<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nøytral moms i Staten - Helseforetak og utbyggere holdes utenfor i Statsbudsjettet

‹ Tilbake til artikler

trond-ingebrigtsen-advokat

Regjeringen Solberg varslet i fjorårets budsjett at den ville arbeide med å innføre nøytral merverdiavgift i statlig sektor. Derfor hadde jeg store forventninger til hvordan dette skulle bli fulgt opp i årets statsbudsjett.

Jeg må si at resultatet var skuffende. Regjeringen holder helseforetakene utenfor. Videre omfattes ikke oppføring av bygg og anlegg med statlige leietakere.

Den uttalte målsetning for regjeringen har vært å fjerne incitamenter til egenproduksjon av tjenester i staten. Nettoføringsordningen som trer i kraft fra 1. januar 2015 (MVA postering i statsregnskapet) ekskluderer imidlertid helseforetak og oppføring av bygg og anlegg. Når det gjelder helseforetak er ikke døren lukket da regjeringen tar sikte på på å innføre ordning med nøytral moms fra 1 januar 2016.

Jeg synes det er rart at Regjeringen ikke sier noen ting om nøytralitet knyttet til oppføring av bygg til statlige leietakere, eller at den eventuelt vil vurdere å innføre dette på et senere tidspunkt. For utbyggere som fører opp bygg for statlige leietakere fremstår det som lite rimelig at de må kalkulere inn MVA kostnader i byggeregnskapet mens de som fører opp til kommunale og fylkeskommunale leietaker får full MVA refusjon.

Jeg mener at regjeringen bør ta opp hansken for å sikre nøytralitet for utbyggere som fører opp bygg for statlige leietakere. Dette kan gjennomføres ved myndighetene utvider den frivillige registreringsordningen for MVA til også å omfatte utleie til statlige leietakere. På denne måten sikrer vi likebehandling for utbyggere enten de kontraherer med statlige eller kommunale leietakere.

Trond Ingebrigtsen

Trond Ingebrigtsen

Jeg heter Trond Ingebrigtsen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges MVA avdeling og har de siste 17 årene jobbet med å bistå norske og utenlandske virksomheter med avgiftsplanlegging og generell MVA håndtering. Jeg har et særlig fokus og interesse for MVA håndtering av fast eiendom.

Jeg har lyst til å blogge om noen av mine erfaringer med avgiftsregelverket og tar gjerne i mot kommentarer eller innspill.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen