<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Momskostnader i UK? Fristen for refusjon er 31. desember 2018

sharontanlauten ‹ Tilbake til artikler

sharontanlauten

Har din virksomhet vært mye i UK det siste året? Da kan det være lurt å se om dere også har betalt lokal moms. Den kan dere søke refundert.

Hva betyr momsrefusjon for dere?

  • Tilbakebetaling av moms.

  • Redusere kostnader i regnskapet.

Med andre ord, dersom ditt selskap har pådratt seg kostnader med lokal moms i UK har dere mulighet til å få denne tilbake. Dersom dere i perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018 har pådratt merverdiavgiftskostnader i UK i forbindelse med virksomheten, kan dere søke om refusjon av denne. Fristen er 31. desember 2018.

Noen forutsetninger for å søke momsrefusjon i UK:

  • Søker må ha fakturaer med lokal moms og sende originalen med søknaden.

  • Søker kan ikke ha avgiftspliktig omsetning i UK siste 12 måneder.

  • Varer og tjenester som er anskaffet, er til bruk i søkers virksomhet.

  • Merverdiavgiften ville vært fradragsberettiget dersom virksomheten var registrert i UK.

  • Attest fra avgiftsmyndighetene i Norge som bekrefter momsregistrering må legges ved (denne må ikke være eldre enn 12 måneder)

  • Selve søknaden må sendes på et eget skjema fra de britiske avgiftsmyndighetene

Husk originale kvitteringer og at fakturaene er stilet til selskapet

Vi ser at mange blir nektet refusjon av moms når originalfakturaer ikke legges ved søknaden. Dessverre hjelper det ikke å ha bekreftet kopi av fakturaer, eller utskrift fra et elektronisk arkiveringssystem. Bilder av fakturaer som dokumentasjon godkjennes ikke. Det er derfor viktig å passe på at medarbeiderne deres får med originale kvitteringer fra hoteller, restauranter o.l.

En annen erfaring er at hotellet må påføre firmanavn og adresse på kvitteringen for at dere skal oppnå refusjon.

Lang saksbehandlingstid

Fra søknaden om momsrefusjon er sendt inn kan det erfaringsmessig ta opptil 6 måneders behandlingstid.

Sharon Tan Lauten

Sharon Tan Lauten

Jeg heter Sharon Tan Lauten og er manager og advokatassistent i PwC Tax Services AS. Jeg jobber i hovedsak med mva representasjon, herunder registrering i merverdiavgiftsmanntallet og i Brønnøysund, samt søknader om refusjon av mva. PwC Tax Services AS er momsrepresentant for mange utenlandske selskaper i Norge og tilbyr assistanse og rådgivning innen momsrepresentasjon, momsrefusjon i inn- og utland, føring, kontroll og innlevering av regnskaper etc. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Sharon Tan Lauten. I am a Supervisor and a paralegal assistant in PwC Tax Services AS. My work mainly relate to VAT representation services in Norway including registration for VAT towards the Norwegian authorities. I also assist with applications for refund of VAT in Norway and other countries. PwC Tax Services AS is registered as a chartered bookkeeping company and acts as VAT representative in Norway for more than 130 foreign companies operating within a wide range of industries. In addition to rendering VAT compliance services and VAT refund applications in various countries, PwC Tax Services AS also assist with control and submission of financial statements, etc. Please contact me if you have questions, comments or suggestions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - avgifter, toll og særavgifter

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem kl 10.00 i dag. Som forventet blir 350 kroners grensen ved import av varer til forbrukere fjernet. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - livestream starter kl 12

I dag kl 10 legger regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2020. Vi vil kl 12 kommentere live hva endringene på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - hva venter vi på?

Mandag 7. oktober kl 10 legger Regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2020. Da kommer også forslag til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen