<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppe til hovedinnhold
Norges skatteblogg

Norges skatteblogg – om skatter, avgifter
   og forretningsjus

Norges skatteblogg - om skatter, avgifter og forretningsjus

Nytt på lønnsområdet mot slutten av året

Av Anne Opsahl Andersen , 4. desember 2015

PwC

(Saken er oppdatert.)

Inntektsåret 2014 var siste gang arbeidsgivere leverte lønns- og trekkoppgaver for sine ansatte til skattemyndighetene. Etter innføringen av A-meldingen er behovet for denne rapporteringen ikke lenger tilstede.

Men; arbeidsgiver plikter fortsatt å informere de ansatte om inntekts- og skatteforhold.

"Sammenstilling"

Arbeidsgiver skal derfor utarbeide en oversikt til de ansatte som viser rapporterte opplysninger om lønn, naturalytelser, feriepengegrunnlag samt beskatning som er gjort fra arbeidsgiver til myndighetene på vegne av den ansatte. Denne oversikten, som omtales som “Sammenstilling”, vil i motsetning til sin forgjenger, "lønns- og trekkoppgaven", ikke være et offentlig dokument. Dette vil medføre at dokumentet kan variere i utseende fra arbeidsgiver til arbeidsgiver.

Vårt inntrykk er at de fleste systemleverandører arbeider med en mal som vil tilfredsstille innholdskravene til informasjon til de ansatte. Sammenstillingen skal utover lønn og beskatning, også inneholde opplysninger om varigheten av ansettelsesforholdet og dessuten vise ansattnummer eller annen identifikasjon for ansettelsesforholdet.

På nettsiden til Altinn under A-ordningen kan du lese mer om hvordan de løser lønns- og trekkoppgaver og hvilke opplysninger arbeidsgiver plikter å gi til sine ansatte. 

Ny innsynsmulighet i Altinn

Fra oktober kan alle arbeidstakere, pensjonister og andre som mottar lønn eller andre ytelser logge seg på Altinn og se innsendte opplysninger om seg selv. En egen rapport i Altinn viser innsendte arbeidsforholds- og inntektsopplysninger fra arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og andre. Rapporten kan tas ut oppsummert eller med spesifikasjon per måned.

Takseringsreglene for 2015 er offentliggjort - til bruk ved ligningen for 2015

Takseringsreglene for 2015 inneholder lite nytt utover de årlige justeringene av ulike satser.

Det er likevel verdt å merke seg § 1-2-4 som gjelder kostgodtgjørelse på tjenestereise (grensene for skatteplikt) uten overnatting. Endringen fra forrige år består i en omdefinering av "tjenestereise" slik at man trolig kan innfortolke at rutinereiser nå også omfattes.

I særavtalen for reiser innenlands likestiller man nå tjenestereiser og rutinereiser, slik at man i henhold til særavtalen har rett til kostgodtgjørelse for begge reisetyper. At slik utbetaling i tråd med særavtalen er trekkfri følger av skattebetalingsloven. Basert på definisjonen inntatt i takseringsreglene så kan man trolig nå slutte at det foreligger en hjemmel for skattefritak som også omfatter de tidligere rutinereisene.

Vi nevner også at grensen for fradrag ved bevertning av kundeforbindelser er satt til kr 440 pr person, mens grensen for fradrag for reklamegjenstander, eller oppmerksomhetsgave til kunder er satt til kr 240 pr gjenstand/tilfelle.  

Du kan lese Takseringsreglene i sin helhet her.    

Interesseområder: Lønn og personskatt

Dele artikkelen:

Anne Opsahl Andersen

Anne Opsahl Andersen

Jeg heter Anne Opsahl Andersen, har en Bachelorgrad innenfor BA og jobber med lønnsadministrasjon for eksterne klienter. Størsteparten av mine klienter befinner seg i SME markedet med norske ansatte. Bedriftene har ofte sin administrasjon utenfor Norge, og kjennskap til lokalt regelverk innenfor lønnsadministrasjon kan være begrenset. Jeg jobber primært med rådgivning innenfor lønn- og HR-området og likeledes lønnsproduksjon for disse selskapene. Bidrar ofte som koordinator i forhold til saker som retter seg mot arbeidsrett i samarbeid med vår juridiske avdeling. Har fokus på nasjonal fordelsbeskatning som ofte avviker i større grad fra våre europeiske eller oversjøiske klienter.

Jeg har min bakgrunn fra ulike bransjer innenfor privat næringsliv bl.a hos en systemleverandør for lønnssystem. Jeg synes lønn- og HR er et spennende fagfelt og mener planlegging er viktig for å gjøre hverdagen mer effektiv. Dette er mitt bidrag jeg ønsker å dele med dere.


anne.andersen@pwc.com
Du finner meg på:

Kommentere

Følg bloggen

Skribenter