<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Land-for-land notifikasjon på 1-2-3

eivind-falck-ytter.jpg ‹ Tilbake til artikler

Norge implementerte lojalt land-for-land rapportering for skatteformål fra og med FY16. Selskap som er del av et internasjonalt konsern som leverer land-for-land rapport i utlandet skal notifisere norske myndigheter. Notifikasjonene skal skje i skattemeldingen (RF-1028). Ingen annen varsling er nødvendig.

Notifikasjonen for FY17 består av 3 poster.

  1. Er foretaket en del av et konsern som skal levere land-for-land rapportering? «Ja» eller «Nei»
  2. Navn på rapporteringspliktig foretak? F.eks. «ABC Inc.»
  3. Landkode? Landkoder fra det sentrale folkeregister 

Fristen for levering av skattemeldingen inkludert land-for-land rapport notifikasjon er 31. mai i året etter regnskapsåret, det vil si 31. mai 2018 for FY17.

Vår erfaring er at vanlige feil ved notifisering er bruk av feil landkoder og misforståelser knyttet til plikt til rapportering.

Sentralskattekontoret for storbedrifter i Moss melder at de er godt i gang med gjennomgangen av rapportene som ble levert for FY16. Mange skattytere har fått oppfølgingsspørsmål og noen har blitt anmodet om å levere oppdaterte rapporter. Det kan se ut som xml-formatet har vært utfordrende for enkelte, samt at bruk av tidlige versjoner av retningslinjene har ført til unødvendige feilrapporteringer.

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Jeg heter Eivind Faafeng Falck-Ytter og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Min jobb er å finne gode løsninger for næringslivet, hovedsakelig knyttet til internasjonal selskapsbeskatning, internprising og grenseoverskridende restruktureringer.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

My name is Eivind Faafeng Falck-Ytter, and I work as a lawyer in PwC Tax & Legal Services. I assist clients in finding solutions mainly within international corporate taxation, transfer pricing and international restructurings.

I hope my contribution to the blog can provide alternative perspectives as a supplement to traditional newsletters.

If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Lettelser i petroleumsbeskatningen gir forbedret likviditet

Regjeringens kontroversielle forslag om midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen utløste en lang og intens debatt i Stortinget og i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvem bør lede familiebedriften på andre siden av koronaen?

Et spørsmål som mange eiere og bedriftsledere stiller seg nå er hvordan virksomheten kan bli best mulig rustet for den nye normalen - etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen