<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Momsrapportering for importører fra 2017

‹ Tilbake til artikler

per-kirknes-2.jpg

Fra 1. januar vil momsoppgaven endres. Flere nye poster kommer inn, og bedriftene må sørge for at regnskapssystemene håndterer dette.

Vi har tidligere skrevet om den nye momsoppgaven, som innføres fra 1. januar. Denne krever et utvidet sett av opplysninger, som gjør at bedriftenes regnskapssystemer må justeres. Bedrifter som har egne systemer vil måtte ta tak i dette på egen hånd, mens bedrifter som kjøper programvare må kontrollere at leverandøren gjør de endringer som er nødvendig for å oppfylle bedriftens behov.

Importbedrifter vil få noen særlige utfordringer, da myndighetene samtidig går over til egendeklarering av import-mva i avgiftsoppgaven (eller skattemelding for merverdiavgift, som er det nye navnet). I mai ble det sendt ut forslag til endringer i bokføringsforskriften når det gjelder dokumentasjonen for import-mva. Det slås her fast at primærdokumentasjon for import-mva fortsatt skal være tolldeklarasjonene. I tillegg må den bokføringspliktige imidlertid utarbeide dokumentasjon som viser beregnet grunnlag for merverdiavgift ved innførsel av varer, og selve avgiften. I høringen uttales det at beregningsgrunnlaget for merverdiavgift må dokumenteres pr. transaksjon (innførsel).

Det vil være et krav til spesifikasjon av import-merverdiavgift, og departementet uttaler at "for å kunne utarbeide en slik spesifikasjon må det i bokføringen brukes egne behandlingskoder eller egne "blindkontoer" for beregningsgrunnlaget og selve avgiften ved innførsel, samt grunnlaget for varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av".

Skatte- og tollmyndighetene jobber så vidt vi kjenner til med en løsning i AltInn der alle bedriftens tolldeklarasjoner skal bli tilgjengelige. En slik løsning vil gi et godt grunnlag for å avstemme bedriftens egne regnskapstall, men vil etter vårt syn ikke være tilstrekkelig for å kunne rapportere import-mva i skattemeldingen. For det første vil tollmyndighetene ikke lenger beregne mva i selve deklarasjonene. Viktigere er det imidlertid at ansvaret for beregningen overføres fullt ut til den avgiftspliktige. Rapportering av import-mva bør derfor ta utgangspunkt i bedriftens egne regnskapstall, for å unngå evt. feil gjort av deklaranter i forbindelse med fortolling av varene.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette til høsten, etter hvert som ting blir mer avklart.

Vi i Norges Skatteblogg tar fri ut juli, men er tilbake med oppdateringer og nyheter i august. Vi ønsker alle våre følgere en riktig god sommer!

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provides advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - avgifter, toll og særavgifter

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem kl 10.00 i dag. Som forventet blir 350 kroners grensen ved import av varer til forbrukere fjernet. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - livestream starter kl 12

I dag kl 10 legger regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2020. Vi vil kl 12 kommentere live hva endringene på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2020 - hva venter vi på?

Mandag 7. oktober kl 10 legger Regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2020. Da kommer også forslag til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen