<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Omlegging av bilavgiftene

‹ Tilbake til artikler

per-kirknes

Regjeringspartiene ble i går enige med Venstre og KrF om de viktigste prinsippene for avgiftslegging av bil og biltrafikk i årene fremover. Det vil bli relativt store endringer, og en del viktige punkter er ikke fullt ut avklart.

Høyre, FrP, Venstre og KrF kunne i går presentere en to-siders avtale som meisler ut hovedprinsippene for avgiftspolitikken for biler de neste årene. Området er prestisjefylt for både regjeringspartiene og de to støttepartiene, og det har nok ikke vært helt enkelt å få FrP og Venstre til å enes på dette området.

Det gjenstår å se hva de ulike tiltakene vil ha å si for nybilprisene for de enkelte merkene. Det er imidlertid all grunn til å tro at det fortsatt vil lønne seg avgiftsmessig å kjøpe både el-biler og ladbare hybrider. Man vil nok ikke få kjøre el-bil i kollektivfeltet i all evighet, men det var det nok heller ingen som trodde fra før.

Rene el-biler

Disse bilene, som også betegnes som «nullutslippsbiler», har i dag fullt fritak for både moms, engangsavgift og årsavgift. Momsfritaket beholdes ut 2017, mens fritaket for engangsavgift beholdes ut 2020. Det vil bli halv årsavgift fra 2018 og hel årsavgift fra 2020.

Avgiftsøkningen på moms vil, i hvert fall i de første årene, kompenseres gjennom en tilskuddsordning til de som kjøper el-bil. Detaljene rundt dette er ikke avtalt, og vil kunne avhenge av hvordan man ligger an med de totale norske utslippene. Uansett vil Tesla-kjøpere ikke kunne regne med å få tilskudd som tilsvarer momsen på denne biltypen.

Det vil som sagt bli engangsavgift fra 2021, men denne avgiften skal i stor grad basere seg på utslipp av CO2 og NoX. Rene el-biler vil derfor fortsatt komme veldig gunstig ut på dette området, sammenlignet med andre biltyper.

Andre fordeler som el-biler har i dag, slik som gratis bomring-passering, kjøring i kollektivfelt og parkeringsplasser, vil bli utfaset eller redusert over tid. Noe av dette vil imidlertid bli overlatt til lokale politikere. Kollektivfeltene i Oslo-området er nok de første som vil bli berørt av slike innstramminger.

Ladbare hybridbiler

Disse bilene har ikke avgiftsfritak i dag, men relativt gunstige regler for beregning av engangsavgift. Siden engangsavgiften skal vris ytterligere mot utslipp, vil de ladbare hybridbilene sannsynligvis komme enda gunstigere ut avgiftsmessig enn i dag. Særlig gjelder dette større biler med mer effekt.

Regjeringen vil også vurderes å innføre ytterligere avgiftslettelser for de ladbare hybridene, uten at dette er konkretisert nærmere.

«Vanlige» biler

Engangsavgiften vris over mot utslipp, og følgelig vil teknologi være avgjørende for avgiftsnivået for den enkelte bil. Biler med kraftig motor kan bli billigere enn i dag, dersom de slipper ut lite CO2.

Per Kirknes

Per Kirknes

Mitt navn er Per Kirknes og jeg jobber som advokat i PwC. Mitt arbeidsfelt er merverdiavgift og toll, med særlig fokus på internasjonale forhold og cross border transactions. Jeg har arbeidet i PwC siden 2010, og har også erfaring fra tollmyndighetene.

My name is Per Kirknes, and I am an Attorney at Law working in the indirect tax team in PwC Oslo. I specialize in international trade with goods, including domestic and international VAT issues, as well as customs and excise duties. My work is often related to cross-border transactions, including structuring of supply chains and analyses of intra-group transactions. I also provide advice related to specific customs issues like valuation, origin, classification and customs procedures. I have been with PwC since 2010. Prior to that I worked ten years with development of the Norwegian customs legislation in the Directorate of Customs and Excise.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Oppdaterte globale tiltak på merverdiavgiftsområdet i forbindelse med COVID-19

På grunn av koronavirusutbruddet (COVID-19), innførte mange land akutte tiltak knyttet til indirekte skatt (mva, toll o.l.), for å støtte ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsarbeid

Denne bloggartikkelen gir en oversikt over Finansdepartementets forslag til endring av dagens regler for tidfesting av merverdiavgift ved ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forenklet ordning for betalingsutsettelse

En forenklet søknadsordning om betalingsutsettelser av de fleste skatte- og avgiftskrav er nå vedtatt, slik at næringsdrivende som blant ...

Les artikkelen