<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Når er påspanderinger problematisk?

‹ Tilbake til artikler

En person er nå endelig frifunnet for korrupsjon i forbindelse med at han ble påspandert 3 middager til ca 1500 kroner per måltid av en forretningsforbindelse. Spørsmålet var om middagene kunne anses å være en utilbørlig fordel - altså om man var i straffelovens korrupsjonsbestemmelse?

Lagmannsretten kom til at det ikke var tilfellet. Begrunnelsen gikk forsåvidt mest på at middagene ikke var påspandert i en periode hvor den som betalte var i en posisjon til å oppnå en konkret fordel ved å spandere. Det var blant annet ingen konkret pågående anbudsprosesser som vedkommende kunne få fordeler i. Men ærlig talt... Er dette saker vi i det hele tatt skal belaste rettssystemet med? Er det virkelig slik at en middag til 1500 kroner er egnet til å påvirke?

Nå er ikke strafferett mitt spesialområde, så jeg skal ikke kommentere dette nærmere. Poenget er at her ble en forholdsvis lav påspandert sum svært problematisk.Skattereglene gjør det ikke enklere - de er kompliserte. Skatteetaten er mer og mer på offensiven på dette området.

I tilknytning til middager, så har skatteetaten i Lignings-ABC sagt at et måltid mat som blir påspandert normalt ikke betyr noen fordelsbeskatning. 1000-kroners-spørsmålet fra mitt ståsted er: Hvor går grensen for skatteplikt når man blir påspandert? Det er ikke lett å gi et kort og generelt svar på dette. Her må det vurderes i hvert enkelt tilfelle. Men har man i praksis lagt til grunn at en middag er under radaren, så har det gode grunner for seg at også annen type påspandering i samme beløpsmessige størrelsesorden også er under radaren. I den andre enden av skalaen er overnattingsreiser med hovedsaklig sosialt formål - her må man påregne skatteplikt og tilhørende plikter ved påspandering. Vi er utvilsomt på et område hvor vi MÅ tenke skatt! - både den som inviterer og den som deltar.

Mitt budskap er: Grunnen til at vi pleier kundene våre er relasjonsbygging, og det er viktig! Men interne retningslinjer, rutiner, åpenhet og ikke minst forutberegnelighet i konsekvenser og kommunikasjon er også viktig! Her er det lettere å få tillatelse enn tilgivelse! Tenk hvor ødeleggende det er for relasjonen om man ikke har tenkt skatt, og forretningsforbindelsen plutselig får et brev fra skatteetaten hvor det varsles om endring av ligning og tilleggsskatt på grunn av deltakelsen! Dette vil ikke skje om skattespørsmålet er håndtert riktig i forkant.

Transcript av filmen

                                                                            ***

Dette blogginnlegget er skrevet av Therese Karoline Larsen. 

Torbjørn Sven Stokke

Torbjørn Sven Stokke

Jeg heter Torbjørn Stokke og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg jobber med de fleste spørsmål som dukker opp i forbindelse med internasjonal mobilitet av arbeidskraft. Det er likevel ikke til å komme bort fra at jeg engasjerer meg aller mest i internasjonal personbeskatning. Jeg har også en god del erfaring innenfor nasjonal personbeskatning og kan være en god diskusjonspartner også her.

Jeg startet min arbeidskarriere med personbeskatning i Skattedirektoratet. Senere har jeg fått erfaring fra to andre revisjons- og rådgivningsfirmaer samt som intern skatterådgiver i Aibel, før jeg fant veien til PwC.

Enkelte ganger så dukker det opp spørsmål, nye lovregler, endret praktisering, rettssaker eller enkeltvedtak som virkelig engasjerer. Når jeg blir engasjert så har jeg et formidlingsbehov. Du kan være trygg på at kommer det et blogginnlegg fra meg, så står det en engasjert skatteadvokat bak!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - oppdateringer

Regjeringen har foretatt enkelte oppdateringer i regelverket om kompensasjon for næringslivet som følge av omsetningsfall. Basert på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble lagt frem kl 10.45 i dag. Hovedinntrykket er at det ikke er noen vesentlige endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kontantstøtte for næringslivet - forskriften har kommet -10 viktige oppdateringer

17. april kom forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall. Forskriften ga flere avklaringer og ...

Les artikkelen