<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mva-registrert utleie av eiendom - seksmånedersfristen forlenges

‹ Tilbake til artikler

Ved mva-registrert utleie av eiendom kan utleier oppnå fullt mva-fradrag på byggekostnadene når leiekontrakt er signert med mva-pliktig leietaker. En forutsetning er at bygget leies ut innen 6 måneder etter fullføring. Nå utvider Finansdepartementet denne fristen til 12 måneder. Bakgrunnen er pandemien og de utfordringene denne skaper for eiendomsaktørene. 

Hva er 6-måneders fristen? 

Utleier av bygg kan bli frivillig mva-registrert for utleien dersom leietaker driver mva-pliktig eller kommunal virksomhet i lokalene. Den store fordelen med dette er at utleier da kan få mva-fradrag for bygge- og driftskostnader knyttet til bygget. Samtidig faktureres leien med mva. til leietaker. 

For nybygg kan mva-fradraget på byggekostnadene være betydelig. Det er derfor en stor fordel at utleier får dette mva-fradraget på det tidspunktet leiekontrakt med mva-pliktig leietaker er signert. 

For å få dette mva-fradraget må utleier ha signert leiekontrakt med mva-pliktig leietaker innen 6 måneder etter fullføring av bygget (MVA-forskriften § 8-6-2). Dersom det går lengre tid enn 6 måneder, må utleier i stedet hente opp mva-fradraget fordelt over en 10 års periode fremover via justeringsreglene. Dette er et økonomisk ugunstig alternativ som innebærer likviditetsulemper. 

Fristen utvides fra 6 til 12 måneder 

Finansdepartementet har nå bestemt at 6-måneders fristen utvides til 12 måneder. For byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021, vil fristen for utleie være 12 måneder.

Bakgrunnen for den utvidede fristen er koronapandemien, og de utfordringer den har skapt med å få leid ut lokaler. 

Fristendringen er gjennomført ved en endring av mva-forskriften, og endringen trådte i kraft den 22. september 2020. Departementet har omtalt endringen på denne nettsiden.

Midlertidig forlenget frist 

Forlengelsen av 6-månedersfristen er midlertidig. Finansdepartementet legger opp til at fristen gradvis innskrenkes tilbake til 6 måneder fra juli 2021. 

For byggetiltak som fullføres i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for utleie 30. juni 2022. For byggetiltak som fullføres i 2022, vil man derved være tilbake til 6-månedersfristen. Dette gir en gradvis utfasing av den midlertidige fristutvidelsen.

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Bjørnar Elverhøy Michaelsen

Jeg heter Bjørnar Elverhøy Michaelsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber til daglig med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Dette er et område med et komplisert regelverk, stadige lovendringer og omfattende praksis. Det er fort gjort å gjøre feil som fører til betydelige kostnader.

Jeg har lang og bred erfaring innen merverdiavgift, og kan bidra med profesjonell bistand knyttet til merverdiavgiftsmessige utfordringer. Målet mitt er å gi råd som bidrar til å spare unødige kostnader, og til å skape verdier hos virksomhetene. De siste årene har jeg opparbeidet meg betydelig erfaring med momsutfordringer innen næringseiendom og finansiell sektor.

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig og uforpliktende prat om moms!

Bjørnar is an experienced VAT specialist and he gives advice on national VAT issues.

Bjørnar has special expertise in tax issues related to real property, including rental operations, property development, construction, purchase and sale. Bjørnar assists with questions related to mapping of the business, review rental conditions, review of rental contracts, compliance with documentation requirements, deduction of input VAT, preparation of cost allocation rules, formal requirements for the issuance of invoices, accrual of VAT etc. Bjørnar can also help with information and advice on adjustment rules that apply to property.

Bjørnar has extended experience within the FS sector dealing with VAT aspects especially of insurance companies, banks and leasing companies. Items like pro-rata calculation, optimization of tax exemptions especially within outsourcing structures are included.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MVA-behandling av CCS-tjenester (carbon-capture-storage) - viktig avklaring fra Skatteetaten

Det har lenge vært uklart hvordan såkalte CCS-tjenester (carbon-capture-storage) skal behandles avgiftsmessig. Usikkerheten har knyttet seg ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen