<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Litt om forholdet mellom selskapsskattesatser og samlet effektiv beskatning av selskaper

‹ Tilbake til artikler

pwc-blogg

PwC's ferske globale skatteundersøkelse viser at den effektive norske selskapsskattesatsen ligger markant over gjennomsnittet for EØS-landene, men samlet beskatning er på tilsvarende nivå.

PwC foretar sammen med Verdensbanken en årlig undersøkelse som sammenligner skatteforholdene i 189 land for en mellomstor eksempelbedrift med nærmere definert resultatregnskap og balanse. Året utgave av Paying Taxes, som studien heter, lanseres i dag og gjelder for inntektsåret 2013. I undersøkelsen kartlegges og sammenlignes total skattesats og administrative byrder for eksempelbedriften. Effektiv total skattesats er sum av skatter og andre lovpålagte ensidige ytelser som eksempelbedriften må betale i prosent av overskudd før skatt.

Hvordan ligger Norge an?

Nominell selskapsskattesats i Norge var tidligere 28 %, fra 2014 er den på 27 %. Som kjent er det internasjonalt en ny bølge av reduksjoner i selskapsskattesatser og utvidelse av skattegrunnlagene, for eksempel i form av redusert fradrag for renteinntekter. Turen har forlengst kommet til Norge, hvor vi venter på Scheelutvalgets innstilling som avgis om under to uker.

Med 24,8 % har Norge for 2013 den nest høyeste effektive selskapsskattesatsen i EØS-området. Kun ikke direkte sammenlignbare Malta (30,3 %) ligger høyere. Til sammenligning har eksempelbedriften for 2013 en effektiv selskapsskattesats i Sverige på 13,4 %, 14,5 % i Finland og 20,3 % i Danmark. Snittet i EØS-området er kun 13,1 %. Også skatterådgivere er klar over at det finnes mer her i livet – og innen skatteretten - enn selskapsskattesatser. Inkludert andre skattetyper er total effektiv skattesats i Norge 40,7 %. Sverige har 49,4 %, Finland 40 % og Danmark nøyer seg med 26 %. Norge ligger omtrent på gjennomsnittet i EØS-området (41 %), i OECD-landene (41,8 %) og det globale gjennomsnittet (40,9 %).

Mixen av skatter er avgjørende

Den store forskjellen er dermed mixen av skatter. Det har ikke festnet seg særlig godt i debatten at den største forskjellen mellom Norge og Sverige hva gjelder samlet beskatning av selskaper ikke er selskapsskattesatsen, men arbeidsgiverrelaterte skatter som arbeidsgiveravgift og lovpålagt tjenestepensjon. I Sverige utgjør arbeidsgiveravgift og tilsvarende hele 35,5 % av overskudd før skatt mot 15,9 % i Norge. Snittet i EØS ligger på 26,3 %. Et spesielt eksempel er Frankrike, hvor effektiv selskapsskatt er beregnet til 7,4 %, arbeidsgiverrelaterte skatter 51,7 % og andre skatter 7,5 %.

Hvilke forventninger har vi til utviklingen i Norge?

I Sverige foreligger det en utvalgsrapport somi praksis foreslår en nominell selskapsskattesats på 16,5 %, kombinert med utvidelse av skattegrunnlaget. Den nominelle norske selskapsskattesatsen skal nok relativt mye ned, skal det monne må satsen ned mot 20-22 %. Ett prosentpoeng reduksjon i skattesatsen for selskaper er tidligere anslått å gi en reduksjon i skatteprovenyet på omkring kr. 2,6 mrd. Til illustrasjon nevnes at påløpt effekt av regjeringens justerte skatteopplegg for 2014 og forslaget til skatteopplegg fra 2015 er beregnet til kr. 8,3 mrd. Solbergregjeringens samlede gjennomførte og hittil foreslåtte provenyreduksjoner utgjør dermed noe over tre prosentpoengs reduksjon i selskapsskattesatsen.

Sammenligningen med våre naboland tilsier at man bør ha is i magen i forhold til de samlede forventningene til reform av beskatningen av selskaper. Scheelutvalgets mandat ble justert av Solbergregjeringen slik at innstillingen ikke trenger være provenynøytral. I tillegg til reduksjon av nominell selskapsskattesats må likevel utvalgsinnstillingen realistisk sett også inneholde skatteøkende forslag i milliardklassen. En stor del av økningene vil åpenbart komme i form av utvidelse av grunnlaget for overskuddsskatt, men også arbeidsgiverrelaterte skatter vil nok bli vurdert.  

Det fremstår ganske åpenbart at regjeringspartiene med støttepartier har forskjellige mål og til dels meget betydelig forskjeller i prioriteringer av virkemidler i skattepolitikken. I tillegg til Scheelutvalget er det også nedsatt en grønn skattekommisjon som skal avgi innstilling i desember 2015 og som ett av støttepartiene har vært pådriver for og har store forventninger knyttet til.

'Nevnte utvalgsinnstillinger vil nok inneholde relativt omfattende endringsforslag. For en som har vært med noen år fremstår det likevel som sannsynlig at når de politiske kompromisser er sluttført er gjennomføringsgraden adskillig redusert. For vår eksempelbedrift er det spesielt grunn til å ha svært moderate forventninger til reduksjon i samlet effektiv beskatning.

Paying taxes rapporten finner dere på www.pwc.com/payingtaxes. Der finner man også link til en modell for sammenligning av bl.a. total skattesats mellom forskjellige land og i forhold til geografiske områder eller økonomiske områder som EØS, G20, OECD og BRICS.

Hvis du har lyst til å få med deg PwC’s analyser av Scheel-utvalgets innstilling til endringer i næringsbeskatningen kan du melde deg på vårt frokostseminar 4. desember her

Knut Ekern

Knut Ekern

Jeg heter Knut Ekern og er advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg har omfattende erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterådgivning samt transaksjonsstøtte overfor større offentlige og private foretak. Jeg er også samtalepartner for større foretak om policy og internkontrollspørsmål på skatteområdet.

Jeg har erfaring fra bistand overfor mange forskjellige bransjer med hovedvekt på energi hvor jeg er tjenesteansvarlig i vårt firma.

My name is Knut Ekern. Jeg har omfattende erfaring fra nasjonal og internasjonal skatterådgivning samt transaksjonsstøtte overfor større offentlige og private foretak. Jeg er også samtalepartner for større foretak om policy og internkontrollspørsmål på skatteområdet.

Jeg har erfaring fra bistand overfor mange forskjellige bransjer med hovedvekt på energi hvor jeg er tjenesteansvarlig i vårt firma.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattesmarte aksjer til ansatte

Vi blir ofte spurt om hva som er den mest skatteoptimale insentivordningen i arbeidsforhold. I mangel av en god opsjonsordning er svaret ...

Les artikkelen
Les artikkelen

«Lær litt mer»-podcast 15. juni

Lytt til vår podcast hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatt i den digitale økonomien - Webcast

  Meld deg på vår neste webcast, Onsdag, 19 juni 2019, 15:00-16:00 Denne gang er det fokus på siste utvikling innenfor internasjonal ...

Les artikkelen