<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

"Momsfrie" varer fra utlandet – slutt på moroa?

‹ Tilbake til artikler

bjornar-elverhoy

Varer som koster under 200 kroner kan kjøpes momsfritt fra utlandet. Nå har det kommet en dom fra Oslo tingrett som strammer inn på denne moroa.

Mange benytter muligheten til å kjøpe småting under 200 kroner fra utlandet momsfritt. Dette er typisk ting som kontaktlinser, kosmetikk, kosttilskudd, DVD-filmer, etc. Momsfritt kjøp av slike ting betyr at de blir 25 % billigere. I tillegg kan utsalgsprisen være lavere i utlandet, slik at besparelsen blir enda større.

Noen utenlandske selskaper kjenner til grensen på 200 kroner og tilpasser seg denne. For eksempel kan de ved kjøp av en fiskestang med snelle sende denne i to ulike forsendelser, slik at begge kommer under 200 kroner.

Begrunnelsen for "200-kroners-regelen" er praktiske hensyn. Man har ønsket å spare tollvesenet for papirarbeid og administrasjon ved små kjøp fra utlandet.

Nå har det kommet en ny dom fra Oslo tingrett som i realiteten strammer inn på denne gunstige ordningen.

Saken gjaldt et svensk firma som solgte blekkpatroner, kosttilskudd, ol., over internett. Varene kostet under 200 kroner pr stk. Skatteetaten mente at det måtte beregnes norsk moms på disse salgene. Det svenske firmaet ble etterberegnet med 16 millioner kroner i moms. Oslo tingrett var enig, og skatteetaten vant saken.

Grunnlaget for momsplikten er i følge dommen "en konkret helhetsvurdering". Vurderingen endte med at selskapet ble ansett å selge varene i Norge, og ikke fra Sverige til Norge. Konsekvensen ble norsk moms på 25 % på alt varesalg.

Når jeg leser dommen fra Oslo tingrett, synes jeg det er underlig at "en konkret helhetsvurdering" kan lede til en etterberegning av 16 millioner kroner i moms. Det svenske selskapet ser ut til å ha holdt seg fullt og helt innenfor gjeldende regelverk. Varene kostet under 200 kroner, og ble overlevert til svensk postvesen for transport til Norge. Kjøperen i Norge var etter avtalevilkårene "eier" av varen når denne passerte grensen til Norge.

Kjøperen har da kjøpt en vare i Sverige, og "200-kroners-regelen" skal gjelde. Det er derfor merkelig at skatteetaten ved "en konkret helhetsvurdering" kan overstyre dagens gjeldende regelverk, og likevel konstatere momsplikt.

De næringsdrivende trenger forutberegnelighet i skatte- og avgiftsregelverket. Momsplikt bør ikke være opp til avgiftsmyndighetenes «skjønn» og innføres ved en slags ullen helhetsvurdering. Dersom staten ønsker å innføre en ny momsplikt, bør dette gjøres gjennom lovendring og høringsrunde på vanlig måte.

Det har nylig kommet signaler om at finansminister Siv Jensen i neste års statsbudsjett ønsker å doble grensen for momsfri innførsel fra utlandet til 400 kroner. I lys av dette virker det desto mer underlig at skatteetaten på svakt grunnlag prøver å innskrenke den gjeldende grensen på 200 kroner.

Dommen fra Oslo tingrett gir næringsdrivende i samme situasjon en betydelig usikkerhet. Samtidig ligger det et handlingsrom i kriteriet "konkret helhetsvurdering". Det kan være mulig å tilpasse seg argumentene som tilsier omsetning til Norge, og derved anvendelse av "200-kroners-regelen".
Spørsmålet om tolkingen av "200-kroners-regelen" er ikke endelig avgjort. Dommen er påanket, og det blir derfor omkamp i Borgarting lagmannsrett i mars 2015.

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen