<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

MVA-hjelpetiltak for turistnæringen videreføres ut året

‹ Tilbake til artikler

Stortinget vedtok fredag 9. oktober å videreføre den lave momssatsen på 6 % frem til 31. desember 2020. Opprinnelig skulle satsreduksjonen, som er en del av Stortingets krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av korona krisen kun gjelde ut oktober 2020. 

Turistnæringen er spesielt hard rammet av koronakrisen og normalt har denne næringen en avgiftssats på 12 %. På grunn av utfordringene valgte Stortinget i mars å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 % til 6 % for perioden 1. april til 31. oktober. 

Da utsiktene til snarlig bedring for næringen har vært vanskelig å se, har det vært diskutert om ikke tidsperioden for frist reduksjon burde forlenges.

I statsbudsjettet for 2021 fremgikk det imidlertid ikke om den reduserte merverdiavgiftssatsen på 6 %  skulle videreføres ut året. Se vår tidligere blogg om statsbudsjettet 2021.

På fredag fattet Stortinget vedtak om å videreføre den reduserte mva-satsen på 6 % til 31. desember 2020.

Hvem gjelder satsendringen for:

  • Innenlandsk persontransport og formidling av persontransport (passasjer i bil på ferge, drosjeturer, busstur, etc.)
  • Transport av kjøretøy på fartøy 
  • Leie av hotellrom
  • Kinobilletter
  • Museumsbilletter
  • Inngangsbilletter til museer, galleri, fornøyelsesparker og opplevelsessentra
  • Adgang til fotballkamper, håndballkamper, og øvrige idrettsarrangementer.

Satsendringen oppheves ved årsskifte

I vedtaket fremgår det at endringen kun gjelder til årsskiftet. Fra 1. januar må det igjen oppkreves 12 % merverdiavgift på slike tjenester. 

Forskuddsfakturering - OBS! 

Som vi nevnte i vår blogg om temaet i mars er det avgiftssatsen på reisetidspunktet som bestemmer avgiftsbehandlingen. Da det er adgang til å forskuddsfakturere for opptil 1 år, er det viktig at aktørene i bransjen oppdaterer sine systemer slik at bestillinger på f. eks reiser frem til 31. desember 2020 faktureres med 6 % og reiser fra 2021 faktureres med 12 %. 

Cathrine Lund

Cathrine Lund

Mitt navn er Cathrine Lund, og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med avgiftsmessige problemstillinger for nasjonal og internasjonal selskap siden 2009, både i offentlig forvaltning og i privat sektor. Gjennom årene har jeg opparbeidet med betydelig erfaring knyttet til merverdiavgiftsmessige spørsmål, spesielt knyttet til finansiell sektor, offentlig sektor, fast eiendom og M&A.

Jeg ønsker via mine blogginnlegg å dele erfaringer og tanker knyttet til avgiftsrettslige problemstillinger, samt komme med gode og nyttige tips!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Veiledende uttalelse om innføringen av nye regler for netthandel i EU - Viktige nyheter for norske nettbutikker og e-markedsplasser som selger varer til privatkunder i EU

Europakommisjonen har nylig publisert en tolkningsuttalelse vedrørende de nye reglene om merverdiavgift ved e-handel i EU, som skal gjelde ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Brexit - Hva skjer 1. januar?

Brexitprosessen har vært lang, og mange problemstillinger har vært utsatt en rekke ganger. Den 31. desember er det imidlertid slutt. Da er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2021

Statsbudsjettet for 2021 ble lagt frem kl 10.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste endringer på skatte- og avgiftsområdet.  1. ...

Les artikkelen