<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Nullmoms for elektroniske nyhetstjenester godkjent av ESA

Av Synne Hangeland , 26. januar 2016

IMG_1899

I går kom den gledelige nyheten om at EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har godkjent nullmoms for elektroniske nyhetstjenester. Etter all sannsynlighet vil derfor momsfritaket tre i kraft fra 1. mars 2016.

Godkjennelsen innebærer at elektroniske nyhetstjenester som i hovedsak inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som retter seg mot allmennheten blir fritatt for moms. Fritaket vil omfatte nyheter som omsettes mot brukerbetaling uansett plattform.

Du kan lese mer om innholdet i notifikasjonen som ble sendt til ESA her.

I forslaget til forskrift som nå er på høring, legges det opp til en avgrensning av fritaket som er i tråd med det som ble redegjort for i notifikasjonen. Dette innebærer blant annet at e-bøker og e-tidsskrifter fremdeles vil være avgiftspliktig med 25 %.

Fritaket vil ikke bare gjelde for e-aviser, men for alt nyhets- og aktualitetsinnhold formidlet gjennom tekst, lyd eller bilde, forutsatt at nyhetstjenesten ikke retter seg mot bare én sektor eller én interesse. Fritaket vil også omfatte nyhetsbaserte TV-kanaler, der TV2 Nyhetskanalen, VG-TV og CNN er trukket frem som eksempler på kanaler som vil kunne omfattes.

Momsfritaket vil endelig bli mer oppdatert med den teknologiske utviklingen og vi nærmer oss en likestilling mellom nyheter formidlet elektronisk og på papir. Det har imidlertid vært både positive og negative reaksjoner til avgrensningen av fritaket, der noen mener at fritaket har fått et for snevert anvendelsesområde og baserer seg på en avisdefinisjon som har gått ut på dato.

Vi minner om at det fremdeles er mulig å inngi høringsinnspill knyttet til momsforskriftens avgrensning av fritaket. Fristen for å inngi høringsinnspill er mandag 1. februar 2016 og høringsnotatet kan leses her.

Du er velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å diskutere høringsinnspill eller implementering av fritaket nærmere!

Interesseområder: Merverdiavgift

Dele artikkelen:

Synne Hangeland

Synne Hangeland
Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!


synne.hangeland@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter