<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Løper tiden ut for frivillig retting uten tilleggsskatt?

577A7493_banner.jpg ‹ Tilbake til artikler

 

Skatteetaten har i det siste informert i “alle medier” om en ny ordning for informasjonsutveksling mellom internasjonale myndigheter som startet opp 30. september i år. Ordningen innebærer en automatisk utveksling av opplysninger mellom 50 land, og antall land er ment å øke. Skattedirektør Hans Christian Holte sender med dette en advarsel til nordmenn som har uoppgitte penger i utlandet: Fristen for å foreta frivillig retting uten å få ilagt tilleggsskatt kan dermed være ute.

Utgangspunktet: globalskatteplikt

Alle som er skattemessig bosatt i Norge er globalskattepliktige. Det betyr at du er skattepliktige til Norge for alle inntekt og all formue uansett hvor i verden inntekten har sin kilde eller hvor formuen befinner seg. Opplysningsplikten oppfylles ved å oppgi all global inntekt og formue -  i Norge og utlandet – i skattemeldingen.

“Skatteamnestiet”

Skatteetaten har i lang tid reklamert for et såkalt skatteamnesti ved frivillig retting dersom skattyter oppgir inntekter eller formue som tidligere ikke har kommet med på skattemeldingen. Det betyr på ingen måte at du slipper å betale unndratt skatt, men at du slipper tilleggsskatt når initiativet til å ordne opp i dine skatteforpliktelser kommer fra deg selv.

Skatteetaten kan nok mistenkes for å ha fremstilt dette som et “unikt tilbud”, men sannheten er at fritak fra tilleggsskatt ved frivillig retting følger av skatteforvaltningsloven, og dermed er noe du har krav på.  Så kan det kanskje sies at målet helliger middelet, for vi er på ingen måte uenige i at det skal betales riktig skatt, og at skatteunndragelse er noe man ikke bør drive med.

Risiko for tilleggsskatt ved (ikke så) frivillig retting

Unntaket for tilleggsskatt ved frivillig retting finnes i skatteforvaltningsloven § 14-4 d. Til nå har konsekvensen av frivillig retting vært at opprinnelig skatt med renter blir beregnet - opp til 10 år tilbake i tid. Etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft gjelder i alminnelighet en 5 års endringsadgang, men endringsadgangen er 10 år både hvis det er grunnlag for skjerpet tilleggsskatt - eller dersom vilkårene for frivillig retting er oppfylt. Det betyr at skattemyndighetene vil kunne endre fastsettingen 10 år tilbake i disse tilfellene.  

Videre gjelder unntaket om at tilleggsskatt ikke fastsettes ved frivillig retting likevel ikke hvis rettingen kan anses “fremkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som skattemyndighetene har fått fra andre”. Kun dersom det er på det rene at skattyter ikke kjente til kontrollen eller myndighetenes kunnskap om opplysningssvikten, så vil en frivillig retting kunne skje uten tilleggsskatt.

I løsningen av skatteetatens oppdrag er bruk av media for å gi informasjon med sikte på ytterligere å styrke skattemoralen i Norge et naturlig virkemiddel.  Ved at skatteetaten nå sprer “det glade budskap” om informasjonsutveksling i stor stil, vil en ønsket effekt være at skatteetaten  legger til rette for å kunne bruke tilleggsskatt. Et eksempel er Skattedirektoratets pressemelding 7. september i år med overskriften “Det blir vanskeligere å få innvilget frivillig retting: Nå får Skatteetaten opplysninger om penger i utlandet”. Budskapet i pressemeldingen er at den enkelte må melde fra innen 30. september for å unngå tilleggsskatt.

Finnes opplysningene om deg i den informasjonen som skatteetaten nå etterhvert vil motta, og det i tillegg er allment kjent at skatteetaten har satt i gang eller vil sette i gang med kontroller, så vil det  være vanskeligere å unngå tilleggsskatt. Det kan nok diskuteres om dette i alle tilfeller vil være riktig, men jeg tror  kampen for å unngå tilleggsskatt går i motbakke fremover.

Hvor dyrt blir det?

Dermed  kan den dårlige samvittigheten faktisk bli enda dyrere. Satsen er i utgangspunktet 20 % av “unndratt skatt”, men det kan ilegges skjerpet tilleggsskatt med ytterligere 20 eller 40 %, dersom det er handlet med forsett eller grovt uaktsomt.

Kristine Veiteberg Braaten

Kristine Veiteberg Braaten

Jeg heter Kristine Veiteberg Braaten og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med skatt siden 2011, og jobber i det daglige med nasjonal og internasjonal personbeskatning. I all hovedsak bistår jeg nasjonale og internasjonale selskaper, så vel som privatpersoner, med ulike problemstillinger og forpliktelser som kan oppstå når arbeidstakere sendes over landegrensene. Jeg jobber særlig opp mot utsendt eller innstasjonert personell, utsendelsesavtaler, skatteavtaler og arbeidsgivers rapporteringsforpliktelser. Regelverket er ofte komplisert, med stadige lovendringer. Målet mitt er derfor å spre kunnskap, samt å gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har noe du lurer på.

My name is Kristine Veiteberg Braaten and I work as a lawyer in PwC Tax and Legal Services. I have worked with tax since 2011, and on day to day basis I work with national and international personal taxation. I mainly assist national and international companies, as well as private persons, with different issues or obligations that can arise when employees are sent cross-boarder. I especially work with seconded personnel, secondment agreements and policies, tax treaties, and employer’s reporting obligations. The legislation is often complex, and constantly changing. Therefore, my goal is to share knowledge, in addition to give useful advice.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Viktige endringer planlegges i Sverige - Innføring av økonomisk arbeidsgiverbegrep

Den svenske regjeringen har til hensikt å innføre konseptet økonomisk arbeidsgiver fra og med 1. januar 2021. Det medfører at personer som ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - Personskatt og lønnsområdet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem klokken 10.00 i dag. Her får du en oversikt over de foreslåtte endringene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - livestream starter kl 12

I dag kl 10 legger regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2020. Vi vil kl 12 kommentere live hva endringene på skatte- og ...

Les artikkelen