<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Momsrefusjon, fristen er 30. juni og tiden går fort!

‹ Tilbake til artikler

sharontanlauten.png

Visste du at firmaet ditt kan søke momsrefusjon fra mange land i Europa? Og at det i tillegg er ganske lett?

Hva betyr momsrefusjon for dere?

  • Tilbakebetaling av moms.
  • Spare penger på noe som ellers ville vært ført som en kostnad i regnskapet.

Med andre ord, dersom ditt selskap har pådratt seg kostnader med lokal moms i utlandet er det mulig å få denne refundert.

Husk originale kvitteringer

Avgiftsmyndighetene i de fleste land “liker” papir. De liker faktisk papir så godt at de eksempelvis ikke godkjenner bilder av fakturaene som dokumentasjon for søknaden. Det er derfor viktig å passe på at medarbeiderne deres får med originale kvitteringer fra hoteller, restauranter o.l. En annen erfaring er at hotellet må påføre firmaadressen på kvitteringen for at dere skal oppnå refusjon.

Noen forutsetninger for å søke momsrefusjon

  • Søker må har fakturaer med lokal moms og sende originalen med søknaden.
  • Søker kan ikke ha avgiftspliktig omsetning i det landet de søker refusjon de siste 12 måneder.
  • Varer og tjenester som er kjøpt er til bruk i søkers virksomhet.
  • Merverdiavgiften ville vært fradragsberettiget dersom virksomheten var registrert i det landet det skal søkes refusjon i.
  • Attest fra avgiftsmyndighetene i Norge som bekrefter momsregistrering må legges ved.

Reglene om hva som er refusjonsberettiget varierer fra land til land. Dersom ditt selskap har en ikke ubetydelig momskostnad i utlandet, anbefaler jeg at du undersøker om disse kan være refusjonsberettiget.

Lang saksbehandlingstid

Fra søknaden om momsrefusjon er sendt inn kan det erfaringsmessig ta opptil 6 måneders behandlingstid. I noen land kan det dessverre ta enda lengre tid.

Trøsten får være at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.

Sharon Tan Lauten

Sharon Tan Lauten

Jeg heter Sharon Tan Lauten og er manager og advokatassistent i PwC Tax Services AS. Jeg jobber i hovedsak med mva representasjon, herunder registrering i merverdiavgiftsmanntallet og i Brønnøysund, samt søknader om refusjon av mva. PwC Tax Services AS er momsrepresentant for mange utenlandske selskaper i Norge og tilbyr assistanse og rådgivning innen momsrepresentasjon, momsrefusjon i inn- og utland, føring, kontroll og innlevering av regnskaper etc. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Sharon Tan Lauten. I am a Supervisor and a paralegal assistant in PwC Tax Services AS. My work mainly relate to VAT representation services in Norway including registration for VAT towards the Norwegian authorities. I also assist with applications for refund of VAT in Norway and other countries. PwC Tax Services AS is registered as a chartered bookkeeping company and acts as VAT representative in Norway for more than 130 foreign companies operating within a wide range of industries. In addition to rendering VAT compliance services and VAT refund applications in various countries, PwC Tax Services AS also assist with control and submission of financial statements, etc. Please contact me if you have questions, comments or suggestions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Oppdaterte globale tiltak på merverdiavgiftsområdet i forbindelse med COVID-19

På grunn av koronavirusutbruddet (COVID-19), innførte mange land akutte tiltak knyttet til indirekte skatt (mva, toll o.l.), for å støtte ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Denne bloggartikkelen gir en oversikt over Finansdepartementets forslag til endring av dagens regler for tidfesting av merverdiavgift ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenklet ordning for betalingsutsettelse

En forenklet søknadsordning om betalingsutsettelser av de fleste skatte- og avgiftskrav er nå vedtatt, slik at næringsdrivende som blant ...

Les artikkelen