<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Oppdatering fra Finansdepartementet om skatteFUNN

Innlegg Julie_ESG ‹ Tilbake til artikler

I et tidligere blogginnlegg omtalte vi Skattedirektoratets nye kommentarer til skatteFUNN-ordningen i skatte-ABC. Kjernen i de aktuelle kommentarene var en vesentlig strengere praktisering av forbudet mot statsstøtte til «kriserammede virksomheter». Den varslede endringen skapte mye hodebry for en rekke selskaper, men nå har Finansdepartementet tilsynelatende innsett at en slik vesentlig endring i skatteFUNN-ordningen ikke kan gjøres med et enkelt pennestrøk.

I et publisert brev til Skattedirektoratet, skriver Finansdepartementet blant annet:

Det synes å ha vært stor uklarhet blant brukerne av ordningen med hensyn til forståelsen av regelverket. Reglene virker ikke å ha vært praktisert tidligere, og har ikke vært omtalt tidligere i Skatte-ABC. På bakgrunn av ovennevnte forhold vil ikke Finansdepartementet ha noe å innvende mot at Skatteetaten unnlater å ta opp disse spørsmålene for skatteleggingsperioden 2018.

Selv om formuleringen er relativt rund, må en antagelig kunne forvente at skattekontorene ikke vil legge til grunn en strengere praktisering av forbudet mot støtte til «kriserammede virksomheter» i forbindelse med behandling av skattemeldingen for 2018, slik at berørte virksomheter og revisorer kan forholde seg til skatteFUNN-ordningen på samme måte som tidligere år.

Det er imidlertid all grunn til å tro at siste ord ikke er sagt i denne saken. Forhåpentligvis vil myndighetene gjøre et grundigere arbeid enn det som er gjort hittil, for å sikre seg mot at forbudet får en videre rekkevidde enn det som er hensikten. Vi følger spent med på utviklingen videre!

Kjetil Vinnes Raknerud

Kjetil Vinnes Raknerud

Jeg heter Kjetil Raknerud, og jeg jobber som advokat i advokatfirmaet PwC i Bergen. Her jobber jeg først og fremst med skatt, avgift og EØS-rettslige problemstillinger. Jeg har bred erfaring med både nasjonal og internasjonal skatt, og har også arbeidserfaring fra tollmyndighetene med spesialkompetanse innen toll, særavgifter og internasjonal merverdiavgift. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller kommentarer.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Koronakrisen og utbytte - ulike problemstillinger ifb. avleggelse av regnskap og utbyttevedtak

I lys av koronakrisen ligger det nå klare politiske forventninger om en mer moderat utbyttepolitikk. Usikkerheten for fremtiden og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Forslag til forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjelovene m.v.

Som tidligere nevnt her på Norges Skatteblogg (se “Styremøter og generalforsamlinger - utvidet adgang til digitale møter”), får vi for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppsummering - økonomiske tiltak som følge av koronaviruset (COVID-19)

I dette blogginnlegget finner du en oppsummering av de viktigste økonomiske tiltakene som er innført eller foreslått for å dempe de ...

Les artikkelen