<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye regler om mva på e-commerce i UK

‹ Tilbake til artikler

UK forlater EU 1. januar 2021, og dette betyr at landet ikke lenger er en del av EU’s mva-system. UK har bestemt seg for å innføre egne regler om mva på e-commerce, som tilsvarer regler som Norge allerede har innført, og som EU mest sannsynlig vil innføre fra 1. juli 2021. Norske bedrifter som selger varer til forbrukere i UK gjennom egne nettbutikker vil bli berørt, med mindre man enten allerede er registrert for mva i UK.

Mange norske virksomheter er involvert i e-commerce utenfor Norge. I stadig flere land medfører salg av varer til forbrukere gjennom nettbutikk at selgeren må registrere seg for mva der kunden holder til. Vi viser til vår siste blogg-artikkel om systemet som mest sannsynlig innføres i EU fra 1. juli 2021. I EU vil det være mulig for norske nettbutikker å registrere seg i ett land, men siden UK forlater unionen 1. januar 2021, gjelder ikke disse regler for salg til UK kunder. Man vil derfor måtte ha en egen registrering i UK.

Nærmere om innholdet i reglene

Reglene i UK tilsvarer reglene som vil bli innført i EU. Det betyr at for varer med verdi opp til en viss grense (i UK £ 135) vil det ikke lenger beregnes import-mva inn til landet. I stedet må den utenlandske selgeren være registrert for mva i UK og fakturere kunden med 20% UK mva.

De nye reglene erstatter dagens fritak for import-mva på sendinger inn til UK med verdi under £ 15. 

For nettbutikker som selger til flere europeiske land, erstatter også den nye ordningen i UK dagens system i EU med såkalte “distance sales”. Distance sales har vært en ordning der man kan fakturere til forbrukere i flere land med ett lands mva-sats, så lenge årlig salg ikke overstiger visse grenser (i UK er grensen £ 70.000).

Bedrifter som selger varer til UK kunder gjennom markedsplasser vil ikke få registreringsplikt, da det i slike tilfeller vil være markedsplassen som har registrerings- og rapporteringsforpliktelsen. Indirekte vil man imidlertid kunne bli berørt ved at prisen ut til kunden vil måtte inkludere UK mva.

Betydning for norske bedrifter

Hvordan norske nettbutikker vil oppleve regelendringene, avhenger av hvordan salgene i dag er organisert. Dersom den norske aktøren enten er registrert for mva i UK allerede, eller har et UK salgsselskap som håndterer disse salgene, vil man sannsynlig ikke bli berørt. Norske aktører som ikke er registrert i UK, vil på den annen side måtte registrere seg.

Reglene medfører som sagt at det ikke skal beregnes mva (eller toll) ved import til UK av lavverdi-sendinger. Sendingene som er omfattet av de nye reglene må derfor merkes, enten fysisk, eller i forbindelse med den forenklede tolldeklareringen som må gjøres av disse varene. Dette for å unngå dobbel mva-belastning.

Nærmere detaljer bl.a. knyttet til merking av vareforsendelsene, praktiske tollprosedyrer osv vil måtte utpensle i mer detalj frem til iverksettelsen. Det kan også være utfordringer for nettbutikker som har varer med verdi både under og over verdigrensen. 

Konklusjon

De nye e-commerce-reglene i både UK og EU representerer en formidabel endring sammenlignet med dagens situasjon. For norske bedrifter er det både utfordringer og muligheter som følger av de nye reglene.

Den enkelte virksomhets forretningsmodell, samarbeidspartnere og vareflyt/distribusjon vil ha betydning for hvordan virksomheten blir berørt av de nye reglene. Dette er det derfor viktig å analysere konkret i forkant, og evt. gjøre tilpasninger for å redusere kostnadene ved å tilby salg over internett til kunder i disse landene. For mange virksomheter vil det blant annet være nødvendig med tilpasninger i regnskapssystemet, som det er nødvendig å initiere i god tid før iverksettelsen. Her haster det selvsagt mest i UK, der systemet må være oppe å gå om fire og en halv måned.

Ta gjerne kontakt for en nærmere diskusjon om disse spørsmålene.

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem kl 10.45 i dag.  Det er få store nyheter på skatte- og avgiftsområdet, hvor blant annet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsforslag om innføring av generell merverdiavgift på fjernleverbare tjenester levert til Norge

Norske skattemyndigheter har publisert et høringsforslag om å innføre norsk merverdiavgift på alle typer fjernleverbare tjenester. ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdeling av (fylkes-)kommuner - unngå unødvendig merverdiavgiftskostnader

Regjeringen har åpnet for at fylkeskommuner og kommuner som søker om oppdeling skal få sin søknad behandlet. En oppdeling vil ha en rekke ...

Les artikkelen