<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt år - ny momssats

‹ Tilbake til artikler

Banner_Marit

Som sikkert mange av dere har fått med dere har den laveste momssatsen økt fra 8 % til 10 % fra 1. januar i år. Dette er i tråd med forslaget i statsbudsjettet.

Erfaringsmessig krever endring av momssatsen noen praktiske tiltak. Blant annet krever det endringer i momssatsen i ERP systemet, har du husket å oppdatere ditt?

***

Endringen som er innført gjelder følgende tjenester:

  • persontransport og formidling av persontransport
  • overnatting på hotell etc. og formidling av slik overnatting
  • kringkastingsavgiften
  • inngangsbilletter til museer, fornøyelsesparker, kino og idrettsarrangementer

For leverandører av slike tjenester er det derfor helt sentralt å få oppkrevd riktig mva sats på fakturaene slik at de ikke blir sittende å dekke differansen mellom 8 % og 10 %.

Siden endringer omfatter både persontransport og overnatting på hotell, er endringen viktig å få med seg på kjøper-siden også. Det er veldig mange som fradragsfører momsen på for eksempel persontransport og da er det viktig å få oppdatert ERP systemet slik at det er korrekt fradrag som blir tatt.

Forskuddsfakturering – en praktisk utfordring

Det er adgang til forskuddsfakturering av persontransporttjenester inntil et år. I utgangspunktet er det momssatsen på tidspunktet reisen finner sted som skal brukes. Det blir derfor noen praktiske utfordringer for billetter som er solgt i 2015 og som helt eller delvis gjelder transport i 2016. Skattedirektoratet har gitt noe praktisk veiledning for mva rapporteringen av dette.

  1. Billetter med inntil 30 dagers varighet solgt før 1. januar 2016: ikke noe krav om etterfakturering, eller betaling på differansen mellom 8 % og 10 %.
  2. Billetter med mer enn 30 dagers varighet: Skattedirektoratet stiller krav om at det innberettes mva med 10 % sats på disse billettene for den delen som gjelder 2016.

Lykke til med oppdateringene. Jeg anbefaler at dere gjør de nå med en gang for å slippe å sitte å korrigere enkeltbilag på slutten av året.

Marit Barth

Marit Barth

Jeg heter Marit Barth, og er partner/advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har jobbet med mva for næringsdrivende og selskaper siden 2003 og har lyst til å blogge om mine erfaringer på dette området. Mitt mål er å gi deg informasjon, analyser og nyheter på en annen måte enn det du får gjennom nyhetsbrev og annen faginformasjon. Jeg håper også at jeg noen ganger klarer å inspirere deg, utfordre deg og kanskje provosere deg litt. Hvis du har synspunkter, innspill, kommentarer eller spørsmål til noe du leser eller ser her på bloggen blir jeg glad for å høre fra deg.

Velkommen til #norgesskatteblogg.

My name is Marit Barth and I am a lawyer and partner in PwC Tax & Legal Services. I have been working with VAT since 2003, and I would like to blog about my experiences in this area. My goal is to give you information, analyses and news in a different way than you get through newsletters. I also hope that I sometimes manage to inspire you. If you have input, comments or questions to something you read, I will be happy to hear from you.

Welcome to Norway’s Tax blog.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Store endringer i mva- justeringsreglene for utleie og leasing av personkjøretøy - forventet i kraft fra 1. juli 2024

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i merverdiavgiftsloven som har til uttalt hensikt å “gjøre reglene mer ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utleie av fast eiendom til private og kommunale barnehager - Norge klaget inn til ESA

Norge er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, da Klager mener at ulik mva-status for utleier av fast eiendom til kommunale og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hva må du vite om SAF-T regnskap hvis du driver virksomhet i Norge fra utlandet (med eller uten mva-representant)?

Om du som utenlandsk næringsdrivende driver skatte- og/eller avgiftspliktig virksomhet i Norge, har du bokføringsplikt etter ...

Les artikkelen