<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MVA-fallgruve borte fra 1. juli 2014

‹ Tilbake til artikler

blog-bilde-avlang-marit-2

En gledelig nyhet fra revidert statsbudsjett: Med virkning fra 1. juli 2014 er det ikke lenger et krav om at fremleiere av fast eiendom søker om frivillig mva-registrering.

 

Det er fremleiere som alt er ordinært mva-registrert og leier ut lokaler til en avgiftspliktig virksomhet med mva som nå skal slippe den ekstra registreringen for utleie.

I en lang rekke saker har vi sett at gårdeiere har mistet millioner i fradrag som følge av at leietaker har fremleiet lokaler uten å søke om en særskilt frivillig mva-registrering for utleie av fast eiendom. Leietaker har i disse tilfellene vært ordinært mva-registrert, fremleiet til en annen avgiftspliktig virksomhet og oppkrevd mva på leien, men altså uten å få på plass en søknad om frivillig mva-registrering for utleie. Denne formalfeilen har gitt svært uheldige utslag og ført til betydelige etterberegninger fra skatteetaten.

Manglende frivillig registrering har typisk rammet ordinært avgiftspliktige, eksempelvis butikker, som har hatt ledige arealer og som har fremleid uten å kjenne til eller huske på kravet om en egen registrering for utleie. I en rekke saker har de også blitt erstatningsansvarlig for gårdeiers tap som følge av manglende rett til fradragsføring av mva. Dette har ført til at mva-klausulen i mange leieavtaler utgjør en hel side.  

Vi som jobber med merverdiavgift blir i godt humør av slike nyheter, og det blir fint å starte ferien med at fallgruven endelig er borte. På den annen side må jeg minne om at skatteetaten kan gå 10 år tilbake i tid ved sine kontroller, så vi har nok ikke sett den siste etterberegningen som følge av manglende frivillig registrering.


Transcript av filmen 

 

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen