<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt år - ny momssats

‹ Tilbake til artikler

Banner_Marit

Som sikkert mange av dere har fått med dere har den laveste momssatsen økt fra 8 % til 10 % fra 1. januar i år. Dette er i tråd med forslaget i statsbudsjettet.

Erfaringsmessig krever endring av momssatsen noen praktiske tiltak. Blant annet krever det endringer i momssatsen i ERP systemet, har du husket å oppdatere ditt?

***

Endringen som er innført gjelder følgende tjenester:

  • persontransport og formidling av persontransport
  • overnatting på hotell etc. og formidling av slik overnatting
  • kringkastingsavgiften
  • inngangsbilletter til museer, fornøyelsesparker, kino og idrettsarrangementer

For leverandører av slike tjenester er det derfor helt sentralt å få oppkrevd riktig mva sats på fakturaene slik at de ikke blir sittende å dekke differansen mellom 8 % og 10 %.

Siden endringer omfatter både persontransport og overnatting på hotell, er endringen viktig å få med seg på kjøper-siden også. Det er veldig mange som fradragsfører momsen på for eksempel persontransport og da er det viktig å få oppdatert ERP systemet slik at det er korrekt fradrag som blir tatt.

Forskuddsfakturering – en praktisk utfordring

Det er adgang til forskuddsfakturering av persontransporttjenester inntil et år. I utgangspunktet er det momssatsen på tidspunktet reisen finner sted som skal brukes. Det blir derfor noen praktiske utfordringer for billetter som er solgt i 2015 og som helt eller delvis gjelder transport i 2016. Skattedirektoratet har gitt noe praktisk veiledning for mva rapporteringen av dette.

  1. Billetter med inntil 30 dagers varighet solgt før 1. januar 2016: ikke noe krav om etterfakturering, eller betaling på differansen mellom 8 % og 10 %.
  2. Billetter med mer enn 30 dagers varighet: Skattedirektoratet stiller krav om at det innberettes mva med 10 % sats på disse billettene for den delen som gjelder 2016.

Lykke til med oppdateringene. Jeg anbefaler at dere gjør de nå med en gang for å slippe å sitte å korrigere enkeltbilag på slutten av året.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

SAF-T krav for finansvirksomheter mv. husk frist 31.12.2023

Skatteetaten publiserte i februar 2022 en prinsipputtalelse som avklarte flere spørsmål knyttet til kravet og innholdet i en SAF-T fil for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye retningslinjer for justeringsavtaler fra Oslo kommune - mulighet for utbetalinger av historiske mva-justeringsbeløp

Oslo kommune har vedtatt nye retningslinjer for overtakelse av justeringsrett og -plikt. Dette innebærer at private utbyggere som har ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansskatt og holdingselskap

Da finansskatten ble innført ble det forventet at det snarlig ville komme avklaringer og uttalelser fra myndighetene på hvordan regelverket ...

Les artikkelen