<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Land-for-land rapport - konvertere XLS til XML

eivind-falck-ytter.jpg ‹ Tilbake til artikler

eivind-falck-ytter.jpg

Skal du levere land-for-land rapport (RF-1352), men er usikker på XML-formatet? Har du data i XLS og kommer ikke videre? Ikke fortvil. PwC har utviklet et konverteringsverktøy som løser dine problemer.

Fra og med regnskapsåret 2016 er det innført plikt til å inngi land-for-land-rapport, jf. skatteforvaltningsloven § 8-12. Plikten til å utarbeide melding gjelder for foretak i flernasjonale konsern som har en samlet inntekt på 6 500 000 000 kroner eller mer i året før regnskapsåret. Innrapportering skal skje via Altinn i XML-format. Innleveringsfrist for FY16 er 31. desember 2017.

Vi er kontaktet av konsern som leter etter verktøy for å konvertere data til XML. PwC har derfor utviklet et konverteringsverktøy som konverterer MS excel (XLS) til XML. Et enkelt, men for mange kjærkomment hjelpemiddel.

Dersom du ønsker å høre mer om vår løsning -
kontakt 
eivind.falck-ytter@pwc.com.

Informasjon om OECDs brukerveiledning og XML-skjema finner du her.

Veiledning fra Skatteetaten om utfylling av RF-1352 finner du her.

Ps. OECD publiserte oppdaterte XML-skjema og brukerveiledning i september 2017 - har du generert XML før september 2017 bør du forsikre deg om at rapporten er oppdatert.

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Eivind Faafeng Falck-Ytter

Jeg heter Eivind Faafeng Falck-Ytter og er advokat i Advokatfirmaet PwC. Min jobb er å finne gode løsninger for næringslivet, hovedsakelig knyttet til internasjonal selskapsbeskatning, internprising og grenseoverskridende restruktureringer.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

My name is Eivind Faafeng Falck-Ytter, and I work as a lawyer in PwC Tax & Legal Services. I assist clients in finding solutions mainly within international corporate taxation, transfer pricing and international restructurings.

I hope my contribution to the blog can provide alternative perspectives as a supplement to traditional newsletters.

If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Regulering av prisråd for havbruk er sendt på høring - store konsekvenser for oppdrettsselskapene

Da forslaget om grunnrenteskatt på havbruk ble plukket opp av skuffen igjen i september 2022, var Regjeringens opprinnelige forslag at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skattemessig innbetalt kapital - Hva er det og hvorfor er det viktig?

Skattemessig innbetalt kapital er midler som aksjonærer har tilført selskapet. Disse midlene er det anledning for personlige aksjonærer til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Fast driftssted, et overblikk

Når grenseoverskridende handel øker, blir fast driftssted et nøkkelbegrep i internasjonal skatterett. I denne artikkelen tar vi en titt på ...

Les artikkelen