<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MVA-hjelpetiltak for turistnæringen videreføres ut året

‹ Tilbake til artikler

Stortinget vedtok fredag 9. oktober å videreføre den lave momssatsen på 6 % frem til 31. desember 2020. Opprinnelig skulle satsreduksjonen, som er en del av Stortingets krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av korona krisen kun gjelde ut oktober 2020. 

Turistnæringen er spesielt hard rammet av koronakrisen og normalt har denne næringen en avgiftssats på 12 %. På grunn av utfordringene valgte Stortinget i mars å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 % til 6 % for perioden 1. april til 31. oktober. 

Da utsiktene til snarlig bedring for næringen har vært vanskelig å se, har det vært diskutert om ikke tidsperioden for frist reduksjon burde forlenges.

I statsbudsjettet for 2021 fremgikk det imidlertid ikke om den reduserte merverdiavgiftssatsen på 6 %  skulle videreføres ut året. Se vår tidligere blogg om statsbudsjettet 2021.

På fredag fattet Stortinget vedtak om å videreføre den reduserte mva-satsen på 6 % til 31. desember 2020.

Hvem gjelder satsendringen for:

  • Innenlandsk persontransport og formidling av persontransport (passasjer i bil på ferge, drosjeturer, busstur, etc.)
  • Transport av kjøretøy på fartøy 
  • Leie av hotellrom
  • Kinobilletter
  • Museumsbilletter
  • Inngangsbilletter til museer, galleri, fornøyelsesparker og opplevelsessentra
  • Adgang til fotballkamper, håndballkamper, og øvrige idrettsarrangementer.

Satsendringen oppheves ved årsskifte

I vedtaket fremgår det at endringen kun gjelder til årsskiftet. Fra 1. januar må det igjen oppkreves 12 % merverdiavgift på slike tjenester. 

Forskuddsfakturering - OBS! 

Som vi nevnte i vår blogg om temaet i mars er det avgiftssatsen på reisetidspunktet som bestemmer avgiftsbehandlingen. Da det er adgang til å forskuddsfakturere for opptil 1 år, er det viktig at aktørene i bransjen oppdaterer sine systemer slik at bestillinger på f. eks reiser frem til 31. desember 2020 faktureres med 6 % og reiser fra 2021 faktureres med 12 %. 

Cathrine Lund

Cathrine Lund

Mitt navn er Cathrine Lund, og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonal og internasjonal selskap siden 2009, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Gjennom årene har jeg opparbeidet med betydelig erfaring knyttet til merverdiavgiftsmessige spørsmål, spesielt knyttet til finansiell sektor, offentlig sektor, fast eiendom og M&A.

Jeg ønsker via mine blogginnlegg å dele erfaringer og tanker knyttet til avgiftsrettslige problemstillinger, samt komme med gode og nyttige tips!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen