<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Refusjon av mva-kostnader pådratt i Danmark og Polen i 2014 - FRIST 30. september 2015

‹ Tilbake til artikler

BLOGG-PwC_Swiz_Zurich_C_MB_30

Norske virksomheter som pådrar seg mva-kostnader i utlandet kan på visse vilkår få disse refundert. Dette oppnås ved å sende en søknad til avgiftsmyndighetene i det aktuelle landet.

Det å holde track på alle frister som løper knyttet til refusjon av mva i utlandet er imidlertid krevende. Ettersom Norge ikke er medlem i EU har vi også til dels egne, særskilte frister i enkelte land.

Danmark og Polen er to land som opererer med en litt spesiell frist for norske virksomheter.

Fristen for å søke om refusjon av merverdiavgift for varer/tjenester anskaffet i Danmark og Polen i 2014 er 30. september 2015!

Dette er en frist som er absolutt slik at søknader som kommer for sent ikke vil bli vurdert og merverdiavgiften vil være tapt. Jeg vil også gjøre oppmerksom på at søknaden skal være kommet frem til myndighetene innen søknadsfristens utløp. Det er altså ikke tilstrekkelig at søknaden er poststemplet innen fristen.

Det stilles strenge dokumentasjonskrav mht originalbilag og det er noen krav til minstebeløp etc. Beløpsgrensene er imidlertid forholdsvis lave når det søkes om refusjon for et helt år eller siste del av et år - henholdsvis DKK 400 og euro 50 for disse respektive landene. Det er også noen begrensninger i hvilke mva-kostnader som refunderes som varierer fra land til land.

Jeg oppfordrer derfor alle til å sjekke om det ligger slike kostnader i regnskapet og hvilke vilkår som gjelder nå før fristen utløper. 

                                                         ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Odd Hylland. 

Sharon Tan Lauten

Sharon Tan Lauten

Jeg heter Sharon Tan Lauten og er manager og advokatassistent i PwC Tax Services AS. Jeg jobber i hovedsak med mva representasjon, herunder registrering i merverdiavgiftsmanntallet og i Brønnøysund, samt søknader om refusjon av mva. PwC Tax Services AS er momsrepresentant for mange utenlandske selskaper i Norge og tilbyr assistanse og rådgivning innen momsrepresentasjon, momsrefusjon i inn- og utland, føring, kontroll og innlevering av regnskaper etc. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Sharon Tan Lauten. I am a Supervisor and a paralegal assistant in PwC Tax Services AS. My work mainly relate to VAT representation services in Norway including registration for VAT towards the Norwegian authorities. I also assist with applications for refund of VAT in Norway and other countries. PwC Tax Services AS is registered as a chartered bookkeeping company and acts as VAT representative in Norway for more than 130 foreign companies operating within a wide range of industries. In addition to rendering VAT compliance services and VAT refund applications in various countries, PwC Tax Services AS also assist with control and submission of financial statements, etc. Please contact me if you have questions, comments or suggestions.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag.  Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsforslag om innføring av generell merverdiavgift på fjernleverbare tjenester levert til Norge

Norske skattemyndigheter har publisert et høringsforslag om å innføre norsk merverdiavgift på alle typer fjernleverbare tjenester. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdeling av (fylkes-)kommuner - unngå unødvendig merverdiavgiftskostnader

Regjeringen har åpnet for at fylkeskommuner og kommuner som søker om oppdeling skal få sin søknad behandlet. En oppdeling vil ha en rekke ...

Les artikkelen