<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kostnader i utlandet? 5 tips til søknad om momsrefusjon

sharontanlauten ‹ Tilbake til artikler

For bedrifter er det mulig å  få momsrefusjon fra mange land i Europa.

Hva betyr momsrefusjon for din bedrift?

 • Tilbakebetaling av moms.
 • Redusere kostnadene i regnskapet.

Med andre ord, dersom ditt selskap har pådratt seg kostnader med lokal moms i utlandet er det mulig å få dette refundert. Nedenfor deler jeg fem tips om momsrefusjon:

 1. Fristen for å søke er 30. juni
  Det er viktig å merke seg at søknaden med originaldokumentasjon skal være hos avgiftsmyndighetene innen denne dato. Dvs. at det ikke er nok med poststempel innen denne dato.

 2. Husk originale kvitteringer:
  Avgiftsmyndighetene i de fleste land “liker” papir. De liker faktisk papir så godt at de eksempelvis ikke godkjenner bilder av fakturaene som dokumentasjon for søknaden. Det er derfor viktig å passe på at medarbeiderne deres får med originale kvitteringer fra hoteller, restauranter o.l. En annen erfaring er at hotellet må påføre firmaadressen på kvitteringen for at dere skal oppnå refusjon.

 3. Søker kan ikke ha avgiftspliktig omsetning i landet
  Søker kan ikke ha avgiftspliktig omsetning i det landet de søker refusjon de siste 12 måneder.

 4. Varer og tjenester er kjøpt er til bruk i søkers virksomhet.
  Merverdiavgiften ville vært fradragsberettiget dersom virksomheten var registrert i det landet det skal søkes refusjon i. Reglene om hva som er refusjonsberettiget kan variere fra land til land. Jeg anbefaler at du tar en rask avsjekk dersom selskapet har store kostnader som søkes refundert. Noen eksempler på hva man kan søke mva-refusjon for:
  • Hotell, representasjon
  • Messer
  • Kurs-, konferanse- og seminar deltakelse
  • Transport og spedisjon
  • Lagerleie
  • Bygg, anlegg
  • Representasjonskontor med tilhørende utgifter
  • Kjøp fra underleverandører
  • Prosjektkostnader
 5. Attest på norsk momsregistrering må legges ved
  Bekreftet attest fra avgiftsmyndighetene i Norge på momsregistrering må legges ved.

Andre refusjonsfrister for kjøp foretatt i 2018:

 • 30. september i Belgia, Danmark, Estland, Hellas Polen og Spania
 • 31. desember for søknader i Storbritannia. Sønknadsperiode 1/7-18 - 30/6-19
 • Vi bør motta dokumentasjon med underbilag senest 4 uker før fristen.

Momsrefusjon er en relativ lang prosess, og utenlandske myndigheter kan ha opptil 6 måneders behandlingstid. I noen tilfeller kan det ta enda lengre tid.

Dersom dere har bilag liggende som dere tror dere kan få refusjon for, ta kontakt med oss, så vil vi gå gjennom dokumentene for dere.

Sharon Tan Lauten

Sharon Tan Lauten

Jeg heter Sharon Tan Lauten og er manager og advokatassistent i PwC Tax Services AS. Jeg jobber i hovedsak med mva representasjon, herunder registrering i merverdiavgiftsmanntallet og i Brønnøysund, samt søknader om refusjon av mva. PwC Tax Services AS er momsrepresentant for mange utenlandske selskaper i Norge og tilbyr assistanse og rådgivning innen momsrepresentasjon, momsrefusjon i inn- og utland, føring, kontroll og innlevering av regnskaper etc. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Sharon Tan Lauten. I am a Supervisor and a paralegal assistant in PwC Tax Services AS. My work mainly relate to VAT representation services in Norway including registration for VAT towards the Norwegian authorities. I also assist with applications for refund of VAT in Norway and other countries. PwC Tax Services AS is registered as a chartered bookkeeping company and acts as VAT representative in Norway for more than 130 foreign companies operating within a wide range of industries. In addition to rendering VAT compliance services and VAT refund applications in various countries, PwC Tax Services AS also assist with control and submission of financial statements, etc. Please contact me if you have questions, comments or suggestions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag.  Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsforslag om innføring av generell merverdiavgift på fjernleverbare tjenester levert til Norge

Norske skattemyndigheter har publisert et høringsforslag om å innføre norsk merverdiavgift på alle typer fjernleverbare tjenester. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdeling av (fylkes-)kommuner - unngå unødvendig merverdiavgiftskostnader

Regjeringen har åpnet for at fylkeskommuner og kommuner som søker om oppdeling skal få sin søknad behandlet. En oppdeling vil ha en rekke ...

Les artikkelen