<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

‹ Tilbake til artikler

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har bekostet infrastruktur som er overdratt til kommunen, vil kunne ha mulighet til å få utbetalt betydelige mva-justeringsbeløp, også for infrastruktur som allerede er overdratt.

I lang tid har inngående mva på kostnader knyttet til infrastruktur mv. etter krav i utbyggingsavtaler og som følge av rekkefølgebestemmelser endt opp som en kostnad for private utbyggere. Nå har kommunen omsider truffet nytt vedtak om retningslinjer for overtakelse av justeringsrett- og plikt, noe som ikke bare får virkning fremover i tid, men også tilbake i tid.

Onsdag ble det vedtatt at kommunen skal tilby justeringsavtaler tilbake i tid for utbyggingsavtaler vedtatt av bystyret fra og med 12.11.2014. Kommunen har vedtatt at utbygger får 70 % av mva-beløpet, og at kommunen beholder 30 % selv. Retningslinjene gjelder tiltak som er omfattet av utbyggingsavtaler, og hvor avtalen ikke inneholder bestemmelse om at Oslo kommune skal overta justeringsrett for merverdiavgift.

For tiltak som ikke er omfattet av utbyggingsavtaler, tilbyr Oslo kommune justeringsavtaler tilbake i tid for tiltak som er ferdigstilt i løpet av de siste tre år regnet fra vedtaksdatoen (21.06.2023).

Hva må du som privat utbygger foreta deg?

Vi har vanskelig for å se for oss at Oslo kommune vil følge opp historiske kostnader på eget initiativ. Private utbyggere som har bekostet infrastruktur som allerede er overdratt til kommunen, må derfor selv ta initiativ til å få på plass en avtale med kommunen som sikrer utbetaling av mva-beløpet som skal tilfalle utbyggeren. Det kan her være snakk om tilfeller hvor man har krav på utbetaling av mva-justeringsbeløpet for flere år tilbake i tid, noe som kan utgjøre betydelige summer.

Vi bistår gjerne med kartlegging av justeringsbeløp, utarbeidelse av justeringsavtaler og i dialog med kommunen.

Du kan lese mer om justeringsrett ved overføring av offentlig infrastruktur til kommuner og fylkeskommuner her

Innholdet i bloggen er ment som generell informasjon, og skal ikke anses som juridisk rådgivning. Innholdet er ofte forenklet og er ikke tilpasset mottakers konkrete situasjon. I tillegg kan det ha kommet endringer etter at bloggen ble publisert som ikke er reflektert. Vi anbefaler derfor at det søkes profesjonell bistand. Advokatfirmaet PwC AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i bloggen, herunder beslutninger som helt eller delvis er basert på innholdet.

Eunike Lois Hanken

Eunike Lois Hanken

Jeg heter Eunike Lois Hanken og jobber med merverdiavgift i Advokatfirmaet PwC. Jeg har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo med spesialisering i skatterett og selskapsrett. I masteroppgaven min skrev jeg om næringsbegrepet i merverdiavgiftsloven. Til daglig jobber jeg med å bistå norske og utenlandske selskaper med rådgivning knyttet til håndtering av merverdiavgift blant annet innen finansiell sektor, offentlig sektor, fast eiendom og M&A. Gjennom bloggen håper jeg å kunne gi gode og nyttige tips og råd, og dele erfaringer knyttet til merverdiavgift.

Synne Hangeland

Synne Hangeland

Jeg heter Synne Hangeland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Til daglig jobber jeg med å bistå næringsdrivende med rådgivning om merverdiavgift. Jeg har jobbet med merverdiavgift siden 2013, og bistår både nasjonale og internasjonale selskaper. Merverdiavgift er et område med stadige lovendringer og et komplisert regelverk. Målet mitt er derfor å spre kunnskap og gi gode og nyttige råd.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på.

My name is Synne Hangeland and I work as a lawyer at PwC Tax and Legal Services. I assist clients with general VAT advice on Norwegian and international VAT matters, as well as in connection with national and cross border restructurings. I have worked at PwC Tax and Legal Services since 2013. If you have any questions, comments or input, feel free to contact me!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen