<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Momsfradrag ved kjøp av næringseiendom

‹ Tilbake til artikler

bjornar-elverhoy.jpg

Skatteetaten uttalte rett før jul at det nå ikke lengre godtas momsfradrag på transaksjonskostnader ved salg av næringseiendom. Dette gjelder selv om eiendommen har vært brukt i momspliktig virksomhet. I en ny dom fra lagmannsretten godtas likevel momsfradrag på transaksjonskostnader knyttet til kjøp av eiendom.

Slutt på momsfradrag ved salg av eiendommer

I en uttalelse av 20. desember 2016 slo Skattedirektoratet fast at det som hovedregel ikke lengre skulle gis momsfradrag for kostnader knyttet til salg av eiendom og eiendomsselskaper. Tidligere uttalelser som hadde godtatt fradrag i slike tilfeller ble trukket tilbake.

Jeg har tidligere omtalt denne praksisendringen i et blogginnlegg. Som påpekt her sa Skattedirektoratet ikke noe om momsfradrag ved kjøp av eiendomsselskaper. Dette temaet ble derfor hengende i luften.

Godtar momsfradrag med kjøp av eiendomsselskap

I en dom av 23. januar 2017 har Borgarting lagmannsrett godtatt momsfradrag ved kjøp av eiendomsselskap.

Et selskap hadde kjøpt to eiendomsselskaper. Begge de oppkjøpte eiendomsselskapene drev utleie av næringseiendom og var frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Etter oppkjøpet ble kjøperselskapet fellesregistrert med de to eiendomsselskapene.

Lagmannsretten godtok at kjøperselskapet hadde rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift på kostnader til rådgivere og advokater i forbindelse med oppkjøpet.

Blir dommen stående?

Staten har mulighet til å anke lagmannsrettens dom til Høyesterett innen fire uker. Det vil ikke være overraskende om staten anker.

Spørsmålet om momsfradrag for transaksjonskostnader ved kjøp og salg av eiendomsselskaper har i mange år vært et usikkert og omdiskutert tema. Praksis fra Skatteetaten har vært svært sprikende og uklar.

I løpet av det siste året har vi også sett at Klagenemnda for merverdiavgift (nå «Skatteklagenemnda») i to avgjørelser har godtatt fradragsrett for inngående mva på kostander knyttet til salg av næringseiendom. Dette har ført til at Finansdepartementet har gått til det uvanlige skritt å saksøke Skatteklagenemnda, se mitt tidligere blogginnlegg om dette.

Det vil derfor ikke være overraskende om lagmannsrettsdommen blir gjenstand for en omkamp i Høyesterett på et senere tidspunkt.

Hva nå med momsfradrag for kjøp av eiendommer?

Skatteetaten har i flere uttalelser i konkrete saker godtatt fradrag for transaksjonskostnader ved kjøp av næringseiendom. Viktige forutsetninger har også her vært at eiendomsselskapet tas inn i fellesregistrering med mor, og at fradrag innrømmes i samme grad som eiendommen benyttes til momspliktig utleie. Denne praksisen har særlig sitt grunnlag i en uttalelse fra Skattedirektoratet fra 2007 (BFU 18/07).

Etter den nye dommen i lagmannsretten har man et enda bredere grunnlag for å kreve momsfradrag for transaksjonskostnader ved kjøp av eiendom.

Ut fra den usikkerheten som knytter til momsfradrag for transaksjonskostnader ved kjøp og salg av eiendom, bør aktørene forsøke å få en skriftlig avklaring fra skattekontorene i konkrete saker der disse problemstillingene dukker opp.

Dersom man ikke får gehør hos Skatteetaten, vil det være mulig å ta spørsmålet til domstolene.

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA: Lengre tidsfrist for justeringsavtaler?

I en ny dom har lagmannsretten godtatt en justeringsavtale som ble inngått 18 måneder etter overdragelse av et byggetiltak. Dette er mye ...

Les artikkelen