<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lovforslag kan komplisere bruk av deltid

‹ Tilbake til artikler

Regjeringen har foreslått endringer i arbeidsmiljøloven som vil ha stor praktisk betydning for arbeidsgivere. Regjeringen vil for det første lovfeste en heltidsnorm. Det vil innebære at deltidsansettelser skal være et unntak som må begrunnes og dokumenteres. For det andre foreslår regjeringen å styrke deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling. 

Dette er lovforslaget

Regjeringen foreslår følgende endringer i arbeidsmiljøloven: 

  • Det lovfestes en hovedregel om heltid ved ansettelse. Formålet er at unødvendig bruk av deltid skal unngås, og styrke heltid som hovedregelen. Arbeidsgiver skal fremdeles ha stor frihet til å vurdere når deltid skal benyttes, og vurderingen og beslutningen av om det er behov for deltid er derfor fortsatt underlagt arbeidsgivers styringsrett.  
  • En plikt for arbeidsgiver til å skriftlig dokumentere behov for å ansette i deltidsstilling før det tas en beslutning om ansettelse. Før arbeidsgiver foretar deltidsansettelser, skal ansettelsen også drøftes med virksomhetens tillitsvalgte. Dokumentasjons- og drøftingsplikten vil gjelde ved hver enkelt ansettelse, uavhengig av om stillingen er formelt lyst ut. Lovforslaget innebærer derfor en betydelig utvidelse av arbeidsgivers plikt til å drøfte bruk av deltid med de tillitsvalgte, som nå skal skje kun én gang i året.
  • Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med kravene til dokumentasjon og drøfting.
  • Deltidsansatte får rett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny innleie. Det foreslås også at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til ekstravakter og tilkallingsvikarer. Det forutsetter at arbeidstaker er kvalifisert, og at utøvelse av fortrinnsretten ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten. 

Hva betyr lovforslaget for arbeidsgiver? 

Dersom de nye reglene blir vedtatt, kan dette ha stor betydning for arbeidsgiver. Konsekvensene kan oppsummeres i tre hovedpunkter: 

    • Mer saksbehandling: Arbeidsgiver må sette av tid og ressurser til til å overholde dokumentasjons- og drøftelsespliktene 
    • Lengre rekrutteringsprosesser: Dokumentasjons- og drøftelsesplikten og utvidet fortrinnsrett kan gjøre det vanskeligere å gjennomføre hurtige rekrutteringsprosesser. Dette gjelder særlig i virksomheter med mange og hyppige rekrutteringsprosesser. Departementet legger til grunn at drøftelsesplikten i slike tilfeller vil kunne oppfylles ved å “samle opp” til felles drøftelser. Behovsdokumentasjon kan også gjenbrukes gitt at den faktiske situasjonen i virksomheten er den samme. 
  • Mindre fleksibilitet: Før bruk av innleie, eller tilkallingsvikarer ved midlertidige eller akutte behov, må arbeidsgiver vurdere om deltidsansatte kan fylle behovet.  

Lovforslaget ble sendt på høring 17. januar 2022. Høringsfristen er 19. april 2022. 

Ingrid Fladberg Brucker

Ingrid Fladberg Brucker

Jeg heter Ingrid Fladberg Brucker, og er advokat og leder av faggruppen for Arbeidsliv i Advokatfirmaet PwC. Jeg har lang erfaring som arbeidsrettsadvokat, og bistår både norske og internasjonale klienter innen hele spekteret av arbeidsrettslige problemstillinger.

Kontakt meg gjerne dersom du har kommentarer eller spørsmål til det jeg skriver, eller ønsker en uforpliktende samtale.

My name is Ingrid Fladberg Brucker, and I am the Head of the employment team at PwC Oslo. I am specialised in employment law from University of Oslo, and have worked with a broad spectrum of employment law related issues for both national and international companies. Please do not hesitate to contact me if you have any questions or wish to discuss any employment related topics.

Bjørn Eivind Strømman

Bjørn Eivind Strømman

Jeg heter Bjørn Eivind Strømman og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Mine kompetanseområder er arbeidsrett, compliance og tvisteløsning. Blogginnleggene jeg publiserer vil i all hovedsak knytte seg til nyheter og praktiske råd og tips innenfor disse temaene.

My name is Bjørn Eivind Strømman, and I work as an associate attorney in Advokatfirmaet PwC. My areas of expertise are labor law, compliance and dispute resolution. The blog posts I publish will mainly cover news updates and practical advice related to these topics.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Offentlige anskaffelser - hva gjør du ved kjøp av forsikring?

Ved å gjennomføre en anskaffelse av forsikringstjenester i tråd med anskaffelsesregelverket, kan det offentlige oppnå høyere kvalitet til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bruk av Google Analytics er i strid med personvernforordningen

Onsdag 1. mars 2023 kunngjorde Datatilsynet varsel om vedtak i den såkalte Google Analytics-saken. Tilsynets foreløpige konklusjon er at ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Adgangen til innleie av arbeidskraft begrenses fra 1. april

Den 1. april 2023 innføres nye regler som har stor betydning for bedrifter som leier inn ansatte. Det mest brukte rettslige grunnlaget for ...

Les artikkelen