<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny skattemelding for selskap fra inntektsåret 2023: Dette MÅ du vite!

‹ Tilbake til artikler

De siste årene har det vært endringer i vår personlige skattemelding. Vi får i større grad veiledning underveis, og flere opplysninger er forhåndsutfylte. I en forlengelse av prosjektet med ny skattemelding for personlige skattytere, har Skatteetaten i flere år jobbet med en ny skattemelding for upersonlige, og for inntektsåret 2023 må alle norske selskap levere på den nye løsningen. Med slagordene “vanskeligere å gjøre feil” og “fra skjema til tema” ønsker Skatteetaten å legge til rette for at selskaper på en smidigere måte enn før skal kunne rapportere riktig skatt. Den nye skattemeldingen blir samtidig tilpasset vår digitale hverdag ved at de gamle vedleggsskjemaene, som i utgangspunktet var tilpasset papirinnlevering, forsvinner til fordel for et mer dynamisk oppsett. 

Her er noen av de viktigste endringene i den nye skattemeldingen:

  • Den nye skattemeldingen må leveres direkte gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det betyr at du ikke lenger kan fylle ut og sende inn direkte i Altinn
  • Skattemeldingen vil bli temabasert og ikke lenger bygd opp av vedleggsskjemaene (RF) vi kjenner fra den gamle skattemeldingen. I den nye skattemeldingen blir RF-skjemaene byttet ut med en skattemelding og en næringsspesifikasjon
  • Dynamisk innhold, avhengig av selskapsform og skatteforhold, som gjør skattemeldingen mer tilpasset selskapet
  • Informasjon som allerede ligger inne hos Skatteetaten vil så langt det er praktisk mulig bli gjenbrukt
  • Skatteetaten gjør det mulig å validere innholdet i skattemeldingen før innsendelse

 

1-2

Onsdag 18.oktober klokken 9:00 inviterer vi til webinar om den nye skattemeldingen. Les mer og meld deg på her

Validering

Gjennom en valideringstjeneste fra Skatteetaten til regnskapssystemet vil du få mer hjelp og veiledning underveis. Informasjonen i skattemeldingen og næringsspesifikasjonen blir validert før den blir innsendt. Valideringstjenesten gir umiddelbar tilbakemelding på ulogiske tall og differanser.

Forhåndsutfylte opplysninger for selskap

I følge Skatteetaten vil disse opplysningene være forhåndsutfylt i skattemeldingen:

  • Underskudd til fremføring
  • Verdipapirer
  • Aksjer, VPS, obligasjoner, fondskonto og andre finansprodukter
  • Forsknings- og utviklingsprosjekter

Det er viktig å sjekke at de forhåndsutfylte opplysningene stemmer. Dette ansvaret ligger på selskapet, og dersom det er feil eller mangler i disse opplysningene, kan selskapet selv gjøre endringer før innsendelse. 

Dynamisk innhold

Den nye skattemeldingen vil tilpasse innholdet til det enkelte selskapet. Skattemeldingen vil dermed ha varierende innhold ut fra hva som er relevant for det enkelte selskap. De gamle RF-skjemaene blir gjort om til tema i skattemeldingen og næringsspesifikasjonen.

2-2

3-1

Hva må du tenke på?

For å kunne levere den nye skattemeldingen må du sørge for at selskapet har tilgang til et regnskaps- eller årsoppgjørssystem som gjør det mulig å levere skattemeldingen fra og med inntektsåret 2023. Merk at noen systemer ikke tilbyr levering av skattemelding gjennom ny løsning, og det er derfor viktig å avklare dette med nåværende systemleverandør i god tid før frist for innsendelse. Enkelte systemer gjør det mulig å signere skattemeldingen direkte i systemet, men det vil fremdeles være mulig å signere i skatteetatens portal.

Du kan finne mer informasjon og veiledning om den nye skattemeldingen på Skatteetatens nettside, eller kontakte din regnskapsfører eller revisor hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Møt oss på webinaret vi holder onsdag 18. oktober klokken 09:00 og lær mer om den nye skattemelding og hvordan DU og ditt firma bør forholde dere til den. Meld deg på via denne linken. 

Trenger du bistand til skattemeldingen?

Vi i Advokatfirmaet PwC bistår store og små norske og internasjonale kunder med veiledning og utarbeidelse av skattemelding og årsregnskap. Vi har den nødvendige kunnskapen og systemene som kreves for å utarbeide skattemeldinger for både komplekse og mindre kompliserte selskaper. 

Dette blogginnlegget er skrevet av Kristofer Brenstad, Ingeborg Søndenå og Ine Marie Volden

Kilde: Skatteetaten 


Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

 

Kristofer Stokke Brenstad

Kristofer Stokke Brenstad

Jeg heter Kristofer Stokke Brenstad og jeg jobber som skatterådgiver i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning og compliance-relaterte oppgaver knyttet til ordinær bedriftsbeskatning. Jeg har jobbet med skatterådgivning siden 2019, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Skatteretten er under kontinuerlig utvikling og det oppstår stadig nye skatterettslige problemstillinger næringslivet må ta stilling til. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til innleggene.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Forslag til ny lov om global minimumsbeskatning

I proposisjon til Stortinget den 24. november 2023, kom Finansdepartementet med et forslag til lov om suppleringsskatt på underbeskattet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Renteoppgang kan gi betydelig skattebesparelse på næringseiendom

Ved fastsettelse av formuesverdien for utleid næringseiendom benyttes en kalkulasjonsfaktor som er beregnet basert på renten for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Rentebegrensningsregelen strammes inn for selskap med nærstående utenfor konsern

I Statsbudsjettet for 2024 er det foreslått innstramminger i rentebegrensningsreglene for selskaper som har rentekostnader til nærstående ...

Les artikkelen