<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kompensasjon av mva for idrettslag - frist 1. mars 2017

577A7524_banner.jpg ‹ Tilbake til artikler

577A7524_banner.jpg

Har ditt idrettslag bygget- eller rehabilitert idrettsanlegg? Visste du at det er mulig å søke om refusjon av merverdiavgift i forbindelse med bygging og drift av idrettsanlegg?

Denne kompensasjonsordningen er rammestyrt, dvs. at midler vil bli fordelt på søkerne basert på en tildeling fra Stortinget. Dersom tildelingen er lavere enn søknader, blir det en prosentvis avkortning på søknadene. I 2016 ble det utbetalt NOK 191,8 millioner og tilsa tilnærmet full kompensasjon (99,8 %) for søkerne.

Fristen for å søke er 1. mars 2017 og skjer via denne lenken.

Vilkår for å få merverdiavgiften refundert:

 • Idrettslag har pådratt seg kostnader med mva til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg på minimum 15 000 kroner.
 • Byggearbeidene er påbegynt etter 1. januar 2010
 • Godkjent spillemiddel søknad for bygging/rehabilitering av anlegget
 • Anlegget og anleggsregnskapet må være ferdigstilt og ferdigattestert av kommunens revisor.  

Hvem kan søke?

 • Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
 • Idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund
 • Sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Sammenslutninger under Den Norske Turistforening
 • Sammenslutninger under Norges Bilsportforbund
 • Sammenslutninger under Det frivillige skyttervesen
 • Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper
 • Stiftelser
 • Andre sammenslutninger

Hva hvis jeg ikke rekker fristen?

Dersom du ikke rekker fristen 1. mars i år, er det mulig å søke i neste år, forutsatt at vilkårene forøvrig er oppfylt.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen