<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye tollregler i EU

‹ Tilbake til artikler

per-kirknes-2

Den 1. mai 2016 iverksettes EU’s nye tollkodeks (Union Customs Code), som er en videreføring av tidligere regler, med noen mindre justeringer.

Medlemslandene i EU har i mange år forhandlet om nye tollregler, og har til slutt kommet til enighet. Enkelte har i det siste uttrykt bekymring for at de nye reglene kan koste norske bedrifter dyrt, men det er det liten grunn til. Norske bedrifter vil i liten grad bli berørt av endringene. Selve tollsatsene blir ikke endret, og Norges fordeler som følge av EØS-avtalen består. Det aller meste av tollprosedyrene vil også være som tidligere. Følgende fire punkter kan imidlertid være av interesse.

1. Hvem kan være eksportør fra EU?

I henhold til de nye reglene er det bare foretak som er etablert i EU som formelt kan opptre som eksportør fra EU. Dette kan det skape vanskeligheter for norske bedrifter som eksporterer fra unionen, blant annet med tanke på dokumentasjon av VAT-fritak.

PwC’s nettverk har spurt ulike lands myndigheter om hvordan dette tenkes implementert, og svarene varierer. Det meste tyder på at ikke-etablerte fortsatt i realiteten vil kunne fortsette å eksportere varer fra unionen, men det kan være behov for endrede prosedyrer og økt bruk av lokale representanter. Jeg anbefaler derfor at norske bedrifter som eksporterer varer fra EU undersøker hvordan myndighetene i de aktuelle landene ser på dette.

2. Tollverdi

EU går bort fra det såkalte «førstesalgs-prinsippet», og får derfor en vurdering av tollverdi som er i tråd med det Norge og de fleste andre land har hatt lenge. Dette kan potensielt føre til høyere tollverdi enn tidligere ved enkelte importer, men bare i transaksjonsrekker der flere parter er involvert. Jeg tror dette har begrenset betydning for norske bedrifter, men anbefaler at det undersøkes nærmere dersom man betaler en del toll ved import til EU.

3. Forenklede tollprosedyrer

Det blir ikke enklere å fortolle varer med det første, men antallet formelle tollprosedyrer blir færre. Dette er en forenkling som er mest interessant i regelteknisk sammenheng.

Bedrifter som selv har tollager i EU, eller som importerer varer midlertidig inn til EU i forbindelse med bearbeiding (Inward Processing Relief), bør imidlertid undersøke om de er berørt, da det er en del endringer på dette området, herunder krav om garantier.

4. Økt fokus på AEO

Authorized Economic Operator (AEO) er en frivillig sertifiseringsordning for bedrifter med god track record overfor myndighetene. Ordningen finnes allerede i dag, både i EU og Norge.

I det nye regelverket legges det enda mer vekt på dette aspektet, dvs. at man skal gi lettelser mot at bedriftene selv gjør en innsats når det gjelder sikkerhet og etterlevelse av tollreglene.

Det er foreløpig uklart hva de nye reglene kommer til å ha slags virkning, hvis noen. Det er imidlertid grunn til å følge med på utviklingen, for dersom man får et gunstig prosedyre/kontroll-spor for de AEO-sertifiserte og et mer ugunstig/tregt spor for de andre, kan det lønne seg å søke om autorisasjon.

Det er som nevnt innledningsvis ingen grunn til panikk over EU’s nye tollregler, men de vil samtidig kunne ha betydning for enkelte norske bedrifter.

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Skatte- og avgiftsnyheter i statsbudsjettet for 2024

Statsbudsjettet for 2024 ble lagt frem kl 09.00 i dag. Her følger en oversikt over de viktigste forslagene til endringer på skatte- og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kan spare 45 MNOK i året på forenklet momsregistrering (VOEC)

Det svenske selskapet Boozt har nettopp vunnet en sak mot Skatteetaten i Oslo tingrett. Boozt fikk medhold i at selskapet har rett til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Import av bearbeidede landbruksvarer - Utnytter du mulighetene i RÅK-ordningen?

Råvarepriskompensasjon eller RÅK som det forkortes, har til formål å utjevne konkurransevilkårene for produsenter av bearbeidede ...

Les artikkelen