at kommunen, for å kunne foreta nedbemanning, ikke trenger å være i en situasjon hvor den ikke har andre muligheter enn nedbemanning for å sikre forsvarlig drift. Denne tolkningen av regelen er på linje med tolkningen for det private næringsliv og harmonerer godt med den generelle praksis.    

Dommen slår videre fast at kommuneansatte ikke får et særlig vern slik fagforbundet hevder.

Retten gir altså også kommuner en vid anledning til omorganiseringer med nedbemanning dersom de økonomiske forhold tilsier slik nedbemanning.

 

Hva skjer nå?

Det er grunn til å tro at dommen ankes til høyesterett. Dersom dommen står seg vil det nok bli vanligere for kommuner fremover å vurdere oppsigelser som et reelt alternativ ved dårlig økonomi.

At kommunen er et trygt sted å arbeide kan dermed raskt bli en utdatert frase.

 

Dette innlegget er skrevet av Trine Lise Fromreide. 

Lene Sakariassen

Lene Sakariassen

Jeg heter Lene Sakariassen og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Her leder jeg firmaets avdeling for forretningsjus i Oslo, et tradisjonelt fagområde som på mange måter også er beskrivende for min faglige kompetanse og bakgrunn.

Jeg har mange års erfaring som rådgiver innenfor ulike områder av forretningsjussen, men har opparbeidet meg særlig bred kompetanse innenfor arbeidsretten, selskapsretten og kontraktsretten. Nå kan man kanskje spørre seg om disse temaene er relevante på Norges Skatteblogg, men slik vi ser det er temaene nært tilknyttet hverandre, og dette skal jeg illustrere nærmere i mine kommende blogginnlegg.

My name is Lene Sakariassen and I work as a lawyer and partner in Advokatfirmaet PwC. I am currently heading PwC Legal services in Oslo, a department comprising business law in general, including corporate law, labor law, contract and commercial law, GDPR and IP.

I have more than 16 years of experience as a lawyer and legal advisor within a broad spectrum of business law, serving both national and international clients from both private and international sector.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Statlig garantiordning og obligasjonsfond - hovedtrekkene

Stortinget har nylig vedtatt etableringen av den tidligere omtalte statlige garantiordningen for små og mellomstore bedrifter samt ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsstøtte i krisetider - ESA klarerer krisestøtte

Covid-19 viruset har ført til likviditetstørke og tapt inntjening hos mange bedrifter, noe som gjør det påkrevd med støttetiltak fra ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Strakstiltak i forbindelse med utbruddet av koronaviruset

Regjeringen kom i går med forslag til en rekke strakstiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene av det pågående utbruddet av ...

Les artikkelen