<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Mens vi venter på Scheel…

Av Ståle Wangen , 8. oktober 2014

blog-bilde-avlang-trine-1

Jeg hadde store forventninger til dagens fremleggelse av Statsbudsjettet for 2015 og håpet på noen spennende skattenyheter for næringslivet. Men for å være helt ærlig… Jeg ble litt skuffet.

Riktignok er det foreslått reduksjoner i formuesskatten, noen økte grenser for Skattefunn og et par andre ting. De gjennomgripende endringene lar imidlertid vente på seg. Ikke helt uventet, kanskje, ettersom Scheel-utvalget legger frem sin innstilling om endringer i næringsbeskatningen den 2. desember i år.

Hva har vi da fått, mens vi venter på Scheel?

Formuesskatt

Forslag om redusert sats for formuesskatt fra 1,0 til 0,75 prosent og økt bunnfradrag fra 1 til 1,2 millioner.

Skattefunn

Økning av beløpsgrensen for fradraget til egenutført Forskning- og Utvikling (FoU) fra 8 til 15 millioner og innkjøpt FoU fra 22 til 33 millioner. (Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan ikke overstige 33 millioner.)

Endringer i beskatningen av deltakerlignede selskaper

Noen forslag til forenklinger i skattleggingen av deltakerlignede selskaper knyttet til f eks stedbunden beskatning, gjennomsnittsligning av skogbruk og reindrift, innskudsmåling, ektefeller som driver sammen og oppløsning av deltakerlignet selskap. På den annen side innebærer «forenklingene» i praksis trolig at KS-formen som selskapsform trolig blir lagt død da det er foreslått at det ikke vil være adgang til inntektssamordning for kommandittister og stille deltakere. 

 Fornybar energi

Økt nedre grense for å omfattes av grunnrenteskatt for vannkraftverk økes fra 5,5 MVA til 10 MVA. (Må avvente notifisering til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og virkning først når det foreligger positivt vedtak.)

Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde

Forslag om ny betalingsordning for skatt på latente gevinster ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde slik at uttaksskatt for alle typer objekter kan betales i årlige rater over syv år. Ved faktisk realisasjon må all resterende skatt betales inn. Det skal også beregnes renter på det utsatte skattebeløpet.

Forslag om utvidelse av unntaket om at sikkerhetstillelse bare kan kreves dersom det foreligger en reell risiko for at skatten ikke kan inndrives.

Ny klagenemndsordning på skatteområdet

Opprettholdelse av forslag om innføring av en landsdekkende skatteklagenemnd for behandling av klager på vedtak om skatt og merverdiavgift. Den nye nemnda skal erstatte dagens fem regionale skatteklagenemnder, skatteklagenemndene ved Sentralskattekontoret for storbedrifter, Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Klagenemnda for merverdiavgift.

* * * * *

Ikke de helt spennende nyhetene om næringsbeskatningen foreløpig, så da får vi smøre oss med tålmodighet et par måneder til, mens vi venter på Scheel…

Dette blogginnlegget er skrevet av Trine Agathe Lorentzen. 

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation.

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.


staale.wangen@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter