<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kulturbevissthet på arbeidsplassen skaper verdi

‹ Tilbake til artikler

rita-kjexrud

For en tid tilbake snakket jeg med en tysk arbeidstaker som jobber i Norge. Hun fortalte om sin første arbeidsdag hvor hun opplevde noe oppsiktsvekkende : hun møtte tilfeldigvis administrerende direktør i kontorgangen…

Dette i seg selv var kanskje ikke så oppsiktsvekkende, men han presenterte seg med fornavn, var kledd i olabukser og snakket til henne i en veldig uformell tone! Situasjonen kom overraskende på henne og ble en stor kontrast til hva hun tenkte var passende oppførsel for en leder. I lang tid etter på gjorde hun alt hun kunne for å unngå å møte på sjefen igjen….

Uformell ledelse, effektivitet og teamfølelse

En uformell leder som nødvendigvis ikke har alle svarene, men heller har en veiledende rolle, er krakteristisk for norsk arbeidskultur. Typisk er det også at vi ofte jobber i team hvor det er forventet og akseptert at "alle" sier sin mening før viktige avgjørelser tas. Samtidig er vi individualister og ønsker å jobbe selvstendig uten innblanding fra en overordnet i prosessen med å utføre en tildelt arbeidsoppgave. Kommunikasjonsformen blir ansett som direkte, og vi viser ofte ikke mye følelser på arbeidsplassen. I tillegg gjør vi ikke arbeidsdagene lengre enn vi behøver med lang lunsj og mange kaffepauser. I stedet er vi effektive i 7,5 timer og går tidlig fra jobben for å hente i barnehagen eller gå på trening.

Nykommer i norsk arbeidskultur

Hvordan er det å være ny i denne norske arbeidskulturen hvis du kommer fra en bakgrunn hvor det er et helt klart definert hierarki, der du ikke forlater kontoret før sjefen har gått hjem og du ikke er vant til å jobbe helt selvstendig eller si din mening? Enkelte arbeidstakere som kommer til Norge kan være vant til at man snakker åpent om sine gode prestasjoner (i Norge vil vi vel kalle det å skryte). Andre kommer fra kulturer hvor møter er ustrukturerte og hvor deltakerne (som er "autorisert" til å prate) konkurrerer om å avbryte hverandre samtidig som det legges stor vekt på respekt, tillit og personlige relasjoner i mange sammenhenger. Som ny i Norge opplever du kanskje at du plutselig har mye fritid fordi du jobber kortere dager. Men hva gjør du i fritiden din når du ikke er vant til å ha så mye av dette?

Gjennom min erfaring vet jeg at det er mange som møter på disse og andre utfordringer når de er nye i Norge.

Kulturforskjeller

Det handler om kulturforskjeller. Ordet kultur kan enklest forstås som et isfjell hvor kun en liten bit er synlig, for eksempel hva du spiser, hvilke helligdager du feirer, hvordan du kler deg på jobben og hvordan du tilbringer fritiden. Imidlertid er den største delen av isfjellet skjult under vann og ikke synlig for det blotte øyet. Slik er det med en kultur også. For eksempel hvordan du oppfatter verden og hva du tenker er sant og usant, pent og stygt, godt og ondt, eller høflig og frekt er ikke umiddelbart synlig. Dette er verdier og måter å tenke på som du har tilegnet deg gjennom oppdragelse og annen påvirkning i samfunnet, ofte godt forankret og vanskelig å forandre på, med mindre du er oppmerksom på dette. Jeg mener at det er her kjernen til kulturforståelse og -bevissthet ligger: Det du er bevisst kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst gjør noe med deg.

Minimere kultursjokket for utenlandske ansatte

Når du flytter til et nytt land og en ny kultur, kan du regne med at dine egne verdier blir utfordret. Det er vanlig at du går gjennom en fase som kan betegnes som et "kultursjokk". Derfor mener jeg at det er viktig at utenlandske ansatte får assistanse med tanke på bevisstgjøring av egen bakgrunn og verdier samt informasjon om hva som er typisk for norsk arbeidskultur. Da vil jeg påstå at arbeidseffektiviteten til den nyansatte blir optimal, og vedkommende får bedre forutsetninger for å trives i sitt nye hjemland. Det er selvsagt viktig at den investeringen som tross alt gjøres ved ansettelsen gir god avkastning, og nøkkelen ligger åpenbart i å ha ansatte som trives, som finner seg til rette og som kan fokusere på arbeidsoppgavene og verdiskaping for bedriften.

Bevisstgjøring hos hele personalet

Kanskje man også bør sette kulturforståelse og -bevissthet på agendaen for resten av personalet slik at også de norske ansatte i bedriften blir bevisste på seg selv, sin oppførsel, sine holdninger og arbeidsmetoder? Ja, kort sagt: gjøre dem bevisste på sin kulturarv som vi alle bærer tungt med oss. Kanskje vi trenger å jobbe litt med å legge fra oss den norske naiviteten og ikke tenke at norsk arbeidskultur er "normen" i verdenssammenheng? Det er nok flere som kommer hit for å jobbe som opplever store forskjeller fra det de er vant til, enn motsatt.

5 tips på veien for bedrifter med utenlandske ansatte:

  • Vær klar over at den norske arbeidskulturen skiller seg ut i verdensammeheng
  • Lær av de ulike kulturene på arbeidsplassen og utnytt styrkene hos den enkelte kultur
  • Gi utenlandske ansatte informasjon om norsk arbeidskultur i oppstartsfasen
  • Vær bevisst på at "Learning by doing" ikke er en tidseffektiv metodikk - det kan bli en lang prosess med mange misforståelser på veien
  • Ha kulturforståelse og -bevissthet som en innarbeidet del av din bedrifts policy, gjeldende både for norske og utenlandske ansatte
Rita Cecilie Kjexrud

Rita Cecilie Kjexrud

My name is Rita Cecilie Kjexrud, and my goal is to help companies who hire foreign employees to experience this as a valuable investment. Through my experience from the relocation business, I am able to contribute in making the foreign employee effective from day one, and to enable them to thrive in their new environment. Cultural awareness and understanding is a crucial part of this process. In addition to Relocation I have specialised in Immigration issues, which often is the first process to be conducted when hiring a foreign employee. I have worked in PwC since 2012, and have combined 8 years of experience within the Relocation field.

Please do not hesitate to contact me should you have any questions or comments.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen