<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Momsrefusjon, fristen er 30. juni og tiden går fort!

sharon-tan-lauten.png ‹ Tilbake til artikler

 

sharon-tan-lauten.png

Visste du at firmaet ditt kan søke om momsrefusjon fra mange land i Europa? Og at det i tillegg er ganske lett?

Hva betyr momsrefusjon for dere?

  • Tilbakebetaling av moms.
  • Spare penger på noe som ellers ville vært ført som en kostnad i regnskapet.

Med andre ord, dersom ditt selskap har pådratt seg kostnader med lokal moms i utlandet er det mulig å få denne tilbake. Dersom dere i perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016 har pådratt merverdiavgiftskostnader i utlandet i forbindelse med virksomheten, kan dere søke om refusjon av denne innen 30. juni 2017.

Noen forutsetninger for å søke momsrefusjon:

  • Søker må ha fakturaer med lokal moms og sende originalen med søknaden.
  • Søker kan ikke ha avgiftspliktig omsetning i det landet det skal søkes refusjon de siste 12 måneder.
  • Varer og tjenester som er anskaffet, er til bruk i søkers virksomhet.
  • Merverdiavgiften ville vært fradragsberettiget dersom virksomheten var registrert i det landet det skal søkes refusjon i.
  • Attest fra avgiftsmyndighetene i Norge som bekrefter momsregistrering må legges ved (denne må ikke være eldre enn 12 måneder)

Ellers kan reglene om hva som er refusjonsberettiget variere fra land til land og jeg anbefaler at du tar en rask avskjekk dersom selskapet har en ikke ubetydelig momskostnad i utlandet.

Husk originale kvitteringer og at fakturaene er stilet til selskapet

Vi ser at mange blir nektet refusjon av moms når originalfakturaer ikke legges ved søknaden. For eksempel godkjenner de ikke bilder av fakturaene som dokumentasjon for søknaden. Det er derfor viktig å passe på at medarbeiderne deres får med originale kvitteringer fra hoteller, restauranter o.l. En annen erfaring er at hotellet må påføre firmanavn og adresse på kvitteringen for at dere skal oppnå refusjon.

Lang saksbehandlingstid

Fra søknaden om momsrefusjon er sendt inn kan det erfaringsmessig ta opptil 6 måneders behandlingstid.

Trøsten får være at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.

Sharon Tan Lauten

Sharon Tan Lauten

Jeg heter Sharon Tan Lauten og er manager og advokatassistent i PwC Tax Services AS. Jeg jobber i hovedsak med mva representasjon, herunder registrering i merverdiavgiftsmanntallet og i Brønnøysund, samt søknader om refusjon av mva. PwC Tax Services AS er momsrepresentant for mange utenlandske selskaper i Norge og tilbyr assistanse og rådgivning innen momsrepresentasjon, momsrefusjon i inn- og utland, føring, kontroll og innlevering av regnskaper etc. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Sharon Tan Lauten. I am a Supervisor and a paralegal assistant in PwC Tax Services AS. My work mainly relate to VAT representation services in Norway including registration for VAT towards the Norwegian authorities. I also assist with applications for refund of VAT in Norway and other countries. PwC Tax Services AS is registered as a chartered bookkeeping company and acts as VAT representative in Norway for more than 130 foreign companies operating within a wide range of industries. In addition to rendering VAT compliance services and VAT refund applications in various countries, PwC Tax Services AS also assist with control and submission of financial statements, etc. Please contact me if you have questions, comments or suggestions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag.  Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsforslag om innføring av generell merverdiavgift på fjernleverbare tjenester levert til Norge

Norske skattemyndigheter har publisert et høringsforslag om å innføre norsk merverdiavgift på alle typer fjernleverbare tjenester. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdeling av (fylkes-)kommuner - unngå unødvendig merverdiavgiftskostnader

Regjeringen har åpnet for at fylkeskommuner og kommuner som søker om oppdeling skal få sin søknad behandlet. En oppdeling vil ha en rekke ...

Les artikkelen