<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Misligheter kan også ha en skatteside

‹ Tilbake til artikler

Trine Agathe Lorentzen, partner og advokat i PwC

Tør du å tenke på risikoen for misligheter i ditt selskap? Det kan dukke opp ugress i alle hager. Hvis din virksomhet ikke avdekker "ugresset" risikerer dere å ha medvirket til skatteunndragelser og i verste fall hvitvasking.

Det kan være vanskelig å ta opp spørsmål om misligheter. Både for en ansatt, en leder, styreformann eller revisor. At noe er vanskelig bør imidlertid ikke stoppe deg fra å ha sunn profesjonell skepsis.

La meg bruke et tenkt eksempel;

Hvis noen i ledelsen i en virksomhet har benyttet selskapets penger til å dra på skikkelig heisatur uten dokumentert faglig innhold og deretter fått dekket sine "reiseregninger" som utelukkende inneholder private kostnader, begynner det å lukte litt. Hvis selskapet i tillegg har krevd skattemessig fradrag for kostnadene fordi det påstås at kostnadene har vært nødvendige "møtekostnader" til "strategisamlinger" for ledelsen kan det også ha skjedd en skatteunndragelse.

Hva gjør du som ansatt, leder, styreformann eller revisor hvis du begynner å få en gnagende mistanke om at noen jukser? Ofte hjelper det lite å spørre den det gjelder. Hvis du først er ute etter å lure noen har du gjerne en plausibel forklaring på hvorfor ting ser litt rart ut.

I eksemplet med ledelsen ovenfor vil en naturlig refleks ved avdekking oftest være å "rette" feilen. Dette vil typisk skje i form av innberetning av en skattemessig fordel med etterfølgende lønnsbeskatning av den det gjelder. I mange tilfeller vil det også være en riktig refleks for behandlingen av naturalytelser eller private uttak. Men; dersom handlingene egentlig dreier seg om økonomisk utroskap eller underslag fra virksomheten, kan en slik retting faktisk innebære hvitvasking. En i utgangspunktet ulovlig, straffbar handling blir gjort "lovlig" gjennom innberetning og skattlegging. Det riktige i et slikt tilfelle vil være tilbakebetaling og full restitusjon for selskapet.

Pass på at du ikke bidrar til skatteunndragelser eller hvitvasking! Det strafferettslige medvirkeransvaret er et selvstendig ansvar. Det innebærer også at medvirkeren kan straffes selv om gjerningspersonen ikke kan det. Også juridiske personer kan straffes for medvirkning dersom et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av selskapet.

Det kan være ubehagelig å tenke på risikoen for misligheter blant kollegaer, ledere og klienter man jobber tett sammen med. Men det er verre å bli lurt. Analyseteamet i Skatteetaten har sett på sammenhenger mellom kontroll, opplevd oppdagelsesrisiko og i hvilken grad skattyter følger lover og regler. Basert på spørreundersøkelser kom man frem til at de tre største barrierene mot skatteunndragelser var:

  1. Etikk og moral
  2. Intern kontroll
  3. At revisor ville kunne stille spørsmål

Jeg håper du slipper å komme i en situasjon hvor du avdekker misligheter blant en av dine kollegaer, ledere eller klienter. Men; dersom situasjonen skulle oppstå anbefaler jeg deg å utvise sunn, profesjonell skepsis og for all del unngå at du i realiteten bidrar til skatteunndragelser eller hvitvasking i din iver etter å «rette» feilen.

Les også: "Når er påspanderinger problematisk"

                                                     ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Trine Agathe Lorentzen. 

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation.

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skattesmarte aksjer til ansatte

Vi blir ofte spurt om hva som er den mest skatteoptimale insentivordningen i arbeidsforhold. I mangel av en god opsjonsordning er svaret ...

Les artikkelen
Les artikkelen

«Lær litt mer»-podcast 15. juni

Lytt til vår podcast hvor våre fremste eksperter gir deg siste nytt på aktuelle temaer innen skatt, avgift, regnskap, forretningsjus og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatt i den digitale økonomien - Webcast

  Meld deg på vår neste webcast, Onsdag, 19 juni 2019, 15:00-16:00 Denne gang er det fokus på siste utvikling innenfor internasjonal ...

Les artikkelen