<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mva på kosmetisk kirurgi og -behandling, samt på alternativ behandling

‹ Tilbake til artikler

Fra 1. januar 2021 ble merverdiavgifts-unntakene for kosmetisk kirurgi, kosmetisk behandling og alternativ behandling opphevet. Dette innebærer at en rekke aktører nå leverer mva-pliktige tjenester til sine kunder. Her gir vi deg en kort oversikt over de viktigste endringene. Vi holder snart webinar om temaet, der vi går nærmere inn på endringene, samt forklarer konsekvensene for virksomhetene som berøres av dette. Påmelding til webinaret finner du her.  

Kosmetisk behandling, kosmetisk kirurgi og alternativ behandling ble mva-pliktig fra 1. januar 2021. Idet tjenestene normalt betales fullt ut av den enkelte bruker, ble tjenestene vurdert som godt egnet for mva-plikt. 

Alternativ behandling - osteopati, naprapati og akupunktur har utsatt ikrafttredelse

Unntaket for alternativ behandling er opphevet i sin helhet, slik at det nå som hovedregel foreligger mva-plikt på alternativ behandling. Det er imidlertid gjort noen få tidsavgrensede unntak fra dette:

  • Osteopati og naprapati forblir unntatt fra avgiftsplikt frem til 1. juli 2021. 
  • Akupunktur forblir unntatt fra avgiftsplikt frem til 1. oktober 2021.

Kosmetisk behandling som er estetisk begrunnet og ikke finansieres av det offentlige er nå avgiftspliktig

Når det gjelder kosmetisk behandling og kosmetisk kirurgi, vil slike tilbud anses avgiftspliktig der inngrepet eller behandlingen ikke er medisinsk begrunnet, men utelukkende har en kosmetisk eller estetisk begrunnelse. Dersom inngrepet er medisinsk begrunnet og det finansieres helt eller delvis av det offentlige, er dette fortsatt unntatt fra merverdiavgiftsloven. 

Tannhelsetjenester som er estetisk begrunnet er nå avgiftspliktig

På tannhelseområdet er det normalt ikke offentlig finansiering for voksne over 18 år, slik at det ikke oppstilles et vilkår om offentlig finansiering for å omfattes av unntaket når det gjelder tannhelse. Det vil altså være tilstrekkelig at et inngrep er medisinsk begrunnet. Tannbehandlinger som kun har en kosmetisk eller estetisk begrunnelse vil imidlertid være avgiftspliktig. 

Konsekvenser av avgiftsplikt

Konsekvensen av at det innføres avgiftsplikt på disse tjenestene, er at en rekke virksomheter må registrere seg for merverdiavgift når vilkårene for registrering foreligger. Videre vil en rekke aktører som allerede er mva-registrert, måtte gjøre en ny vurdering av hvilken del av virksomheten som er avgiftspliktig og hvilken som er unntatt. Dette vil igjen få konsekvenser for retten til fradrag for inngående mva. 

Webinar

I webinaret vil vi gå nærmere inn på detaljene om hvilke tjenester som nå skal anses som avgiftspliktige og hvilke tjenester man fremdeles kan faktureres uten mva. Videre vil vi se på vilkårene for å mva-registreres, samt hvilke plikter og rettigheter som oppstår når man er registrert. 

Meld deg på webinaret her

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Maria Lippert

Maria Lippert

Jeg heter Maria Lippert og jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber i avdelingen for merverdiavgift, og bistår norske og internasjonale selskaper med salg av varer og tjenester, både i Norge og i utlandet. Jeg ønsker å formidle kunnskap gjennom bloggen ved å fremstille merverdiavgiftsrettslige temaer på en lettfattelig måte for leseren.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Økt mva-fradrag ved kjøp av utstyr til hjemmekontoret grunnet covid-19

I vårt blogginnlegg av 31. august 2020 oppfordret vi Skatteetaten til å innføre et midlertidig unntak fra den ordinære forholdsmessige ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SAF-T et år senere - er du klar for fortsettelsen?

I 2020 ble SAF-T obligatorisk for alle bokføringspliktige selskaper, i 2021 ble ny online mva-registreringsløsning lansert og fra 2022 har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA kompensasjon for kommunale svømmeanlegg - positiv uttalelse fra Finansdepartementet

Det er få områder innenfor merverdiavgiftsregelverket hvor rettstilstanden er så uavklart som etter kompensasjonsloven for kommuner og ...

Les artikkelen