<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Når er påspanderinger problematisk?

‹ Tilbake til artikler

Når er påspanderinger problematisk?

En person er nå endelig frifunnet for korrupsjon i forbindelse med at han ble påspandert 3 middager til ca 1500 kroner per måltid av en forretningsforbindelse. Spørsmålet var om middagene kunne anses å være en utilbørlig fordel - altså om man var i straffelovens korrupsjonsbestemmelse?

Lagmannsretten kom til at det ikke var tilfellet. Begrunnelsen gikk forsåvidt mest på at middagene ikke var påspandert i en periode hvor den som betalte var i en posisjon til å oppnå en konkret fordel ved å spandere. Det var blant annet ingen konkret pågående anbudsprosesser som vedkommende kunne få fordeler i. Men ærlig talt... Er dette saker vi i det hele tatt skal belaste rettssystemet med? Er det virkelig slik at en middag til 1500 kroner er egnet til å påvirke?

Nå er ikke strafferett mitt spesialområde, så jeg skal ikke kommentere dette nærmere. Poenget er at her ble en forholdsvis lav påspandert sum svært problematisk.Skattereglene gjør det ikke enklere - de er kompliserte. Skatteetaten er mer og mer på offensiven på dette området.

I tilknytning til middager, så har skatteetaten i Lignings-ABC sagt at et måltid mat som blir påspandert normalt ikke betyr noen fordelsbeskatning. 1000-kroners-spørsmålet fra mitt ståsted er: Hvor går grensen for skatteplikt når man blir påspandert? Det er ikke lett å gi et kort og generelt svar på dette. Her må det vurderes i hvert enkelt tilfelle. Men har man i praksis lagt til grunn at en middag er under radaren, så har det gode grunner for seg at også annen type påspandering i samme beløpsmessige størrelsesorden også er under radaren. I den andre enden av skalaen er overnattingsreiser med hovedsaklig sosialt formål - her må man påregne skatteplikt og tilhørende plikter ved påspandering. Vi er utvilsomt på et område hvor vi MÅ tenke skatt! - både den som inviterer og den som deltar.

Mitt budskap er: Grunnen til at vi pleier kundene våre er relasjonsbygging, og det er viktig! Men interne retningslinjer, rutiner, åpenhet og ikke minst forutberegnelighet i konsekvenser og kommunikasjon er også viktig! Her er det lettere å få tillatelse enn tilgivelse! Tenk hvor ødeleggende det er for relasjonen om man ikke har tenkt skatt, og forretningsforbindelsen plutselig får et brev fra skatteetaten hvor det varsles om endring av ligning og tilleggsskatt på grunn av deltakelsen! Dette vil ikke skje om skattespørsmålet er håndtert riktig i forkant.

Transcript av filmen

 

Therese Karoline Larsen

Therese Karoline Larsen

Jeg heter Therese Karoline Larsen og jeg jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Mitt spesialområde er alle de skattespørsmål som kan oppstå i arbeidsgiver-/arbeidtakerforhold og for oss som personer. Eksempler på områder jeg jobber mye med er arbeidsgiverplikter som rapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, beskatning av lønn og fordeler, representasjon/kundepleie, incentiv- og bonusordninger, naturalytelser, reiseregninger, firmabilbeskatning, arbeid/virksomhet over landegrensene og mye, mye mer. Jeg har jobbet med dette området siden 2002, og jeg har erfaring fra både Oslo likningskontor og Skattebetalerforeningen.

Jeg blogger fordi jeg synes at det jeg jobber med er spennende og jeg elsker jobben min! Jeg vil gjerne dele min entusiasme for mitt fagområde med andre og spre kunnskap videre. Skatteregler trenger også et kritisk øye, noe jeg gjerne gir.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - skatt og avgift

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Det er ingen store nyheter på skatte- og avgiftsområdet. Hovedbudskapet er ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revidert nasjonalbudsjett 2019 - livestream starter kl 12

Vi dekker forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet når det skjer. Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14. mai kl ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Mens vi venter på revidert nasjonalbudsjett.....

14. mai kommer revidert nasjonalbudsjett 2019. Vi oppdaterer deg i vår livestream klokka 12. Det har skjedd en del på skatte- og ...

Les artikkelen